გამოცემები

ბრძოლა საქართველოს მოსასპობად და საქართველოს შესაერთებლად ანუ გიორგი სააკაძე და მისი დრო. ანტონ ფურცელაძე.1911 წ.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ . 

გახსნა/ნახვა

ძველი საქართველო. ტომი II. ამილახვართა საგვარეულოს ისტორიული გუჯრები. პოლიევქტოს კარბელაშვილი.1913 წ.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ . http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/79394 

გახსნა/ნახვა

საამილახვროს დავთარი მე-17 საუკუნის მეორე ნახევრისა. სარგის კაკაბაძე. 1925 წ.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ . 

გახსნა/ნახვა

არქეოლოგიური მოგზაურობიდან კავთურის ხეობაში 1923 წელს. ლეონ მელიქსეთ-ბეგი. 1925 წ.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ . 

გახსნა/ნახვა

სამთავისის კომუნა. სერ. გერსამია. 1926 წ.

მოგონებანი. 1917-1925. გიორგი მაზნიაშვილი. 1927 წ.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ – http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/234085 

ქვემო ჭალა. ლუარსაბ კარბელაშვილი. 1949 წ.

თეძმის ხეობა. სერგი მაკალათია. 1959 წ.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/69304    

გახსნა/ნახვა 

კავთურას ხეობა. სერგი მაკალათია.1960

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/59339  

გახსნა/ნახვა

ლეხურის ხეობა. სერგი მაკალათია. 1964 წ.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ – http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/60979 

გახსნა/ნახვა

დიდი მოურავი გიორგი სააკაძის ცხოვრება. პლატონ იოსელიანი.1973 წ.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/67708  

გახსნა/ნახვა

სამთავისი. გივი სოხაშვილი.1973 წ.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ – http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/240307

ერთაწმინდის ტაძრის არქიტექტურა. ინა გომელაური. 1976 წ.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ – http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/234539 

ხოვლეს ნამოსახლარის არქეოლოგიური მასალა“. დავით მუსხელიშვილი. 1978 წ.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ – http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/234584

კავთისხევის არქეოლოგიური ძეგლები. 1980 წ.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ – http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/234045

დიდსაჩიტეს განძეული. (ცემენტის ქარხნის ისტორია) ნორა ედიშერაშვილი.1982 წ.

ციხიაგორის მტკვარ-არაქსული ნამოსახლარი. ზურაბ მახარაძე. 1994 წ.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ – http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/234097

აშურიანის გამოძახილი. (მეტეხის აგურის ქარხნის ისტორია. გივი კალატოზიშვილი. 1999 წ.

ციხიაგორას სატაძრო კომპლექსი. გიორგი ცქიტიშვილი. 2003 წ.

 წყარო: www.archaeolib.ge  

გახსნა/ნახვა

კავსაძეები. მონოგრაფია. 2007 წ.

მარო თარხნიშვილი. 2008 წ.

ჩინებული მოქართულე გიორგი ხორგუაშვილი. ვახტანგ კედელაშვილი. 2014 წ.

გოსტიბეს არქეოლოგიური ძეგლები. ზიზი თორთლაძე. 2015 წ.

მწერლის ბედისწერა. საქმე NПР-12028-508. ბონდო არველაძე. 2015 წ.

კასპის რაიონის საფეხბურთო ისტორია. 1936-2014 წწ.

 წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ – http://www.dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/113990 

მარო თარხნიშვილის მოგონებები. 2017 წ.