საწარმოები

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ქარხნები, საწარმოები.

შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“ (ცემენტის ქარხანა)

ს/ს „მეტეხის კერამიკა“ (მეტეხის ახალი აგურის ქარხანა)

ს/ს „კასპიელექტროაპარატი“

კომპანია „TMT LTD“ (ყოფილი კასპის საკონსერვო ქარხანა)

ს/ს „არომატი“ (ყოფილი კასპის ხილის წვენების ქარხანა)

შპს „ახალშენი 2005“ (ოკამის ღვინის ქარხანა)

კომპანია „ბლექ სი გრუპი“ (აღაიანის ასფალტის ქარხანა)

შპს „ჯეოფერტი“ (კასპის მინერალური სასუქების საწარმო)

შპს „ევროცემენტი“ (კავთისხევის ცემენტის ქარხანა)

შპს „ჯორჯიან პლასტიკ პაიპსი“ (მეტეხის პოლიეთილენის მილების ქარხანა)

ქარხანა-ფაბრიკები და საწარმოები, რომლებიც დღეს აღარ არსებობს.

მეტეხის საშენ მასალათა კომბინატი

მირიანის მეფრინველეობის ფაბრიკა

ნოსტეს მეფრინველეობის ფაბრიკა

კავთისხევის რკინა-ბეტონის ქარხანა

კასპის შიფერის ქარხანა

კასპის ყველ-კარაქის ქარხანა

კასპის საშენი მასალების ქარხანა

კასპის შამპანური ღვინის ქარხანა

ქვემო ჭალის შამპანური ღვინის ქარხანა

კავთისხევის შამპანური ღვინის ქარხანა

კავთისხევის სუვენირების ქარხანა

ქვემო ჭალის დასპირტული და უპექტინო ხილის წვენების ქარხანა

თეძამის ტუფის საწარმო