სტატიები

„დაფვლისა სიტყვა ბრწყინვალეს თავადს პოლკოვნიკს იოანე ლუარსაბის ძეს თარხან-მოურავიანსა ზედა, 1856 წელსა, მაისის 5 დღესა“. ჟურნალი „ცისკარი“. 1858 წ. N11. გვ.174-186.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“.

გახსნა/ნახვა

„მონასტერი ქვათახევის ღვთისმშობლის მიძინებისა“. ჟურნალი „საქართველოს სასულიერო მახარებელი“. 1864 წ. N9. სექტ. გვ. 85-89.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“.

გახსნა/ნახვა

„წერილი რედაქტორთან. კავთიხევიდგან“. იოსებ ცხვეთაძე. ჟურნალი „იმედი“. 1881 წ. N10-12. გვ. 112-125.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“.

გახსნა/ნახვა

„ტფილისის გუბერნიის გორის მაზრის სოფელი ქვემო ჭალა“. ავტორი: ქვემო ჭალის სასწავლებლის გამგე ალ. მიქელაძე. დაწერილია 1898 წლის 26 თებერვალს.

წყარო: „Сборникь материаловь для описания местностей и племень Кавказа“. Тифлис. 1901 г. Отдел второй. Лист 25-44.

გახსნა/ნახვა

„ქვათახევის მონასტრის გუჯარი. ჟურნალი „მოამბე“. 1903 წ. N9, ნაწ. 2, გვ. 1-36.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“.

გახსნა/ნახვა

„წინარეხი-გომისჯვარი-სასხორი“. ვახტანგ ბერიძე. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. IV, N6, 1943 წ. გვ. 605-612.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“.

გახსნა/ნახვა

„სასწაული სარკინოზზე“ იკვისა და ფავნისის კედლის მხატვრობაში“. ე. პრივალოვა. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. XXVIII, N6, 1962 წ. გვ. 767-774

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“.

გახსნა/ნახვა

„ხუროთმოძღვრული ძეგლი სოფელ ხოვლეში“. ინა გომელაური. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1964 წ. N3. გვ. 60-74

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“.

გახსნა/ნახვა

„შუა საუკუნეების ქართული პორტრეტის ისტორიიდან“ (XII საუკუნის საქტიტორო პორტრეტები ფავნისში). ეკატერინე პრივალოვა. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1966 წ. N8. გვ. 61-68

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“.

გახსნა/ნახვა

„მდუმარე მოწმე“ - გიორგი ხორგუაშვილი. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1967 წ. N13. გვ. 58-63

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“.

გახსნა/ნახვა

„ზოგი რამ კასპის გალავნის შესახებ“ - დიმიტრი ხმიადაშვილი. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1969 წ. N17. გვ. 35-39

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“.

გახსნა/ნახვა

„აკლდამა სოფელ კავთისხევში“. ბესარიონ ჯორბენაძე. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1970 წ. N23. გვ. 68-71

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“.

გახსნა/ნახვა

„გუდალეთის ტაძარი“. ნუგზარ ანდღულაძე. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1974 წ. N35. გვ. 19-28

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„პირველად არქეოლოგიაში“. შოთა ირემაშვილი. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1975 წ. N39. გვ. 64-66

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„კავთისხევის „ციხია გორა“. გიორგი ცქიტიშვილი. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1977 წ. N46. გვ. 51-55

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„საყარაულო სერის ნასახლარი“. ჯემალ გვეტაძე. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1979 წ. N49. გვ. 15-17

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„ძველი საცხოვრებლები სოფ. ხოვლესთან“. კონსტანტინე მელითაური. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1979 წ. N50. გვ. 63-65

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„კავთისხევის ციხიაგორაზე აღმოჩენილი ზიარსხეულიანი ხარების ქანდაკების სემანტიკური გაგებისათვის“. ჯემალ გვეტაძე. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1980 წ. N54. გვ. 22-26

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„მაღალაანთ ტაძრის საიდუმლოებანი“ - სოკრატ სალუქვაძე. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1981 წ. N57. გვ. 54-59

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„ანჩისხატის გულანის შემკვეთი“ - კათალიკოსი ნიკოლოზ ამილახორი“. ფლორ დევდარიანი. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1981 წ. N57. გვ. 60-65

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„ქსნის საერისთავოს ლამისყანის კომპლექსი“. ირინე შარაშენიძე. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1984 წ. N65. გვ. 28-42

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„ლოდების მიწების განძი“. ჯემალ გვეტაძე. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1985 წ. N69. გვ. 46-47

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„საქართველოს ანტიკური ხანის ქალაქების წარმოქმნის წინამძღვრები (ქალაქი კასპი)“. ჯემალ გვეტაძე. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1985 წ. N70. გვ. 41-46

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„ეროვნული თვითშეგნების ნათელი ფურცელი“. ავთანდილ ნუცუბიძე. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1986 წ. N3. გვ. 44-46

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„იგოეთის „საბაჟოს“ წარმოქმნისათვის“. ჯემალ გვეტაძე. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1987 წ. N1. გვ. 55-57

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„უძველესი ნასახლარის რეკონსტრუქციისათვის“. ავთანდილ ნუცუბიძე. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1987 წ. N1. გვ. 74-77

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„ზოგი რამ „მარშლიანთ“ სასახლის შესახებ“. მანანა მგალობლიშვილი, გიორგი მარჯანიშვილი. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1987 წ. N3. გვ. 12-21

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„თელათგორის ნაქალაქარი“. რუსუდან კვიტაშვილი. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1990 წ. N1. გვ. 40-45

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„ლევან ბატონიშვილის ნასახლარი სოფელ გომისჯვარში“. გიორგი ცქიტიშვილი. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1990 წ. N1. გვ. 62-66

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„ქალაქ კასპის გენეზისი“. ჯემალ გვეტაძე. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1992 წ. N1. გვ. 48-50

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„აკვედუკი ანუ ბელღარი „ქვახიდა“ - სოფელ ხოვლესთან“. გიორგი ბაგრატიონი. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1992 წ. N1. გვ. 51-53

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„„იკვის წმ. გიორგის ეკლესიის თავდაპირველი ხუროთმოძღვრული ფორმების შესწავლისათვის“. ლალი მენთეშაშვილი. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1994 წ. N1. გვ. 22-24

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„შიდა ქართლის ახლად მიკვლეული კლდის ძეგლები“. ნოდარ ბახტაძე. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1996 წ. N1. გვ. 30-36

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„უცნობი ძეგლი სოფელ ხოვლედან“. ნათია ბახტაძე. ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“. 1996 წ. N3. გვ. 19-23

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

„რკონის წარწერები“. გიორგი ოთხმეზური. ჟურნალი „არტანუჯი“. 1997 წ. N6. გვ. 9-19

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. 

გახსნა/ნახვა

ციხიაგორა აქემენიდურ ხანაში. ზურაბ მახარაძე, გოდერძი ნარიმანიშვილი. 2001 წ.

ხოვლეგორას ექსპედიცია. ანგარიში. 2013 წ.

კულტურული და სავაჭრო ურთიერთობები ცენტრალურ ამიერკავკასიაში (გრაკლიანი გორა). ვახტანგ ლიჩელი.