მოგზაურობა სამშობლოში. კავთურის ხეობა. 3 ნაწილი. 2009 წ.