სატელევიზიო დოკუმენტური ფილმი „ივანე ჯავახიშვილი“. 1975 წ.