მთავარსარდალი. გიორგი სააკაძე. ნაწილი მეორე. 2008 წ.