გვარი სახელი მამის სახელი დაბადების თარიღი დაბადების ადგილი გაწვევის ადგილი მსახურობის უკანასკნელი ადგილი სამხედრო წოდება ამორიცხვის მიზეზი ამორიცხვის თარიღი
ГвиниашвилиГригорийАлександровичКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н8 осбр 48 Акрасноармеецумер от ран24.08.1941
БакурадзеЕвгенийПетрович__.__.1918Грузинская ССР, Онижский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н50 ад 229 апсержантпропал без вести16.08.1941
КосошвиллиИльяГаврилович__.__.1918Грузинская ССР, Каспийский р-н, ст. ЧубалаураКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н142 сдкрасноармеецубит26.07.1941
КазарашвилиГригорийАлександрович__.__.1920Грузинская ССР, г. Тбилиси, ст. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецумер от ранДо 12.10.1941
АвлохамвилиЛеонтийНиколаевич__.__.1918Грузинская ССР, ст. Каспи, с. СанитовесКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н55 А 86 отбкрасноармеецубит28.11.1941
ХарбуладзеЛеонЗахарович__.__.1918Каспийский р-н, ст. Прокопи, с. ДоссиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нПА 15 бр. ПВО 638 пефрейторубит21.09.1941
МамаджаншвалиГригорийСхайлович__.__.1916Тбилисская обл., Каспильский р-н, Гракильский с/сКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н252 сдкрасноармеецубит26.10.1941
КуцешвилиИванПавлович__.__.1916Грузинская ССР, Каспийский р-н, дер. АвтисхаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нЛенФсержантпропал без вестиМежду 01.09.1942 и 30.09.1942
ГеоркьянОгмалЕфремович__.__.1910Азербайджанская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 А 348 сп 51 сдкрасноармеецпропал без вести01.03.1942
ЕлагашвилиГуйняМамедович__.__.1921Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 А 348 сп 51 сдкрасноармеецпропал без вести01.03.1942
КалустАменГригорьевич__.__.1915Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 А 348 сп 51 сдкрасноармеецпропал без вести01.03.1942
СагалийСаликоПавлович__.__.1914г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 А 348 сп 51 сдкрасноармеецпропал без вести01.03.1942
КеорелиАрданДмитриевич__.__.1915Грузинская ССР, Каспинский р-н, с. КовтехевиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 А 1139 сп 341 сдкрасноармеецпропал без вести02.03.1942
БайдурашвилиГеоргийИосифович__.__.1919Грузинская ССР, Каспийский р-н, дер. Каспи__.11.1939, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н13 сдкрасноармеецпропал без вести22.12.1941
ИмедашвилиИраклиИльдович__.__.1906Каспийский р-н. ЭтаулиндКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н30 сдкрасноармеецпропал без вести27.07.1942
ДарашвилиАртемАлекс.__.__.1920Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н74 сдкрасноармеецМежду 03.10.1941 и 18.10.1941
ДанакышвилиБагратСергеевич__.__.1903Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н99 сдкрасноармеецубит29.03.1942
НадзеТедуМихайлович__.__.1903Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н99 сдкрасноармеецубит29.03.1942
ЧерелашвилиАлександрИванович__.__.1905Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н99 сдкрасноармеецубит29.03.1942
БедошвилиШальвоИванович__.__.1902Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н99 сдкрасноармеецубит07.04.1942
АвлохашвилиАлександрДавидович__.__.1904Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н99 сдкрасноармеецубит07.04.1942
БунжуриАлексейСеменович__.__.1913Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н99 сдкрасноармеецубит07.04.1942
КурцешвилиКаруакПидович__.__.1907Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н99 сдкрасноармеецубит02.04.1942
АхлауриАлександрГеоргиевич__.__.1916Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н99 сдкрасноармеецубит05.04.1942
АлхасовИрам__.__.1912Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н99 сдкрасноармеецубит07.04.1942
БедашвилиШальваИванович__.__.1902Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н99 сдкрасноармеецубит07.04.1942
АвлохашвилиАлександрДавыдович__.__.1904Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н99 сдкрасноармеецубит07.04.1942
БунжуриАлексейСеменович__.__.1913Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н99 сдкрасноармеецубит07.04.1942
КурцешвилиКаруакПидович__.__.1907Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н99 сдкрасноармеецубит02.04.1942
АлхасовИрам__.__.1912Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н99 сдкрасноармеецубит07.04.1942
ЦиклоурийИльяАлександрович__.__.1916Грузинская ССР, Костицкий р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н106 сдкрасноармеецпропал без вести17.05.1942
МошемокКуприянИгнатьевич__.__.1906Грузинская ССР, "Коянский" с/зКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н176 сдкрасноармеецпропал без вести11.12.1941
СванидзеВладимирСардионович__.__.1905Грузинская ССР, Капский р-н, с. КватисхвелиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н176 сдполитрукранен09.02.1942
БуждуриАлександрДмитриевич__.__.1903Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н176 сдкрасноармеецубит20.01.1942
ГоголауриЗахар__.__.1920Тбилийская обл., Каспийский р-н, дер. КаржелиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н177 сдкрасноармеецубит06.03.1942
БекоурлиЗахарМихайлович__.__.1905Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н179 сдкрасноармеецубит10.10.1942
ОтнашвилиАлександрПетрович__.__.1904Грузинская ССР, Касыпийский р-н, Ковтусхели с/сКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н186 сдкрасноармеецубит10.10.1942
ИмерлишвилиШарглозаГрузинская ССР, с. Залухандаки, Каст-МотКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н199 сдкрасноармеецпропал без вести09.07.1941
ШевкошвилиКонстантинГеоргиевич__.__.1915Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. КаремКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н227 сдкрасноармеецпропал без вести24.03.1942
ЕлканашвилиРевасИорамовичГрузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н256 сдкрасноармеецубит21.05.1942
ГазалошвилиГазоГаврилович__.__.1912Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н30 А 256 сдкрасноармеецпропал без вести30.05.1942
КундухашвилиАриельДавыдович__.__.1913Дагестанская АССР, Каспидский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н293 сдкрасноармеецпропал без вести17.05.1942
СататашвилиСултанМуратович__.__.1911Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ШалитутатКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н18 А 2 А заград. отр.красноармеецпропал без вести28.09.1942
ШубладзеЕвгенийНиколаевич__.__.1904Грузинская ССР, Обальский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н18 А 2 А заград. отр.красноармеецпропал без вести11.10.1942
МолокидзеАлексейИосифович__.__.1913Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н18 А 2 А заград. отр.красноармеецпропал без вести11.10.1942
МчедянЛеонСаркисовичГрузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
ДехакишвилиВахтангТ.Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нмл. сержантпропал без вести15.05.1942
НисошвилиГрузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
ХинчикашвилиГрузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
ВардуевРубенГеоргиевичКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
БидзинашвилиАрчилСоломоновичГрузинская ССР, Каспийский р-н, с. НеабиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
АвлохашвилиГрузинская ССР, Каспийский р-н, с. ИгуэтКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
КвривишвилиГабоГрузинская ССР, Каспийский р-н, с. МетханКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
ЦиклауриДавыдНиколаевичГрузинская ССР, Каспийский р-н, с. МарджааниКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нефрейторпропал без вести15.05.1942
МеладзеАдамЗеновичГрузинская ССР, Каспийский р-н, с. КвеморамеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
[неразборчиво]НиколайЗахар.Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. АгаяниКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
[неразборчиво]ВахтангДав.Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. БожомиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
[неразборчиво]ДионосМих.Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
[неразборчиво]ШалваИвановичКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
[неразборчиво]ПетровичГрузинская ССР, Каспийский р-н, с. Цители-КалакиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
КватадзеА.С.Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. Колохи ЦителКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 509 д нкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
КошадзеШалькоПарфирович__.__.1913Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н21 А 622 спрядовойумер от ран24.02.1942
ПайчашвилиВасилийСеменович__.__.1919г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н23 сдкрасноармеецпропал без вести18.01.1942
ХархелеДавидСоломонович__.__.1905Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н25 сдкрасноармеецпропал без вести02.03.1942
ГоргадзеЕктоНиколаевичГрузинская ССР, Каспийский р-н, с. КаринулаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н95 сдкрасноармеецубит15.03.1942
МандзулашвилиГеоргийИванович__.__.1910Грузинская ССР, Каспинский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гв. сдкрасноармеецпропал без вестиМежду 20.10.1942 и 20.11.1942
ХинчагишвилиСеменАлексеевич__.__.1909Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ПиплиткароКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н176 сдкрасноармеецубит08.10.1942
СехниашвилиГеоргийТатович__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н51 А 826 спрядовойумер от болезни22.02.1942
ГелуташвилиШалваДмитриевичГрузинская ССР, Каскиский р-н, с. АхалцихаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н388 сдкрасноармеецубит22.12.1941
КисалашвилиЭ.Е.__.__.1922Грузия, Каскийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н388 сдкрасноармеецпропал без вестиДо 27.05.1942
МерабошвилиИ.Д.__.__.1921Грузия, Каскийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н388 сдкрасноармеецпропал без вестиДо 27.05.1942
КундахашвилиР.Н.Грузия, Каскийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н388 сдкрасноармеецпропал без вестиДо 27.05.1942
ТабуашвилиГрузия, Коснынский р-н, с. ДуссыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н388 сдкрасноармеецпропал без вестиДо 27.05.1942
МогланерадзеВассилианЗахаровичГрузия, Коспский р-н, г. Коспск, ул. Ленина, д. 28Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н388 сдкрасноармеецпропал без вестиДо 27.05.1942
АркеловЛевонАркеловичГрузия, Коспский р-н, с. КотисховиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н388 сдкрасноармеецпропал без вестиДо 27.05.1942
МешбошвилиГеорг.СандровичГрузия, Коспский р-н, г. КоспскКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н388 сдкрасноармеецпропал без вестиДо 27.05.1942
БериашвилиСергейЗахаровичГрузия, Коспский р-н, г. КоспскКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н388 сдкрасноармеецпропал без вестиДо 27.05.1942
МаркорошвилиСамсонМих.Грузия, Каспийский р-н, с. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н388 сдкрасноармеецпропал без вестиДо 27.05.1942
МокрахидзеВасилийПетрович__.__.1916Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести17.05.1942
ЦеклаузеАбоИванович__.__.1903Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести11.05.1942
ТетрадзеСоломонИванович__.__.1902Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести12.05.1942
АбувашвилиИосифТоргович__.__.1904Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести08.05.1942
АмиразашвилиИосифНиколаевич__.__.1904Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдмл. сержантпропал без вести10.05.1942
КамхиташвилиНиколайЗахарович__.__.1902Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести10.05.1942
МаргошвилиНиколайРустамович__.__.1909Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести11.05.1942
ТотогашвилиИлеяГригорьевич__.__.1904Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести12.05.1942
РомазовРумазанИлиевич__.__.1908Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести10.05.1942
БачарадзеИванАкрович__.__.1901Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести11.05.1942
БеридзеДавидМихайлович__.__.1905Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести13.05.1942
МейтиевВалентинОстапович__.__.1904Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести13.05.1942
КомхадыРезоИванович__.__.1905Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести17.05.1942
ЦиклауриАлексейПопович__.__.1904Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецубит11.05.1942
АдзишвилиГригорийМихайлович__.__.1914Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести13.05.1942
БиганашвилиАлексейФедорович__.__.1909Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести14.05.1942
АмерзосшвилиКарчиВасильевич__.__.1909Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ТагашвилиДавыд__.__.1907Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ТагошвилиВасилий__.__.1912Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
НацулашвилиДавыд__.__.1902Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ГермидошвилиЛеонЛазарович__.__.1913Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ИсверановСеменОстапович__.__.1907Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
КогерашвилиСеменГеоргиевич__.__.1914Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ЧетлидзеИванАлександрович__.__.1916Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ЛевонидзеИосифДмитриевич__.__.1910Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ЛаврозашвилиДмитрийМихайлович__.__.1913Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
БезаташвилиГерасимГеоргиевич__.__.1912Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
МчедешвилиНиколайСеменович__.__.1916Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
БулбулашвилиИванДавидович__.__.1915Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести14.05.1942
ТавшавадзеИванНиколаевич__.__.1919Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести
КелиташвилиНиколайПавлович__.__.1908Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести
МаргуладзеБабреТимонович__.__.1901Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
КсеверинДавидГеоргиевич__.__.1902Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести
СидакокидзеКикоДмитриевич__.__.1903Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпопал в плен11.05.1942
ГошашвилиГабоГеоргиевич__.__.1902Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
НаврозашвилиШалваСимонович__.__.1909Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ЧаобашвилиГеоргийИванович__.__.1899Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ДжакикашвилиКонстантинГригорьевич__.__.1903Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
БахтадзеГеоргийИосифович__.__.1903Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
АбуашвилиВасоГаврилович__.__.1910Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
КалинтрашвилиШаловЭстапович__.__.1905Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ГегалашвилиЗероГаврилович__.__.1910Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ГиголашвилиМихаилАлександрович__.__.1905Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ГогиашвилиДеоносКотович__.__.1907Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
КемалошвилиЗахарАндреевич__.__.1905Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ДейсадзеНиколайЗагденович__.__.1916Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецранен11.05.1942
СознашвилиДавидИосифович__.__.1901Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
КебришвилиИльяАлександрович__.__.1916Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
БайшунашвилиАнтонДавыдович__.__.1907Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 530 сп 156 сдкрасноармеецдезертировал10.05.1942
КозашвилиКиячусИосифович__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Чикет-КолакиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н300 сдефрейторубит09.02.1942
МартиашвилиАртемИванович__.__.1914Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. КвемогомиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н90 сдкрасноармеецосужден21.11.1941
НагелишвилиСергейДавидович__.__.1901Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КарагафриКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н392 сд 802 спкрасноармеецосужден05.09.1942
ХинизовГеоргийФедорович__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЧкопианиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н46 АкрасноармеецВМН12.08.1942
ХинизовДавидЗахарович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЧкопианиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н46 АкрасноармеецВМН12.08.1942
КартошвилиТимус__.__.1915Грузинская ССР, Каспитанский р-н, с. ПамсекараКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1 гв. мсдкрасноармеецМежду __.09.1941 и __.03.1942
КолонадзеЛаврентийНиколаевич__.__.1923Грузинская ССР, Тбилисская обл., Каспийский р-н, В. Иртаумский с/сКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н72 сдкрасноармеецубит08.08.1942
БахтадзеИванИвановичГрузинская ССР, Каспийский р-н, с. ХавияКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н283 сдкрасноармеецумер от ран19.10.1942
БахаушвилиВалерийЗахарович__.__.1917Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. КвемочилоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н283 сдкрасноармеецумер от ран19.10.1942
ЛелашвилиНиколайАлексеевич__.__.1908Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 сдкрасноармеецубит29.01.1942
ТектуманидзеЗахарИсотович__.__.1908Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 сдкрасноармеецубитМежду 10.10.1941 и 20.02.1942
ДриаевИсмаилХутмаевич__.__.1908Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 сдкрасноармеецубитМежду 10.10.1941 и 20.02.1942
ХурашвилиНиколайГаврилович__.__.1910Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 сдкрасноармеецубитМежду 10.10.1941 и 20.02.1942
КавторадзеИванИлларионович__.__.1912Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 сдкрасноармеецубит25.06.1942
КозтарадзеГеоргийАндреевич__.__.1918Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 сдкрасноармеецубит02.07.1942
ХомхадзеМихаилВладимирович__.__.1909Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ЗимгуханданКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 сдкрасноармеецпропал без вести24.07.1942
КуранишвилиШальваИныч__.__.1909Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 сдкрасноармеецпропал без вести05.09.1942
НатадзеГеоргийИванович__.__.1905Тбилисская обл., Лениногорский р-н, с. АлевиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н383 сдкрасноармеецубит26.02.1942
ЧелосанидзеЛансПидович__.__.1910Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н383 сдкрасноармеецубит06.05.1942
КабадзеИванВладимирович__.__.1922Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. НостеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н383 сдкрасноармеецубит29.09.1942
АрчаяЛеонтий__.__.1924Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ХивиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н61 сдсержантубит14.09.1942
ДжемарашвилиВано__.__.1901Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КимоханданиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н61 сдкрасноармеецубит19.09.1942
КзершвилиСандроАлександровичКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н317 сд 57 Акрасноармеецпопал в плендо 10.05.1942
ХурашвинСеменГор.__.__.1917Грузинская ССР, Костинский р-н, с. ОкамиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н76 оморсбркрасноармеецпропал без вести26.09.1942
ГабидзеГеоргийДмитриевичГрузинская ССР, Каспский р-н, с. НоситеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н276 сдкрасноармеецубит17.03.1943
АбрамидзеНиколайМихайлович__.__.1921Грузинская ССР, Копейский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н195 сдкрасноармеецубит29.12.1942
ТхилешвилиИванАлексеевич__.__.1921Грузинская ССР, Каспийский р-н, Огояловский с/сКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н195 сдкрасноармеецубит29.12.1942
ТатарошвилиШальваДавыдович__.__.1922Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н195 сдкрасноармеецубит29.12.1942
ГвинашвилиДмитрий__.__.1922Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н195 сдкрасноармеецпропал без вести30.12.1942
ДарбешвиллиИван__.__.1922Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н195 сдкрасноармеецпропал без вести30.12.1942
УтилаурийАлексей__.__.1922г. Тбилиси, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н195 сдкрасноармеецпропал без вести30.12.1942
НабахтовеллиШарва__.__.1922Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н195 сдкрасноармеецпропал без вести30.12.1942
ГазашвиллиВладимир__.__.1922Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н195 сдкрасноармеецпропал без вести02.02.1943
ПапиашвиллиВартанИванович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н195 сдкрасноармеецпропал без вести26.02.1943
БестошвиллиЗахарГригорьевич__.__.1922Грузинская ССР, с. УкошиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н195 сдкрасноармеецпропал без вести26.02.1943
ЖивидзеДавидГригорьевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н195 сдкрасноармеецпропал без вести26.02.1943
КсоврелиРубенДавидович__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н195 сдсержантпропал без вести26.02.1943
ХарбаладзеГеоргийСоломонович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ДосеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н195 сдкрасноармеецубит23.03.1943
ХачурашвилиИльяВасильевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н275 сдкрасноармеецдезертировал21.11.1942
КелатрашвилиДавидГеоргиевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н275 сдкрасноармеецпропал без вести08.11.1942
МакаваИродЕрмолаевич__.__.1912Грузинская ССР, Кальский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н160 сдкрасноармеецпропал без вести22.12.1942
ЗахарашвилиКирилАбрамович__.__.1907Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н389 сдкрасноармеецубит02.07.1943
ЗакирошвилиАбрамМихайлович__.__.1907Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ХавлетКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н44 гв. сдкрасноармеецумер от ран06.07.1943
АбдуладзеШальваИльич__.__.1924Грузинская ССР, ст. Каспий, с. КвомочалоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н96 гв. сдкрасноармеецубит20.07.1943
КацашвилиАлебакоИосифович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н339 сдкрасноармеецубит14.02.1943
КогрешвилиРоманИванович__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЗамогондовКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н339 сдубит20.03.1943
АракеловДавыдЦхалабович__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н, селение КолтыхенКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 осбркрасноармеецубит28.12.1942
ЛелиашвилиЭстаНиколаевич__.__.1920Грузинская ССР, с. ХавлиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 г-сдкрасноармеецубит02.02.1943
АбитошвилиГеоргий__.__.1898Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КемоганиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н303 сдкрасноармеецВМН12.07.1943
ПикришвиллиЕфремГеоргиевич__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н362 спкрасноармеецумер от болезни22.05.1943
ТартарашвилиШальдНиколаевич__.__.1904Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. КислючиноКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н179 сдкрасноармеецубит04.08.1943
АпициуринЗахарАлексеевич__.__.1920Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н262 сдкрасноармеецубит29.11.1942
КуркадзеГригорийНиколаевичГрузинская ССР, Косинский р-н, с. ХондокКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н3 А 283 сдст. сержантубит24.07.1943
АкурашвилиНиконГригорьевич__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЭррицимдзеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н57 А 374 опгдкрасноармеецумер от ран29.08.1943
АтютешвилиАлександрГаврилович__.__.1908Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н90 гв. сдкрасноармеецпропал без вести11.07.1943
АмбросошвилиИванПесович__.__.1905Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ХандакКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н56 А 93 штр. ротакрасноармеецубит16.01.1943
ЗолошвиллиГеоргийНиколаевич__.__.1911Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н407 спкрасноармеецумер от болезни04.04.1943
БатадзеВахтанПлатонович__.__.1923Грузинская ССР, с. ХавлыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 гв. сд 123 отд. мсбкрасноармеецумер от ран10.08.1943
АвлахашвилиГеоргийГаврилович__.__.1900Грузинская ССР, Каспейский р-н, с. ОкалинаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 гв. сдкрасноармеецпропал без вести27.10.1942
ПитарашвилиЯковПетрович__.__.1916Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. Кари-КулаКаспийский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 гв. сдкрасноармеецпропал без вести29.10.1942
АгапешвилиНиколайАбрамович__.__.1906Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. НиабаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 гв. сдкрасноармеецпропал без вести26.10.1942
НаргузашвилиНиколайКонстантинович__.__.1899Грузинская ССР, Каспийский р-н, ст. МанхКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 гв. сдкрасноармеецпропал без вести27.10.1942
КуркомашвилиИльяГерасимович__.__.1916Грузинская ССР, Тбилисская обл., ст. Коспий, с. КоспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н132 сдубит07.02.1943
БегляровРубенИванович__.__.1898Грузинская ССР, КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 гв. сдгв. красноармеецубит08.08.1943
СичинаваЕрмолайТатаевич__.__.1901Грузинская ССР, Кабский р-н, с. ПервомайскоеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н347 сдкрасноармеецпропал без вести01.08.1943
СодзаяшвилиГеоргийИосифович__.__.1915Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. АканцеянКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецубит19.11.1942
СванишвилиПавелИмекович__.__.1906Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. АгаплихаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецпропал без вести27.07.1942
ИбрагимовМурсельИбрагимович__.__.1894Азербайджанская ССР, Калининский р-н, с. БумКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецубит22.02.1943
ЩуханидзеГеоргийВас.__.__.1910Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ОкшиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н323 сдкрасноармеецубит24.07.1943
РазмадзеВладимирФедорович__.__.1902Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. КаспияКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н317 сдкрасноармеецубит04.03.1943
ХрикулиМихаилГригорьевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. АлаянКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н25 гв. сдкрасноармеецпропал без вести17.01.1943
АгапошвилиАкашИсакович__.__.1907Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н51 А 328 сдст. сержантубит07.09.1943
МиграулиАлександр__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КоготиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н68 осбркрасноармеецубит16.01.1943
НаниашвилиШалваНиколаевич__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КаспскинКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит24.09.1943
КасрадзеМихаилИванович__.__.1913Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н357 сдкрасноармеецумер10.02.1943
ОдашашвилиСимонДмитриевич__.__.1908Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. МетахиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н383 сдкрасноармеецпропал без вести14.07.1942
БакурадзеАлексейМихайлович__.__.1903Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТегиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н383 сдкрасноармеецубит11.12.1942
НоврузашвилиНиколай__.__.1899Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЭртлатминаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н383 сдкрасноармеецубит10.03.1943
МартовСергоАрсенович__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХандоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н320 сдкурсантубит27.12.1942
КелахсашвилиЛеонАлександрович__.__.1924Грузинская ССР, г. Тифлис, Кепийский р-н, с. КаракулиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н413 сдкрасноармеецубит18.07.1943
ЭмрашвилиГригорийПьянович__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, ст. Евлик, Алибеевский с/с, с. АлибеевкаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н375 сдкрасноармеецубит29.06.1943
БеридзеНиколайСеменович__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с/с КавтысхелиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н56 А 121 мсб 161 осбкрасноармеецумер от ран13.08.1943
ВиношвилиАндрейАлексеевич__.__.1904Грузинская ССР, Каскинский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н222 сдкрасноармеецубит05.03.1943
ПалодашвилиКонстантинГригорьевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н83 отд. мор. сбр.краснофлотецпропал без вести10.02.1943
КогамозашвилиАрчилЗахарович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н83 отд. мор. сбр.краснофлотецубит10.02.1943
КавтарадзеАлексейПавлович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н30 сдкрасноармеецубит28.08.1943
ГусейновАбасГусейнович__.__.1912Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ПермаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н87 гв. сдкрасноармеецпропал без вести26.08.1943
ДжавришвилиВикторЛеванович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЭртацминдаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсдкрасноармеецубит10.09.1943
СлесарьчукДавыдИосифович__.__.1909Грузинская ССР, Красноголодский р-н, Кооперативная, 111Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н47 гв. сдкрасноармеецубит21.08.1943
ЧехашвилинЗахарИлларионович__.__.1922Грузинская ССР, г. Тбилиси, Каспийский р-н, с. КамочалоКаспский РВК, Грузинская ССР, г. Тбилиси, Каспский р-н6 гв. Агв. красноармеецпропал без вести05.07.1943
АбрамидзеГригорийВасильевичГрузинская ССР, Каспский р-н, с. ТулеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н118 сдкрасноармеецпропал без вести30.07.1943
МерабишвилиБагратСтепанович__.__.1896ГССР, с. КасинКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит27.09.1943
ЧадунелиБагратТатович__.__.1897ГССР, Каспский р-н, с. ИгустиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит03.10.1943
БедошвилиАлександрКонстантинович__.__.1911ГССР, Каспский р-н, с. ИнгветыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит28.09.1943
ДейсадзеИванТомович__.__.1906ГССР, Каспский р-н, с. Квемо....Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдсержантубит25.09.1943
КурхумашвиллиИлья__.__.1916Тбилисская обл., Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н132 сдкрасноармеецпропал без вести17.03.1943
МанцулошвилиНиколайАлександрович__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-н, с. АхалуихеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н394 сдкрасноармеецпропал без вестимежду 25.08.1942 и 15.10.1942
ДондуашвилиАлексейИосифовичГССР, г. КаспиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н394 сдкрасноармеецубит09.02.1943
ПопоядзеМихаилГрузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н157 осбркрасноармеецубит30.01.1943
ТабакулАлексейМаксимович__.__.1908Грузинская ССР, Кальский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н157 осбркрасноармеецпропал без вести01.04.1943
МурадовРустамИсламович__.__.1898Грузинская ССР, Пурмалинский р-н, с. ДаурыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н77 сдкрасноармеецубит29.09.1943
МачарашвилиИльяПавлович__.__.1916Грузинская ССР, Ленингорский р-н, с. Укоша-ЦхароКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит03.10.1943
ХурошвилиИванАлександрович__.__.1897Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ОкамиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит25.09.1943
КоникашвилиИванЗахарович__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Кв. ЧочетиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдмл. сержантубит25.09.1943
КуркузашвилиВалерьянГригорьевич__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. УювернКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н77 сдрядовойубит01.10.1943
ЧайкаВасилийИванович__.__.1910Краснодарский край, станица КущевкаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нппс 458сержантпропал без вести__.06.1942
КуливаКунс__.__.1910Грузинская ССР, Ребушгалинский р-н, Мелитинский с/сКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н277 сдкрасноармеецубит23.12.1942
ЗадишвилиСеменНиколаевич__.__.1923Тбилисская обл., Каспийский р-н, Игот с/сКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н280 сдкрасноармеецпропал без вести14.02.1943
ТаташвилиГеоргийГаврилович__.__.1901Тбилисская обл., Каспийский р-н, с. КраколиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н60 гв. сдгв. красноармеецубитмежду 18.07.1943 и 26.07.1943
ПустовойГригорийМихайлович__.__.1922Кировоградская обл., Каспанский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н49 гв. сдкрасноармеецубит18.08.1943
МеребашвилиАрмакФерсаданович__.__.1905Грузинская ССР, г. КаспиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н55 сдкрасноармеецубит26.09.1943
ИремашвилиИванГеоргиевич__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н304 сдкрасноармеецпропал без вести30.09.1943
РевазошвилиГригорийИльич__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н304 сдкрасноармеецпропал без вести30.09.1943
СарапцевПавелВасильевич__.__.1915Воронежская обл., Добринский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н257 сдкрасноармеецубит05.11.1943
ТатарошвилиШакерГеоргиевич__.__.1908Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ОкальКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н369 сдрядовойубит29.10.1943
МоржанидзеСадыкАлексеевич__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, Белинский с/сКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н339 сдрядовойубит11.11.1943
ЗахарашвилиБагрилиРоманович__.__.1923Грузинская ССР, Кастинский р-н, с. Ксемочало__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н216 сдкрасноармеецубит12.10.1943
ТабуашвилиИванМихайлович__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 спкрасноармеецубит20.01.1943
БудагашвилиНиколайАлександрович__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 спкрасноармеецубит20.01.1943
ПруидзеСократАлександрович__.__.1923Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 спкрасноармеецубит21.01.1943
МгебрашвилиАршотГеоргиевич__.__.1922Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 спкрасноармеецубит21.01.1943
ДевсурашвилиАмирамСеменович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 265 спкрасноармеецпропал без вести24.01.1943
КердикашвилиАндроВасильевич__.__.1914Грузинская ССР, с. НиочисаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 265 спмл. сержантпропал без вести24.01.1943
ОдошвилиГеоргийКонстантинович__.__.1922Грузинская ССР, с. ГомичиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 гспкрасноармеецпропал без вести20.01.1943
ПолунинАсанВасильевич__.__.1923Крымская АССР, г. ЯлтаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 265 гспсержантубит24.02.1943
ДжанашвилиВалтанГригорьевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 гспкрасноармеецубит12.02.1943
РомашкинФедорГригорьевич__.__.1924Грузинская ССР, с. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 гспкрасноармеецубит21.01.1943
ЗадышвилиГеоргийПетрович__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 гспкрасноармеецубит21.01.1943
ПуладзеАрчильДавидович__.__.1922Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 265 гспкрасноармеецубит27.03.1943
ХубашвилиКаколаАлександрович__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 67 гспкрасноармеецпропал без вести20.03.1943
ТурашвилиГригорийЯковлевич__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 265 гспкрасноармеецубит14.04.1943
ПопидзеГеоргийИорданович__.__.1914Грузинская ССР, Чохатаурский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 265 гспкрасноармеецубит14.04.1943
ТагуяшвилиДавидГеоргиевич__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 67 гспкрасноармеецубит01.03.1943
ГазаловРубенЗахарович__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 67 гспкрасноармеецубит28.01.1943
РуситашвилиШалваВасильевич__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 67 гспкрасноармеецпропал без вести01.03.1943
ЧавакашвилиВалериан__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 гспкрасноармеецубит21.01.1943
БигукашвилиНиколайГригорьевич__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 гспкрасноармеецубит21.01.1943
КаташвилиШаликоИванович__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 гспкрасноармеецпропал без вести21.01.1943
ПатаркалашвилиГеоргий__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 гспкрасноармеецпропал без вести21.01.1943
ТабуашвилиИванМихайлович__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 гспкрасноармеецубит21.01.1943
БудагашвилиНиколай__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 гспкрасноармеецубит21.01.1943
ПруидзеСогратСаидроевич__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 379 гспкрасноармеецубит21.01.1943
ГорджуладзеВасоИвановичГрузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 265 гспубит23.01.1943
ДандуровАршакГеоргиевич__.__.1917Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 67 гспкрасноармеецубит28.01.1943
ХизаношвилиМихаилИванович__.__.1912Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 67 гспкрасноармеецубит23.02.1943
ЮринМихаилФедорович__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 67 гспкрасноармеецубит01.03.1943
ГзеришвилиГеоргийСеменович__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 67 гспкрасноармеецубит11.02.1943
СмирновАлександрДмитриевич__.__.1921Молотовский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 265 гспкрасноармеецубит30.03.1943
КрасноруцкийГригорийЯковлевич__.__.1909Ольховский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсд 161 отд. сап. бат.красноармеецубит02.04.1943
ЧичашвилиГавроИосифович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Алимбеково__.01.1943, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н257 сдкрасноармеецубит15.10.1943
ШакорошвилиВладимирГеоргиевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ниаби10.09.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н257 сдкрасноармеецубит16.10.1943
ТарикошвилиГеоргийДавыдович__.__.1906Груз. ССР, Костенский р-н, к/з В.-ЧучекКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н152 осбркрасноармеецубит23.03.1943
ХаидовелиГригорийЗахарович__.__.1920Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н11 сд внутренних войск НКВДкрасноармеецпропал без вести31.10.1942
ТабуашвилиВладимирДавидович__.__.1910Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н11 сд внутренних войск НКВДкрасноармеецпропал без вести31.10.1942
СунхашвиллиЛеванДавыдович__.__.1912Тбилисская обл., Каспийский р-н, с. Кумучако__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н25 гв. сдгв. красноармеецубит24.10.1943
ЗаврудашвилиНиколайСулмакович__.__.1898Грузинская ССР, Абашский р-н, с. КавтисхвелиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н236 сдкрасноармеецумер от ран24.11.1943
ГвикидзеСтепанВасильевич__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, Казлупорский с/сКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н81 сдкрасноармеецубит17.10.1943
КарашвилиЛевинПатикович__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КемодмараКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н81 сдрядовойубит15.10.1943
МикуташвилиГригорийЗахарович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н183 сдкрасноармеецумер от ран13.04.1944
БочидзеВалихоДавыдович__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Земочечета23.01.1943, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н82 сдсержантубит22.04.1944
ВанишвилиРевасАлексеевич__.__.1893Грузинская ССР, Тифлинская обл., Каспий р-н, с. ПантеяныКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н3 Укр. 74 гв. д. 2 б. 5 р. 225 гв. спкрасноармеецпопал в плен (освобожден)09.02.1944
БедошвилиГабоКонстантинович__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ИнгветыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н56 А 1375 спкрасноармеецубитмежду __.05.1943 и __.09.1943
ЕремовШеваСкалубович__.__.1925Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н4 гв. тбр 2 гв. ткгв. красноармеецубит17.09.1943
ЧадунелиШалваЯковлевич__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецпропал без вестимежду 23.11.1942 и 12.12.1942
ЧадунелиШалваЯковлевич__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-н, ИгуетиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецпропал без вестимежду 23.11.1942 и 12.12.1942
КусиевВасилийТитович__.__.1901Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецпропал без вестимежду 23.11.1942 и 12.12.1942
МчедлишвилиИванБекоевич__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецпропал без вестимежду 23.11.1942 и 12.12.1942
БахтадзеИсаакГеоргиевич__.__.1903Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХавлевиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит19.11.1942
КвривишвилиЗахарЭстатович__.__.1909Каспский р-н, с. КаркмадниКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит01.11.1942
ГугулашвилиАндрейЗахарович__.__.1906Каспский р-н, с. МехетиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит01.11.1942
ЛегашвилиФедорНиколаевич__.__.1898Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит06.12.1942
БежиташвилиИосифВиссарионович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. СасиретиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдсержантубит05.12.1942
ЗотовДавидИванович__.__.1923Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит08.12.1942
ШакурашвилиГеоргийИосифович__.__.1913Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит08.12.1942
БеджадзеАрчилМихайлович__.__.1913Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит08.12.1942
КациашвилиШалваПавлович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит07.12.1942
УсепаташвилиАртемГеоргиевич__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит07.12.1942
ЧехашвилиЗахарийДмитриевич__.__.1901Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит07.12.1942
ТатанянШакроГригорьевич__.__.1919г. Тбилиси, ул. Коте Месхи, 8Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдлейтенантубит22.12.1942
БулбулашвилиВладимирН.__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Кадис-ЦкароКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдсержантубит26.12.1942
КурашвилиВасилийИосифович__.__.1908Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КаспиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецпропал без вестимежду 01.11.1942 и 31.12.1942
ТхилашвилиВахтангГавриелович__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, с. АлуматиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит11.12.1942
МешвелишвилиВладимирКотьевич__.__.1897Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ОкопаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит11.12.1942
НаповнишвилиИльяАлексеевич__.__.1900Каспский р-н, с. ЛомискариКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит27.12.1942
ХочирашвилиШакроАмиранович__.__.1902Каспский р-н, с. ИгоетиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит27.12.1942
СаламашвилиАлексейМатвеевич__.__.1890Каспский р-н, с. СаларукиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит24.12.1942
ХизамбарелиПетрЗахарьевич__.__.1897Каспский р-н, с. НастаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит11.12.1942
АдуашвилиГеоргийАлексеевич__.__.1914Каспский р-н, с. ХовлаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит25.12.1942
ЛаперашвилиЯсонЛукович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Баркабиант-КариКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдсержантубит19.12.1942
АлавердашвилиШакроГеоргиевич__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КардачалиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецперешел на сторону врага19.11.1942
ТабуашвилиИльяНиколаевич__.__.1897Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЗуеваКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит23.02.1943
ГамхиташвилиЛаврентийАлексеевич__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецпопал в плен24.02.1943
КсаврелиВахтангИосифович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ИдлетиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдст. сержантубит22.02.1943
ДатунашвилиГеоргийМихайлович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ИдлетиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдсержантубит22.02.1943
ИромашвилиПетрИванович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ИдлетиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдсержантубит22.02.1943
ДимитрашвилиАмиронСпиридонович__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КарагаджиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит22.02.1943
БигановСандроАртемович__.__.1901Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЗордянткариКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдсанинструкторубит25.02.1943
ИмерлишвилиХристофорЗахарович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит24.02.1943
КабуашвилиЛаврентийКосыфович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит24.02.1943
КотиашвилиИларионНестерович__.__.1900Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит26.02.1943
КокашвилиВалерьянКонстантинович__.__.1902Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит26.02.1943
БахтадзеИванНиколаевич__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХавлаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдст. сержантубит21.12.1942
ХабаевАлексейПедо__.__.1893Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Тичер-КалатКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н126 сдкрасноармеецпропал без вести07.09.1943
АмилахвариШалваНиколаевич__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ГракалиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 5красноармеецпропал без вести__.08.1941
ПастуховМихаилДмитриевич__.__.1922Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н36 гв. сдкрасноармеецпропал без вести31.08.1942
ТетиряшвилиВас.Андреевич__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н36 гв. сдкрасноармеецпропал без вести31.08.1942
ИлуридзеАрчимВасильевич__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ИгуэтиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдрядовойубит24.10.1943
КривашвилиГершиИванович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Карачафа__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н8 гв. осбркрасноармеецубит22.02.1943
ЧачанидзеВасилийНиколаевич__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЭртауминдаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н8 гв. осбргв. красноармеецубит09.03.1943
ХуцешвилиДавидИосипович__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КаспияКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н55 гв. сдкрасноармеецубит20.11.1943
КенчуашвилиД.М.__.__.1909Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нЗакФ 29 отд. телеф. строит. коллонарядовойпропал без вести03.08.1942
БычикашвилиМ.Ш.__.__.1915Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нЗакФ 29 отд. телеф. строит. коллонарядовойпропал без вести03.08.1942
ДоганидзеАлексейНиколаевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КемочалоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ ЧГВ 189 азспкрасноармеецумер от болезни23.01.1943
ОснашвилиЛавонГаврилович__.__.1905Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н379 гспкрасноармеецумер от ран03.02.1943
ПотарацишвилиМоисонЯкопице__.__.1895Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ черномор. группа 190 осбкрасноармеецумер от болезни15.02.1943
ЦыклауриСымонИванович__.__.1896Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ черномор. группа 1107 спкрасноармеецумер от болезни28.02.1943
АлиберашвилиМихаилПетрович__.__.1911Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ черномор. группа 67 спкрасноармеецумер от болезни07.03.1943
ГамиссанияНестерГазиевичГрузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н4 А 1243 спрядовойумер от ран30.04.1944
МинераловНиканорМихайловичГССР, Кальск, ул. Река-ШишаватКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н38 А 21 бр.сержантумер от ран02.01.1944
СаимберашвилиКите__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, ст. ЦелкелоленКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н360 сдкрасноармеецубит03.02.1944
КурнетошвилиШамило__.__.1924Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н457 отд. мед.-сан. б-н 381 сдкрасноармеецумер от ран19.02.1944
ГоглашвилиИванДмитриевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ДзельхандокКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н347 сдрядовойубит08.04.1944
ЖолобовАлексейАндреевич__.__.1921Кировоградская обл., Добровеличковский р-н, с. ЮрьевкаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н67 мбрстаршинаубит21.11.1943
МикутишвилиВахтангНиколаевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н379 сдмл. лейтенантумер от ран30.10.1944
МлошвилиЕгорАлексеевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, г. Каспи, с. Ховле__.__.1943, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н3 БелФ 1136 спрядовойумер от болезни20.04.1944
ПекяуриНиколайМихайлович__.__.1900Грузинская ССР, г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н109 сдкрасноармеецубит11.03.1944
БегларашвилиБагратЯкопович__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ДуесКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нПА 152 отбкрасноармеецумер от болезни01.04.1944
ДергачевГригорийМаксимович__.__.1911Полтавская обл., г. Лубны, п. БерезоточеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1 БелФ 174 спст. сержантумер от ран21.09.1944
ГелиашвилиСергоДмитриевич__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Гами23.01.1943, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н83 гв. сдгв. рядовойпропал без вести22.10.1944
ШакулошвилиШалваГеоргиевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Шуа-УбаниКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н260 октркрасноармеецумер от ран26.12.1944
ЯнварашвилиДавидАлексеевич__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ховле__.01.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойосужден15.08.1944
БурдулиАлександрАлексеевич__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТкемлованиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н773 сбкрасноармеецпропал без вести__.01.1942
МуховголашвилиЛукаГригорьевич__.__.1897Грузинская ССР, Каспский р-н, Телят Горы с/сКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н369 сдкрасноармеецубит02.12.1943
МозмешвилиСергейБагротович__.__.1924ГССР, Касминский р-н, с. Цыцель-Калаки__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 УкрФ 18 иптапкрасноармеецубит02.11.1942
ПедошвилиДавидПавлович__.__.1906Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н143 спумер от болезни16.02.1942
РтвемашвиллиНиколайХристофорович__.__.1907Грузинская ССР, Каспский р-н, ст. Ухалибари__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н268 сд 942 спкрасноармеецумер от ран15.05.1944
МодрекилядзеКабуЛукич__.__.1904Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н202 сдкрасноармеецубит25.10.1944
КараевДавидВасильевич__.__.1924Южно-Осетинская АО, Лениногорский р-н, с. ВелуриКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нармавирский пер. пункткрасноармеецосужден20.04.1944
ГугадзеИльяЗахарович__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Сокоринтло__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н3 гв. вддгв. рядовойубит11.12.1944
ХошрашвилиСардионАдыкович__.__.1922Грузинская ССР, Тбилисский р-н, с. Нигоза01.05.1944, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н48 сдкрасноармеецубит21.12.1944
АбгадзеАрчильАлександрович__.__.1922Грузинская ССР, г. Каспий01.01.1943, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н106 гв. сдгв. красноармеецубит18.03.1945
ЦыклауриИванМихайлович__.__.1902Грузинская ССР, Тбилиская обл., Каспийский р-н__.__.1943, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдкрасноармеецубит11.03.1945
КафтарафеКотеСеменович__.__.1903г. Тбилиси, Каспитский р-н05.10.1944, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н409 сдрядовойпропал без вести21.02.1945
КихиладзеАрчилИльич__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Квемо-ЧалоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н133 сдрядовойубит03.03.1945
ГабинашвилиГеоргийВасильевич__.__.1925Тбилисская обл. Кайский р-н, с. Ковтысхев__.06.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н343 сдст. сержантубит09.04.1945
МикрошвиллиШалваАлексеевич__.__.1919Грузинская ССР, Тбилисский р-н, ст. КаспияКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н224 сдсержантубит21.01.1944
ГураспошвилиМихаилГеоргиевич__.__.1919Грузинская ССР, г. Тбилиси__.05.1939, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н53 гв. сдрядовойубит24.02.1945
КусрагиИосифГеоргиевич__.__.1907Грузинская ССР, Каспский р-н, с. НостеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н47 тбррядовойубит05.03.1945
ЧадлишвилиМихаилПетрович__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н, г. КаспиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н372 сдмл. сержантумер от ран27.03.1945
ШакулашвилиАлександрИванович__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н179 сдлейтенантубит23.06.1944
МчедлишвилиИосифВасильевич__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ДаесиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н164 сдлейтенантубит20.06.1944
ХилияКайИванович__.__.1921Грузинская ССР, Кальский р-н, с. ТакеланКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н74 гв. сдрядовойубит24.03.1945
ДжананашвилиМихаилЗахарович__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н, ст. Гракале, с. ХовлеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н57 А 63 кд 223 кпкрасноармеецумер от ран15.04.1945
МангулашвилиКогия__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н78 сдефрейторубит31.03.1945
ЕремовМирман__.__.1908Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н239 сдкрасноармеецубит21.03.1943
ШенгерияБаградСосович__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Рапошелени__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н351 сдкрасноармеецпропал без вести06.11.1942
МахарашвилиГеоргийАлексеевич__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Каспи__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н351 сдкрасноармеецпропал без вести06.11.1942
СулнашвилиМихаилАфанасьевич__.__.1907Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЦителяхуриКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н351 сдкрасноармеецпропал без вести08.01.1943
ДуалидзеКонстантинМихайлович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КадыскарКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н55 сдкрасноармеецубит26.05.1943
ЛапирашвилиДавидГеоргиевич__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н107 отд. истреб. стр. бр.красноармеецубит02.10.1943
КракалашвилиАрсенКаврилович__.__.1924г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н34 гв. сдкрасноармеецубит16.03.1943
КусушвилиАлексейВасильевич__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н49 гв. сдрядовойубит23.11.1944
ХохаевДянозИгнатович__.__.1902Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Квель-РекеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н276 сдкрасноармеецубит06.12.1942
РуруаМихаилМилакович__.__.1896Грузинская ССР, Мцхетский р-н, с. ДрондаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н276 сдкрасноармеецубит13.12.1942
КелиптрашвилиЛукаИосифович__.__.1896Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н276 сдсержантумер от ранмежду 01.12.1942 и 20.12.1942
ГабелияАкакиВиссарионович__.__.1917Грузинская ССР, Гальский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н276 сдкрасноармеецумер08.12.1942
ИакобошвилиМихаилАлексеевич__.__.1905Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н276 сдкрасноармеецдезертировалмежду 01.12.1942 и 20.12.1942
ПетрищевИванВасильевич__.__.1919Казахская ССР, г. Кустанай, пос. СергеевкаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н276 сдкрасноармеецубит20.12.1942
ХабшивилиНиколайТитович__.__.1895Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ФитетиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н276 сдкрасноармеецубит29.12.1942
ГамхатишвилиАлександрМихайлович__.__.1897Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н276 сдкрасноармеецубит21.12.1942
КосуевАнтонСикович__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н, Земнегриговский с/с, д. Верх. РыльиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н15 мотострелк. бр.красноармеецубит09.07.1943
ДжахаяМихаилВладимирович__.__.1925Абхазская АССР, Канский р-н, с. Лакухина01.02.1945, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 УкрФ 63 мбррядовойубит22.04.1945
БарабашвилиАлександрИсакович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н339 спрядовойумер от ран31.05.1945
МикутишвилиВахтангНиколаевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н456 омсбмл. лейтенантумер от ран30.10.1944
МакаваИрод__.__.1914Абхазская АССР, Сухумская обл., Капский р-н10.09.1941, Каспский РВК, Абхазская АССР, Каспский р-н110 гв. сдгв. красноармеецубит16.04.1945
ДжанвердашвиллиМихаилСоломонович__.__.1922Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н15 зтпмл. сержантумер от болезни17.05.1942
МанзулашвилиГогияИванович__.__.1913г. Гори__.06.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 сдефрейторубит04.04.1945
ВалишвилиГеоргийАлександрович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КоймачалоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н4 УкрФ 107 мпкрасноармеецумер от ран26.04.1945
ДжананашвилиВасилийИванович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХавиеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н318 гсд 1337 гспкрасноармеецумер от ран01.04.1945
ПарновАлексейБорисович__.__.1910Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н98 сдкрасноармеецпропал без вести19.12.1942
НацвалашвилиНиколСоломонидзе__.__.1900Грузинская ССР, Таусский р-н, дер. Н. Уксюзлы28.03.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н334 сдкрасноармеецубит17.11.1943
ГасишвилиАлексейГерасимович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ИдлетнаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н47 А 323 обскрасноармеецумер от ран15.02.1943
ХизамбарелиПетрИванович__.__.1896Грузинская ССР, Каспский р-н, ст. НостеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н383 сдрядовойубит12.11.1943
ГончаровИванФедорович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, ЦементзаводКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н77 сдкрасноармеецумер от ран02.12.1943
ЛягулаваАрдаванЧакалович__.__.1912Грузинская ССР, Калисковский р-н, с. Погары__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 А 220 сдкрасноармеецубит01.12.1943
ШингалиМуштаХаджамович__.__.1925Грузинская ССР, Калискинский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 А 137 ошр 220 сдкрасноармеецубит13.11.1943
КомедошвилиВасилийМихайлович__.__.1924Грузинская ССР, г. КаспиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н32 гв. сдкрасноармеецубит28.05.1943
МалатидзеИванТиевич__.__.1901Грузинская ССР, Каспский р-н__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нЗакФ 233 спкрасноармеецумер от болезни03.10.1943
ЕремовЕрменАлександрович__.__.1917Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ИтилкаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н117 гв. сдрядовойубит24.02.1945
ЕлесабедешвилиИосифМихайлович__.__.1899Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Машех__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н66 гв. тбргв. красноармеецубит06.02.1945
УхургунашвилиАлександрИсакович__.__.1915ГССР, Каспский р-н, д. Дозси__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гсдсержантубит30.01.1945
МухугалошвилиНиколайГеоргиевич__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 ПрибФ 188 лабр 28 адрядовойубит27.12.1944
БогошвилиВахрамИсупович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н29 отд. бат.красноармеецумер от ран09.02.1945
МухугалошвилиНиколайГеоргиевич__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н28 адп РГКрядовойубит27.12.1944
АмирзашвилиПахчуВасиладзе__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-н, д. Хондак23.06.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н50 сдкрасноармеецумер от ран08.04.1945
ШабляФедорЕфимович__.__.1916Краснодарский край, Штейнгартский р-н, ст. ШкуринскаяКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 гв. мотриз. стр. бр.гв. лейтенантубит02.11.1944
ГагадзеКитоДавыдович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ламисхан__.__.1940, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н225 штурм. адмл. лейтенантпропал без вести23.11.1944
ЧумбадзеГеоргийКонстантинович__.__.1914Грузинская ССР, Зестафонский р-н, с. Квалити__.__.1939, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н15 отд. штраф. б-нлейтенантубит20.08.1944
ШакулашвиллиАлександрИванович__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1 ПрибФ 179 сдмл. лейтенантубит23.06.1944
КольбаяКвацАксен__.__.1922Грузинская ССР, Коротколь, с. Веримы-Пергейн__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н50 Арядовойумер от болезни10.06.1944
ЖевидзеДавидВасильевич__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, Каспий с/с15.12.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н59 сдрядовойубит03.04.1945
КолиевПетрГавриловичГрузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВКпп 17316гв. красноармеецубит12.01.1944
БардазеМихаилИванович__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н142 сдкрасноармеецумер от ран23.03.1945
КовторадзеГеоргийВасильевич__.__.1902Грузинская ССР, г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н206 сдкрасноармеецубит05.04.1945
ГудердашвилиЗахарУльянович__.__.1909Тбилисская обл., Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н23 гв. мотострелк. бр.рядовойубит25.04.1945
КуришевСеменФедорович__.__.1897Сталинградская обл., Руднянский р-н, с. Терехино02.02.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н320 сдкрасноармеецубит12.05.1944
ОнезашвилиГригорийИванович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н07.05.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н227 сдкрасноармеецубит30.12.1943
ЦиклаурийЕвгенийЗахарович__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Сакур-Тхиен__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н57 гв. сдгв. красноармеецубит09.02.1945
ТабатадзеШолвоАбесолетавич__.__.1905Грузинская ССР, Чохатаурский р-н, с. БеретискКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нмл. лейтенантубит06.11.1944
РасибашвилиРаждин__.__.1912Тифлисская обл., Койсписский р-н, с. МетельКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нв/ч полев. почта 24904красноармеецубит22.10.1943
МикиладзеИльяГеоргиевич__.__.1896Тбилисская обл., Каспийский р-н, с. ХолмКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н170 сдкрасноармеецубит14.11.1943
МорджонидзеАргиньИванович__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ДикорскКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1 гв. А 351 арм. инж. бат.красноармеецубитМежду 01.04.1943 и 10.04.1943
АдуашвилиГеоргийДмитриевич__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХоулеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит01.12.1943
ШахуташвилиАрчилАлександрович__.__.1923Грузинская ССР, г. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н165 осбркрасноармеецубит13.02.1943
БербигашвилиИосифДмитриевич__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Тинарех__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н54 гв. сдлейтенант мед. сл.пропал без вести21.10.1943
ГуртишвилиАрсенТумаивичГрузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н95 гв. сдкрасноармеецубит30.01.1943
СуаридзеСиманНиколаевич__.__.1907Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КаргалыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н227 сдрядовойубит17.11.1943
ВагадашвилиЗенаТелаевичГрузинская ССР, Каспиский р-н, с. КарашинаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н256 осбркрасноармеецпропал без вести11.12.1942
ГорбисашвилиСеменАрсентьевич__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н, с. СалыпависиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н256 осбркрасноармеецпропал без вести11.12.1942
КобаидзеНиколайДавыдович__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КавериКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н256 осбркрасноармеецубит04.01.1943
ГвиношвилиАрамСергеевич__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КаспидКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н256 осбркрасноармеецубит05.12.1942
КагоберидзеИосифВасильевич__.__.1907Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н256 осбркрасноармеецубит05.12.1942
ТкемандзеАмирайсин__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КаспиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н13 гв. сдрядовойумер от ран18.04.1945
АмилафиинЗахарНиколаевич__.__.1924Грузинская ССР, Касимский р-н, с. ГракалиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н5 гв. сбркрасноармеецубит28.09.1943
ДжюханошвилиВахтангГ.__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХовлиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 379 гспкрасноармеецубитМежду 01.01.1943 и 31.03.1943
КолекосешвилиАрша__.__.1924Грузинская ССР, Каспийский р-н, д. ГарукулаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н49 гв. сдрядовойубит19.11.1943
ХубашвилиСеменДмитриевич__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, д. ГандлисцкароКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н124 сдмл. лейтенантосужден17.12.1943
МукашашвилиАлександрДаргович__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТелатгуриКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н55 сдкрасноармеецубит11.11.1943
ГабарашвилиТенгизВасильевич__.__.1924Грузинская ССР, Касинский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н18 мотострелк. бр.гв. красноармеецубит22.07.1943
КумладзеВладимирИосифович__.__.1914Тбилисская обл., Каспийский р-н, с. Метехи22.06.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н3 гв. мотострелк. бр.рядовойпропал без вести17.09.1944
БоганошвилиНиколайДмитриевич__.__.1917Грузинская ССР, Каспский р-н__.__.1938, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н193 сдсержантпропал без вести04.10.1944
БатунашвилиИосифВас.__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н3 гв. вдбркрасноармеецпропал без вестиМежду 24.09.1943 и 27.11.1943
НауразашвилиЛеонИлларионович__.__.1897Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Эртац-миндо__.06.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н457 спкрасноармеецубит01.07.1944
КуливидзеЛеонВасильевич__.__.1923Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н128 гв. гсдгв. красноармеецубит21.09.1944
КабишвилиДавидГеоргиевич__.__.1909г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1925 спрядовойумер от ран28.06.1944
ЧиташвиллиАлексейНиколаевич__.__.1917Грузинская ССР, Каспский р-н, к/з "Камтят"01.01.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н80 сдкрасноармеецубит03.03.1945
ГвинешвилиСеменДавыдович__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н381 сдкрасноармеецубит04.07.1944
ХоргуашвилиЗахар__.__.1906Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. Ховли__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н525 баокрасноармеецубит__.__.1942
ПетросьянАршак__.__.1906Армянская ССР, Ленинградский р-н, с. АгныКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецумер от ран05.10.1944
ХубашвилиСеменДмитриевич__.__.1918Грузинская ССР__.__.1939, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н14 ошррядовойумер от ран25.03.1944
БигинашвилиГеоргийПетрович__.__.1925Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н46 А 47 гв. спрядовойумер от ран14.03.1944
МазмишвилиКлавдийВасильевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. МехтекКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н169 сдкрасноармеецубит26.07.1944
АгапошвиллиАнтонАбрамович__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ковтисхови09.01.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н324 сдкрасноармеецубит23.06.1944
КациашвилиКотеДавыдович__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТваладиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 сдкрасноармеецубит03.07.1944
БалхамашвилиЗахарИванович__.__.1908Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. Каспий__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н26 асккд РГКст. сержантубит28.07.1944
ЧохелиЛазарьМихайлович__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н, Цинарахский с/с, Варджаами__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССРппс 724 в/ч 333красноармеецпропал без вести__.12.1942
КелехсашвилиИванАлександрович__.__.1907Грузинская ССР, Цителцкаройский р-н__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР773 лапкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
КсоврелиДавидГерсеванович__.__.1902Грузинская ССР, Каспский р-н, Кавтисхевский с/с, с. Квемочочети04.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССРп/п 958красноармеецпропал без вести__.06.1942
ШатандзеИльяМихайлович__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ахаминхе__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССРп/я 13"з"рядовойпропал без вести__.07.1941
БирбичашвилиСуликоСимонович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ахалуих__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССРп/п 78174рядовойпропал без вести__.10.1943
ДаташвилиШаликоГеоргиевич__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Метехи__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССРкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ГеджадзеЛеванСоломонович__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Метехи__.11.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР778 спкрасноармеец, рядовойпропал без вести__.01.1943
КусрадзеМихаилИльич__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Носте22.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР389 спкрасноармеецумер от болезни__.01.1942
АракеловГеоргийСаркисович__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Кавтисхеви__.11.1939 Каспский РВК, Грузинская ССРп/я 5-е-4красноармеецпропал без вести__.08.1941
ДилимашвилиНиколайЗахарович__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Агаят__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССРп/п 65482рядовойпропал без вести__.07.1944
РакшаАлексейАрсентьевич__.__.1926Краснодарский край, Северский р-н, ст. ИльскаяКаспский РВК, Грузинская ССРп/п 11870 "м"гв. мл. сержантпогиб05.03.1945
ГзиришвилиТаймкразКонстантинович__.__.1918Грузинская ССР, г. Каспи__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССРп/п 204 п/я 13красноармеецпропал без вести__.02.1942
ГремовШалва-МириманАлександрович__.__.1908Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ахалкалака13.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР387 зспрядовойпропал без вести__.03.1943
МерабишвилиШакроИльич__.__.1901Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ховля__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР672 спрядовойпропал без вести__.05.1942
ГенхауриАлександрЭстатович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Агаяни__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССРрядовойпропал без вести__.08.1942
ХубашвилиСеменДмитриевич__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, д. Бандлис-ЦкароКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нлф 14 ошбмл. лейтенантумер от ран12.03.1944
ШатовидзеМитоИгнатович__.__.1917Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КабзызковКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нлф 14 ошб 28 ошркрасноармеецубит04.12.1942
ГиксураДимитрийИльич__.__.1922Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ЛанисхапаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 А 274 сд 135 оашркрасноармеецубит09.10.1943
СавношвилиЮрийМихайлович__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, с. УцероКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н343 оашркрасноармеецубит28.11.1943
БурдулиСеменДмитриевич__.__.1900Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КемлованиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н128 оашркрасноармеецпогиб11.06.1944
МиграулиАлександрГеоргиевич__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ВерхоулиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н128 оашркрасноармеецпогиб28.06.1944
КабелияВладимирНагарович__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-н, с. МухураКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н154 оашррядовойубит31.08.1944
ГагинашвилиВахтангиМайсеевич__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ховня__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н275 оашррядовойубит17.01.1945
ОручТормш-оглы__.__.1898Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХадыскуриКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н318 сд 1331 спкрасноармеецубит20.09.1943
МорчшвилиГеоргийНошев.__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЗемухандаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н318 сд 312 оашркрасноармеецпропал без вести07.12.1943
АндреевАлександрАлексеевич__.__.1924Саратовская обл., Романовский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н318 сд 1331 спкрасноармеецубит03.11.1943
ШубетидзеСергейИванович__.__.1924Грузинская ССР, Карельский р-н, с. БретиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н26 див. ж. д. 54 полк ж. д.красноармеецумер18.10.1942
АкоповМинасСаломонович__.__.1910Грузинская ССР, Аспиндзский р-н, д. Темала__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нЛенФ ОТ 216 погран. полксержантосужден10.05.1945
ФедоровВасилийФедоровичКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-норджоникидзевская див. 169 сп войск НКВДсержантпропал без вестиНе позднее 06.10.1943
БердуновИванФедоровичКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-норджоникидзевская див. 169 сп войск НКВДрядовойпропал без вестиНе позднее 06.10.1943
ШероношвилиГляхоГеоргиевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. МетехиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н26 див. ж. д. 125 полк войск НКВД войск НКВДкрасноармеецубит13.03.1943
КолакошвилиЖоржКонстантинович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КегарКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н26 див. ж. д. 125 полк войск НКВД войск НКВДкрасноармеецубит13.03.1943
АлоевГеоргийИосифович__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Петели-КалакиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н19 сбр 174 осбст. сержантубит25.10.1944
СамсонидзеШалваАлексеевич__.__.1905Грузинская ССР, Аджарская АССР, г. БатумиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н8 сд ВВ 141 гспсержантумер от болезни02.01.1945
СамсонидзеШалваАлексеевич__.__.1905Грузинская ССР, г. БатумиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н141 сп ВВ НКВД 4 гсрсержантумер от болезни02.01.1945
ШубетидзеСергейИванович__.__.1924Грузинская ССР, Карельский р-н, с. БретиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н26 див. ж. д. 54 полккрасноармеецумер18.10.1942
АкоповМинасСаламонович__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н, д. Шемала__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1 ПрибФ ОТ 216 погран. полксержантосужден10.05.1945
ШубетидзеСергейИванович__.__.1924Грузинская ССР, Карельский р-н, с. БретиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н26 див. жел. дор. 54 полк жел. дор.красноармеецумер18.10.1942
ШаракашвилиГеоргийДмитриевич__.__.1903Грузинская ССР, Каспийский р-н, сел. ДусальКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н115 полк жел. дор.красноармеецумер от болезни23.11.1942
ШаракашвилиГеоргийДмитриевич__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ДусальКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н24 див. жел. дор. 115 полккрасноармеецумер от болезни20.11.1942
СамсонидзеШалваАлексеевич__.__.1905Грузинская ССР, г. БатумиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н8 сд ВВ 141 гсп войск НКВДсержантумер от болезни02.01.1945
ШубетидзеСергейИванович__.__.1924Грузинская ССР, Карельский р-н, с. БретиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н26 див. жел. дор. 54 полккрасноармеецумер от болезни18.10.1942
БердзиашвилиТангизВладимирович__.__.1923Грузинская ССР, г. Каспий, ул. ДрогишвилиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н266 сп ВВкрасноармеецубит31.03.1943
БердзиашивилиТангизВладимирович__.__.1923Грузинская ССР, г. Каспий, ул. Драгашвили, 14Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсухумская див. ВВ 255 сп войск НКВДкрасноармеецпогибНе позднее 07.06.1943
СидамонидзеВладимирЗахарович__.__.1899Грузинская ССР, Каспский р-н, Доеси с/с07.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н623 спст. сержантпопал в плен (освобожден)14.08.1942
РевазашвилиГеоргийИльич__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Гоми__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.08.1943
МармалидзеВладимирГеоргиевич__.__.1921Грузинская ССР, Каштский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н79 гв. сдрядовойумер от ран30.04.1945
МайсурадзеВасилийПавлович__.__.1914Тбилисская обл., Каспийский р-н, с. СагиредьКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н62 сдубит14.07.1941
ЦитараулиДавид__.__.1919Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н62 сдубит26.06.1941
ЛабориСахребЗахарович__.__.1916Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н62 сдубит17.07.1941
ЗаврашвилиРоманИосифович__.__.1916Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н62 сдпропал без вести17.07.1941
ХейношвилиКареми__.__.1916Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н62 сдпропал без вести15.07.1941
ПавелишвилиАрчилл__.__.1917Грузинская ССР, г. Тифлис, Каспийский р-н, с. ЛашихсакКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 97 сдкрасноармеецпропал без вести23.06.1941
НозарбеговГеоргийАлександрович__.__.1919Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н65 ск 210 отд. сап. бат.красноармеецпропал без вести
КосошвилиИльяГаврилович__.__.1919Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н142 сдкрасноармеецубит26.07.1941
ТагауяшвилиВахтангВас.__.__.1918ГССР, Каспийский р-н, с. БудалетКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 97 сдкрасноармеецпропал без вести
БазашвилиИванИаирович__.__.1906Каспийский р-н, с. ХлытыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н6 А 1155 спкрасноармеецубит01.02.1942
БегляровКостиВасилья.__.__.1904Краснодарский край, с. ЦажелькальскаяКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н6 А 1155 спкрасноармеецубит01.02.1942
ЗотовЯковИльич__.__.1904Костинский р-н, с. НоситыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н6 А 1155 спкрасноармеецубит01.02.1942
КацешвилиГогиАлексеевич__.__.1918Грузинская ССР, Каспийский р-н, ст. КаутисскаяКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н6 А 23 омсбркрасноармеецубит20.03.1942
БайсанашвилиАбрамДмитриевич__.__.1915Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н526 сап. б 21 Акрасноармеецпропал без вести05.06.1942
ШухакадзеСоломонВасильевич__.__.1909Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ЧухамоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 30 иркутской сдкрасноармеецубит26.12.1941
ОрджоникидзеИванВасильевич__.__.1918Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ХовлиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н13 А 275 инж. А бат.сержантумер от ран09.07.1942
ШоколадзеАгизали__.__.1911Грузинская ССР, г. Каспийск, с. ИргутКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н226 сдкрасноармеецубит19.05.1942
ДженашвилиАлекс.Мих.__.__.1910Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н218 мдкрасноармеецубит07.01.1942
КсаврешАлександрДарсеевич__.__.1916Грузинская ССР, Костинский р-н, с/с Ковтис-Хеви, с. Убан-КвечочетиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н218 мдкрасноармеецубит28.12.1941
ДжанашвилиАлексейМих.__.__.1910Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н218 мдкрасноармеецубит07.01.1942
ШарипошвилиАртемДмитр.__.__.1908Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. МетаваКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н218 мдкрасноармеецубит19.01.1942
СоломашвилиГригорийГриоргевич__.__.1908Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н343 сдкрасноармеецубит10.03.1942
МаломашвилиГабро__.__.1910Кахский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н343 сдкрасноармеецпропал без вести02.02.1942
ИваносилиШалыкоМ.__.__.1908Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н343 сдкрасноармеецпропал без вести07.02.1942
КурданеПаршиЯковлевич__.__.1922Грузинская ССР, Капский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н343 сдкрасноармеецпропал без вести30.01.1942
ХаташвилиРомалАлексеевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н160 сдсержантубит30.08.1942
СалхиношвилиГригорийМихайлович__.__.1913Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н160 сдрядовойпропал без вести30.08.1942
ФоменкоВасилийДмитриевич__.__.1915Грузинская ССР, ст. КасскиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1283 спст. сержантумер22.03.1942
ОсипошвилиВладимирГригорьевич__.__.1914Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н226 сдкрасноармеецубит13.02.1942
ДженашвилиЛеванСеменович__.__.1914с. ЧажбитКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н297 сдкрасноармеецубит26.05.1942
ДаштамировМухтарАрбанович__.__.1904х. им. 28 АпреляКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н297 сдкрасноармеецубит26.05.1942
УмекашвилиИванЕвстафиевич__.__.1901с. КавтисхеваКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н297 сдкрасноармеецубит26.05.1942
БексуриДавидИванович__.__.1912Каспийский р-н, с. КостыбаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 275 сдрядовойубит24.12.1941
БачикашвилиИльяГеоргиевич__.__.1912Каспийский р-н, с. КовляКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 275 сдрядовойпропал без вести16.12.1941
ВудугашвилиШеванГиго.__.__.1908Каспийский р-н, с. КамичулаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 275 сдрядовойпропал без вести16.12.1941
ПавлошвилиКотеГифамович__.__.1907Каспийский р-н, с. КамичулаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 275 сдрядовойпропал без вести16.12.1941
ПатыляшвилиМихаилСимонович__.__.1909с. ХеймочалоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 275 сдрядовойубит13.12.1941
ТелимашевЯсанИванович__.__.1911Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 275 сдкрасноармеецпропал без вести01.09.1942
ТатаношвилиГеоргийП.__.__.1914Грузинская ССР, Дидлинский р-н, с/с Силотрецкий, с. МетехКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 211 сдкрасноармеецпропал без вести25.05.1942
РуларовГеоргийИглаевичГрузинская ССР, Лепетурский р-н, с. КартыскКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 211 сдкрасноармеецпропал без вести25.05.1942
КауруушвилиШоликоТимр.__.__.1911Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 4 сдкрасноармеецпропал без вести23.01.1942
ХинингашвилиС.А.__.__.1909Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ЦицкаюКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 337 сдкрасноармеецумер от ран17.10.1942
ЕлиозошвилиИосифНиколаевич__.__.1919г. Тбилиси, Каспийский р-н, д. КовисКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 сдкрасноармеецпропал без вести01.06.1942-27.06.1942
ПопешвилиСергоАрсентьевич__.__.1915Тбилиси, Каспийский р-н, ст. КсанкаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н129 отбркрасноармеецпропал без вести02.07.1941
ДмитрашвилиАндрейИосифович__.__.1919Грузинская ССР, Каспийский р-н, ст. Метак, с. КарокадняКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н129 отбркрасноармеецубит26.06.1941
ДжангирошвилиАлексейГерасимовичГрузинская ССР, Каспийский р-н, с. АхальцихаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н129 отбркрасноармеецубит27.06.1941
ЧелоцанидзеНиколайИридонов.__.__.1914Грузинская ССР, Касийский р-н, с. АгаянКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н230 сдкрасноармеецубит01.03.1942
ЧелусанидзеНиколайПриданов.__.__.1914Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. АгаянКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н230 сдкрасноармеецубит07.04.1942
КупдухошвилиСергейНиколаевич__.__.1909Грузинская ССР, Костинский р-н, с. ХунтыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н293 сдкрасноармеецубит14.02.1942
КасоливилиНестерГригорьевич__.__.1906Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 255 сдкрасноармеецпропал без вести01.01.1942
ЧеченидзеСергоГригорьевич__.__.1918Грузинская ССР, с. ЛопикоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 255 сдкрасноармеецпропал без вести12.02.1942
ЕремовИванАлександрович__.__.1918Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. Цители КлокиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н226 сдмл. лейтенантубит29.10.1942
АбурсашвилеНиколайПавлович__.__.1905Тибилисская обл., Каспийский р-н, д. ЗимхайданиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н226 сдкрасноармеецубит28.10.1942
ДаташвилиАрылИванович__.__.1919Грузинская ССР, г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н132 тбр юфкрасноармеецубит06.11.1941
ТухияшвилиЛеванАл.__.__.1921Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. КудескатаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 195 сдкурсантубит13.07.1942
КсоврелиАлексейАртем.__.__.1922Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. КивтевеховоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 195 сдкурсантпропал без вести15.07.1942
ЖаниашвилиГеоргийАлекс.__.__.1920Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н475 ап 195 сдкрасноармеецубит12.07.1942
УхунгурашвиллиЛаврентий__.__.1922Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н475 ап 195 сдкрасноармеецубит17.07.1942
ИлирошвиллиИван__.__.1922Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н475 ап 195 сдкрасноармеецубит17.07.1942
КахеладзеИванГеоргиевич__.__.1922Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н475 ап 195 сдкрасноармеецубит25.07.1942
ИрамашвеллиАрташИванович__.__.1921Грузинская ССР, Каспийский р-н, ст. Кафты..., с. ИдлитКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 604 спкрасноармеецубит20.09.1942
КалатозишвиллиСергейСикаевич__.__.1922Грузинская ССР, г. Тбилиси, Каспийский р-н, с. МехтиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н564 спкрасноармеецубит15.07.1942
БидзинашвиллиИванАн.__.__.1922Грузинская ССР, Каспийский р-н, д. Осло-КомельКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н564 спкрасноармеецубит15.07.1942
ХогорашвиллиИван__.__.1922Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. НегозаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н564 спкрасноармеецубит15.07.1942
БолярошвилиМихаилЛаврентьевич__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1167 спкрасноармеецумер от ран06.04.1942
БузиашвилиНиколайИванович__.__.1910д. ТезКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскво 655 спкрасноармеецумер от болезни07.03.1942
КавтарадзеГеоргийИванович__.__.1904Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскво 417 спкрасноармеецумер от болезни16.08.1942
НакарашвилиАлексейСогмонович__.__.1917Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н304 сдкрасноармеецубит31.08.1942
НаглензяАксентийНиколаевич__.__.1909Грузинская ССР, Катаецкий р-н__.__.1940, Катасцкий РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н304 сдкрасноармеецпропал без вести24.06.1942
ПеркадзеИванАндреевич__.__.1915г. ТифлисКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н50 спкрасноармеецумер от болезни04.08.1942
РосебишвилиИосифАлександров.__.__.1917Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н325 сдсержантумер23.08.1942
ГелиташвилиАстатыИликович__.__.1903Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. АхалцыфКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 393 сдпропал без вести09.12.1941
ШарманошвилиВасилийСал.__.__.1907Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ЦинарехКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 393 сдубит12.12.1941
[неразборчиво]......__.__.1913Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. АханцихКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 393 сдубит12.12.1941
АлдымРустамОглы__.__.1912Грузинская ССР, г. Ахадцых, с. КылцыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 393 сдубит12.12.1941
ЧадошвилиВасилийИванович__.__.1909ГССР, с. ТинарсхиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 393 сдрядовойубит13.12.1941
ДевсурашвилиГеоргийСпиридонович__.__.1919г. Тбилиси, ст. КавтыйскейвКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 27 сдкрасноармеецубит26.12.1941
МахмедБайронОглы__.__.1906Азербайджанская ССР, с. ПермаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 411 сдрядовойубит05.12.1941
ЧачаникидзеЕвстратДавидович__.__.1916Грузинская ССР, с. ЭртацвиндаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 411 сдрядовойубит05.12.1941
ИсаНоврусолы__.__.1905Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 411 сдкрасноармеецубит18.01.1942
ХудериИлико__.__.1909Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 411 сдрядовойпропал без вести05.12.1941
МамецашвилиГеоргийАлек.Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ЦикортанКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н157 сдкрасноармеецпропал без вести16.01.1942
СакуровВладимирГрузинская ССР, Каспийский р-н, с. КаспийскоеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н157 сдкрасноармеецпропал без вести16.01.1942
Мамаша-ТаваГеоргийАртем.__.__.1912Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н157 сдкрасноармеецубит28.02.1942
БахтадзеГригорийПл.__.__.1907Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н157 сдкрасноармеецубит27.02.1942
СалукьянПуцаЕвгеньевич__.__.1909Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н317 м. ротакрасноармеецумер от болезни31.12.1941
ВанишвилиЛеванЕстатьевич__.__.1915ГССР, Каспийский р-н, с. ХвитиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н417 сд 124/3красноармеецосужден11.05.1942
ДжаджалашвилиГеорг.Алексевич__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КавтисхевиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н406 сдкрасноармеецВМН07.05.1942
ГелиташвилиВасилийЗахарович__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с. АхалцихеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н406 сдкрасноармеецосужден07.05.1942
СамхарадзеГригорийДавидович__.__.1918Грузинская ССР, г. КаспиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н406 сдкрасноармеецВМН20.05.1942
МегрелишвилиЗахарийДав.__.__.1910ГССР, Киспенский р-н, с. МетехиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н392 сдкрасноармеецВМН14.01.1942
ВалишвилиИльяТеймуразович__.__.1914ГССР, Каспийский р-н, с. Ргваш-ЧалаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н392 сдкрасноармеецосужден01.04.1942
КобаладзеАлександрИванович__.__.1909ГССР, Каспийский р-н, с. Земо-ЧонитиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н392 сдкрасноармеецосужден01.04.1942
ВеринидзеГеоргийМатвеевич__.__.1912Юго-Осетинская АО, Лениногорский р-н, с. АнчаветыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н46 АкрасноармеецВМН__.10.1941
НабахтавилиАбесаломСтепанович__.__.1921ГССР, Каспский р-н, с. НаибиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н46 АкрасноармеецВМН05.01.1942
ТерманоловЯковКарапетович__.__.1920Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ЦителикалакиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н17 тбрст. сержантумер от ран05.08.1942
МайзулашвилиВахтанКлоховичГрузинская ССР, Кайснийский р-н, с. АхалцикиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 383 сдкрасноармеецпропал без вести27.11.1941
ТурашвилиСеменАтакасович__.__.1910Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. Сопель-ДоэсКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 383 сдкрасноармеецпропал без вести27.07.1942
ШубладзеЕвгенийКирилович__.__.1904Грузинская ССР, ст. Абаша, с. ЧезатиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 383 сдкрасноармеецпропал без вести26.07.1942
МодебадзеЯкимТарасович__.__.1905Грузинская ССР, г. Чиатура, ИТР № 1Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 383 сдкрасноармеецпропал без вести24.07.1942
НониашвилиАлександрГригорьевич__.__.1904Грузинская ССР, Каспийский р-н, м. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 383 сдкрасноармеецпропал без вести24.07.1942
ГеоргадзеШалаЕназеевич__.__.1903г. Кутаиси, Копский р-н, с. НечехивКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н63 сдкрасноармеецпропал без вести03.07.1942
АчаридзеСергоОстапович__.__.1919Грузинская ССР, ст. Метеха, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н54 осбкрасноармеецумер от ран17.03.1942
ИбрягинАскороглог__.__.1903с. Перма-ТюлямбаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 270 сдкрасноармеецпропал без вести01.03.1942
ГочиташвилиИванЗахарович__.__.1910Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н61 осбрмл. лейтенантумер от ран16.01.1942
ПеридзеКуноВасил.__.__.1921Грузинская ССР, Каспийский р-н, д. ОкомаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н64 осбркрасноармеецпропал без вести__.12.1941
КоровинИльяАлексеевич__.__.1907Кировская обл.Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н149 сдкрасноармеецубит06.07.1942
ПелдешвилиРубенСемен.__.__.1909Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н656 сбкрасноармеецумер от ран30.05.1942
МанзулашвилиНиколайВасильевич__.__.1914Грузинская ССР, Касынтский р-н, с. АкамцыхКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н404 сдкрасноармеецпропал без вести17.01.1942
МахмедовБайран__.__.1906Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н253 сдкрасноармеецпропал без вести07.03.1942
ТуртишвиллиИванФедорович__.__.1919Тбилисская обл., Коспийский р-н, с. РокамиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н50 осбркрасноармеецубит14.12.1942
ХелхадуриГеоргийГаврилович__.__.1918Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ПаяцыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н56 тбркрасноармеецпропал без вести28.07.1942
НатурашвилиИванВладимирович__.__.1914Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 821 сп 398 сдкрасноармеецубит12.03.1942
МузашвилиАнисимМогич__.__.1902Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 821 сп 398 сдкрасноармеецубит20.04.1942
КазарашвилиГригорийАл-вич__.__.1920г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ сан. упр.красноармеецумер от ран23.05.1942
МузошвилиЯшаМаветович__.__.1914Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. НигозаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 6 омпмбефрейторпропал без вести20.05.1942
МарженидзеШаенкоАлексеевич__.__.1910Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ЦинархКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 6 омпмбкрасноармеецпропал без вести20.05.1942
ГиголошвилиМатаГеоргиевич__.__.1916Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. НозаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 6 омпмбкрасноармеецпропал без вести20.05.1942
ЕлисопедошвилиАлександрАбрамович__.__.1914Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ЕртацминоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 6 омпмбкрасноармеецпропал без вести19.05.1942
АдомошвилиПавелИосифович__.__.1912Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. АгаякКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 6 омпмбкрасноармеецпропал без вести19.05.1942
МерободошвилиНиколайМаксимович__.__.1908Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ХавкиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 6 омпмбкрасноармеецпропал без вести19.05.1942
КаношвилиДмитрийИосифович__.__.1914Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. АгаянКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 6 омпмбкрасноармеецпропал без вести19.05.1942
ТхенвавелиГ.Г.__.__.1913Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 25 тех. команда уборки самолетовкрасноармеецпропал без вести
СоголелоЧаликоГеоргиевичГрузинская ССР, Касинский р-н, с. КеашгалыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н7 кк 13 кпкрасноармеецубит16.11.1941
ТатхашвилиИосиф__.__.1919Грузинская ССР, Касинский р-н, с. ИртецмидаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н7 кк 128 кпкрасноармеецубит20.11.1941
ШатошвиллиСамсон__.__.1918Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. КонубицкароКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н7 кк 128 кпкрасноармеецубит16.11.1941
МачарашвиллиНиколайПавлович__.__.1919Грузинская ССР, ст. Каспий, с. ЧибалауриКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н7 кк 128 кпкрасноармеецубит16.11.1941
КоломиецМихаилЯковлевич__.__.1915Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н77 сдкрасноармеецпропал без вести30.08.1942
ХелашвилиХвтигоГабьевич__.__.1921ГССР, Каспийский р-н, с. КвеличалаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н392 сд 790 спкрасноармеецосужден28.10.1942
ДавидашвилиГеоргийНиколаевич__.__.1918Грузинская ССР, Капский р-н, с. МетерКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н105 спкрасноармеецубит29.12.1941
ПархозадзеМихаил__.__.1905Грузинская ССР, р. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскф 795 оарадкрасноармеецпропал без вести16.05.1942
ЧеркезашвилиНиколай__.__.1906Грузинская ССР, р. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскф 795 оарадкрасноармеецпропал без вести16.05.1942
ОсишвилиАлександрЕгорович__.__.1908Грузинская ССР, р. Каспий, д. ЛаменскопаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскф 795 оарадкрасноармеецпропал без вести14.05.1942
ЦицираношвилиБанратМихайлович__.__.1907Грузинская ССР, Каспийская обл., д. ЛаменснопаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскф 795 оарадкрасноармеецпропал без вести16.05.1942
ЗершвилиГигоАлексеевич__.__.1909Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскф 547 гап РГКкрасноармеецпропал без вести10.05.1942
КомхиташвилиМихаилГрузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскф 547 гап РГКкрасноармеецпропал без вести
КохиладзеШаликоИльичГрузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскф 547 гап РГКкрасноармеецпропал без вести
ДавидашвилиЗахарГригорьевичГрузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскф 547 гап РГКкрасноармеецпропал без вести07.05.1942-31.05.1942
КазаловВасилийЗахарович__.__.1907Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. Цитель-КалакиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести17.05.1942
КошадзеИванИльич__.__.1905Грузинская ССР, Каспийский р-н, ст. ПовляКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести13.05.1942
БигалашвилиИванАлексеевич__.__.1903Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ПотяниКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести14.05.1942
КуцейшвилиМоисейАлександровичГрузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести16.05.1942
ГеоргашвилиШалваМихайлович__.__.1921Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ХавлеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н392 сдефрейторубит26.08.1942
ОнезашвилиГеоргийДавидович__.__.1921Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. СосилетиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н392 сдкрасноармеецубит26.08.1942
АвлохашвилиТеодорДавидовичГрузинская ССР, Каспийский р-н, с. Каспи, Ленина, 20Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н392 сдполитрукубит06.09.1942
КанадзеДмитрийМихайлович__.__.1905Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ХавлевиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н392 сдкрасноармеецпропал без вести
МерабишвилиМихаилЗахарович__.__.1919Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. КаспиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н392 сдкрасноармеецпропал без вести09.09.1942
НодерошвилиАрсильАлекс.__.__.1921Грузинская ССР, Косинский р-н, с. КомжусКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н59 осбр 2 Уд. Акрасноармеецубит31.01.1942
ОнизошвилиАрсенЗахарович__.__.1918Грузинская ССР, Каспийский р-н, ст. Мечехти__.__.1939, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н136 сдсержантубит03.09.1942
БибиллошвилиАртемЛар.__.__.1917Гурийская ССР, Кыснинский р-н, к/з Уитакалашский, ДзинедреваКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н236 сдкрасноармеецпропал без вести14.08.1942
БибилашвилиАртемЛорс__.__.1917Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н236 сдкрасноармеецпропал без вести14.08.1942
ЗакаидзеСандроАлексеевич__.__.1902Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н236 сдкрасноармеецпропал без вести
КомхадзеТедоИосифович__.__.1915Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н236 сдкрасноармеецпропал без вести19.08.1942
КамхадзеИв.Вл.__.__.1915Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н236 сдкрасноармеецпропал без вести15.08.1942-01.09.1942
КричашвилиИосифПавл.__.__.1901Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н236 сдкрасноармеецпропал без вести15.08.1942-01.09.1942
МерабошвилиИв.АбрамовичКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н236 сдкрасноармеецубит25.09.1942
ЛелашвилиНиколайАлексеевич__.__.1908Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 сдкрасноармеецубит29.01.1942
ТектуманидзеЗахарИсотович__.__.1908Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 сдкрасноармеецубит
ДриаевИсмаилХутмаевич__.__.1908Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 сдкрасноармеецубит
КурашвилиНиколайГаврилович__.__.1910Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 сдкрасноармеецубит
ГзершвилиСандро__.__.1903Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. СочелиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нюф 317 сд 571 спкрасноармеецперешел на сторону врага14.04.1942-20.04.1942
КепатрашвилиСеменАндреевич__.__.1897Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 240 сдкрасноармеецубит30.08.1942
ГуромияЧучМохозович__.__.1901Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 240 сдкрасноармеецубит27.09.1942
ЛеонидзеДмитрийСоломонович__.__.1920Грузинская ССР, Капский р-н, с. СасиретиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н15 запас. сап. бкрасноармеецосужден22.07.1941
ТетрадзеВладимирИванович__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЗемохандакиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нв/ч 1127красноармеецосужден26.07.1941
ГорбисашвилиЗахарийНиколаевич__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЗаретиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсан. поезд 105мл. сержантосужден28.07.1941
ТушиашвилиАлександрФедорович__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ГогитибиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нмедсанбат 116красноармеецосужден06.08.1941
СалхинашвилиЭстатМихайлович__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Цители-КалакиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н35 зспмл. командиросужден11.08.1941
ОтиашвилиИосифАлексеевич__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КавтисхевиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н35 зспкрасноармеецосужден22.08.1941
ТугушвилиТатаМатвеевич__.__.1914Грузинская ССР, Каспийский р-н, д. ТатканиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нюф 1149 спрядовойВМН29.12.1941
АнциауриШаликоСтепанович__.__.1912Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ЗарикотманКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н24 зсбр. в/ч 215красноармеецосужден30.12.1941
ГигауриДмитрийИосифович__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ОкамиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н208 автополккрасноармеецосужден03.08.1941
БахтадзеВасилийГеоргиевич__.__.1921Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н143 сдкрасноармеецпропал без вести31.10.1942
ЭлканошвилиКрыша__.__.1915Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. СокодагданКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н115 осбркрасноармеецпропал без вести06.10.1942
БасикашвилиАлександрГеоргиевич__.__.1919г. Ереван, Сталинский р-н, ВоенстройКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н44 А 61 отд. инж.-мото бат.красноармеецпропал без вести13.05.1942
ПатаракацишвилиГеоргийИосифович__.__.1921г. Тбилиси, Каспиский р-н,с. КвемухиалаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 76 сдкрасноармеецубит25.05.1942
ГрупашвилиШахроАлександрович__.__.1905Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ОкаметКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 76 сдкрасноармеецубит15.05.1942
ГвиношвилиИванНиколаевич__.__.1916Грузинская ССР, Каспийский р-н, ст. КовтысковоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 76 сдкрасноармеецубит26.05.1942
ЧиташвилиИванСаидрович__.__.1904Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ОкольцыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 76 сдкрасноармеецпропал без вести25.07.1942
ГерманозошвилиДавыдГеоргиевич__.__.1909Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. РателиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 76 сдкрасноармеецпропал без вести03.07.1942
ПеткаурыЗахарМихайлович__.__.1905г. Тбилиси, Каспийский р-н, с. ЛаурицкоеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 76 сдкрасноармеецпропал без вести20.06.1942
МордшонидзеДмитрийМихайлович__.__.1910Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 47 сдкрасноармеецпропал без вести29.09.1941
ПиганашвилиВладимирФомич__.__.1910Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 47 сдкрасноармеецпропал без вести27.09.1941
КоблиашвилиГеоргийМихайлович__.__.1912Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 47 сдкрасноармеецпропал без вести27.09.1941
ХурцуналиШалваКажович__.__.1907Грузинская ССР, Кальский р-н, с/с Сида__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н40 А 169 азспкрасноармеецпропал без вести01.07.1942
КомкадзеКонстантинИванович__.__.1906Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 395 сдкрасноармеецпропал без вести24.07.1942
СупунишвилиДавидАндреевичГрузинская ССР, Каспийский р-н, с. ЭртаушиноКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н113 сдрядовойубит28.06.1942
БегановГригорий__.__.1901Грузинская ССР, Каспийский р-н, с/с Кудескадский__.__.1940, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 23 омсбкрасноармеецпропал без вести15.09.1941
ТалахошвилиРубенСергеевич__.__.1907Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. КоскиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 51 перекопской сдкрасноармеецпропал без вести03.03.1942
КундукашвилиГавриилГеоргиевич__.__.1905Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 50 гв. сдгв. красноармеецубит19.11.1942
ЦиклауриВасоНиколаевич__.__.1906Грузинская ССР, Канский р-н, с. ТешКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н409 сд 677 спкрасноармеецосужден17.11.1941
ШаропошвилиАртемМартынович__.__.1902Грузинская ССР, Каспийский р-н, с.МетинКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нраб. кол. 1554красноармеецосужден06.03.1942
ХоджаевМакаша__.__.1922Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. Марченды НорыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н17 сдкрасноармеецпропал без вести26.08.1942
БашкашвилиГеоргийАлександрович__.__.1901Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н40 арм. юзф 123 спубит01.01.1942
МургившвиллиЧелваГригорьевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н47 сдкрасноармеецубит18.11.1942
МчадшивилиМихаилПетровичг. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 124 сдкрасноармеецубит09.08.1942
МодрекиладзеКобуЛукеевич__.__.1907Грузинская ССР, Тбилисская обл., Кайспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 124 сдкрасноармеецпропал без вести30.06.1942
МемадзеАнтонЕфрем.__.__.1904Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. РоноКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н30 окд 197 спрядовойумер от ран31.03.1942
МузашвиллиОружаМихайлович__.__.1921Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ПигозаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н138 кп 30 ккдкрасноармеецпропал без вести
БабаждношвилиГеоргийМосиевич__.__.1920Грузия, Кахский р-н, ст. ЕвлахКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н28 А 17 гв. кпгв.красноармеецубит03.04.1942
КипашвилиИльяМоисеевичГССР, Каспийский р-н, с. Ревали-ЧалаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 63 гсдкрасноармеецпропал без вести
ТабукашвилиДавидНиколаевичГССР, Каспийский р-н, с. ДаимКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 63 гсдкрасноармеецпропал без вести
БейганошвилиАл.Зах.__.__.1910Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 гв. сдкрасноармеецпропал без вести20.01.1942
ЧитошвилиСеменГеоргиевич__.__.1898г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 11 гв. сдкрасноармеецубит31.08.1942
КазашвилиСеменГеоргиевич__.__.1910Грузинская ССР, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н12 гв. сдкрасноармеецубит05.09.1942
БежатошфилиВасилийДавидович__.__.1919Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 387 сдкрасноармеецпропал без вести14.08.1942
ПарахашвилиШар...Марказавич__.__.1910с. АлибыгоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецпропал без вести26.12.1941
ТигашвилиЛек.Зак.__.__.1918с. КоркаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецубит30.01.1942
ОсиповИльяПетрович__.__.1905с. АгосинкиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецубит30.01.1942
АвусуринКольНиколаевич__.__.1913Грузинская ССР, Кастинский р-н, с. ЭтониКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецубит21.02.1942
КовторадзеИван__.__.1905Грузинская ССР, Кастинский р-н, с. АгоянКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецпропал без вести21.02.1942
КсанашвилиАлександрМихайлович__.__.1906Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ДавеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецубит21.01.1942
БегралошвилиГеоргийИванович__.__.1907Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. СопелдовесКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецпропал без вести27.07.1942
ТатанашвилиАлексейМихайлович__.__.1909Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ДуэсКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецпропал без вести22.07.1942
БалхамишвилиТедоИванович__.__.1905Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. БудшамКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецпропал без вести27.07.1942
ТевзадзеДмитрийДавыдович__.__.1902Грузинская ССР, Карский р-н, с. Красный АрбутакКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецпропал без вести27.07.1942
ЛагорадзеМихаилПлатонович__.__.1915Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ХовлеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецпропал без вести12.07.1942
ОдошошвилиНиколайГригор.__.__.1905Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. МатехеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецпропал без вести11.08.1942
ПруидзеИлатонДар.Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. АлтанКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н386 сдкрасноармеецубит06.03.1942
...лертиашвилиГеоргийФедорович__.__.1914Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 гв. сдкрасноармеецпропал без вести17.09.1942
НахурцашвилиАлександрДавыдович__.__.1896Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 гв. сдкрасноармеецпропал без вести17.09.1942
ЕлисабедашвилиИльяИванович__.__.1920Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 2 гв. сдкрасноармеецпропал без вести28.10.1942
ЗахорошвилиАменбом__.__.1904Грузинская ССР, Костинский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н6 гв. сдкрасноармеецубит18.03.1942
КозошвилиСеменГеоргиевич__.__.1910Грузинская ССР, г. Земурск, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н12 гв. сдкрасноармеецпропал без вести09.03.1942
КарбилошвилиВасилийМихайлович__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КуймочалаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н13 голсд 8 гв. осбгв. красноармеецубит03.11.1942
БежаташвилиИванДывадович__.__.1920Грузинская ССР, Карельский р-н, ст. Кракола р-н, с. КраколаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н14 гв. сдкрасноармеецпропал без вести24.09.1941
МашаушвилиСтепанГеоргиевич__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н379 сдкрасноармеецубит02.08.1942
НадырашвилиВахтаншЗахарович__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н379 сдкрасноармеецубит02.08.1942
ЦапколаманидзеИльяИсакович__.__.1897Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТваладуКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н341 сдкрасноармеецпропал без вести17.05.1942
МамулашвилиГеоргийФедорович__.__.1897Грузинская ССР, Каспский р-н, с. СамретиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н341 сдкрасноармеецпропал без вести17.05.1942
БашарулиВладимирВасильевич__.__.1898Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ОкамиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н341 сдкрасноармеецпропал без вести17.05.1942
КошадзеЛукаГеоргиевич__.__.1899Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХодлеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н341 сдкрасноармеецпропал без вести17.05.1942
НинашвилиГеоргийЕромандов.__.__.1922г. Тбилиси, ул. Ленинская, 29Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 216 сдсержантпропал без вести17.07.1942
ШенгелиШгидФилиппович__.__.1901Грузинская ССР, Каспский р-н, с. РепашолетиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н351 сдубит06.11.1942
ЧаукашвилиИльяСанадзе__.__.1917Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецумер от ран27.04.1942
МеробошвилиВасилийМихайлович__.__.1909Кассписки р-н, с. МетехиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 6 гв. тбргв. красноармеецубит24.06.1942
КоцашвилиГеоргийИсаковичГрузинская ССР, Каспский р-н, ст. Ковтихов, с. ТволдаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н59 А 559 спкрасноармеецпопал в плен26.09.1941
ГелуташбилиШалваДмитриевичГрузинская ССР, Каспский р-н, с. АхалцихаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нПА 388 сд 505 автомоб. ротакрасноармеецубит22.12.1941
ЧохваАкакийАлекс.Грузинская ССР, Каспский р-н, с/с АсуханаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н6 ксд 84 спкрасноармеецпропал без вести04.07.1942
ТатановКарапетАртемович__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 216 сдкрасноармеецубит03.03.1942
ТагвиашвилиГригорийМихайлович__.__.1906Грузинская ССР, с. КасвелиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 216 сдкрасноармеецпропал без вести22.07.1942
МагарашвиллиИванДавидович__.__.1902Грузинская ССР, Каспский р-н, д. ОгалдыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 239 сдкрасноармеецумер24.04.1942
ТатунашвилиГеоргийИсаакович__.__.1904Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 239 сдкрасноармеецубит17.04.1942
МаргешвилиАргильФедор.__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КарадилиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 173 сдкрасноармеецпропал без вести05.04.1942
ГаголушвилиДимит.Кабр.__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Цетель-КанакиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 173 сдкрасноармеецубит12.04.1942
БегунашвилиПетрМихайлович__.__.1912Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н298 сдкрасноармеецумер от ран07.09.1942
ПолодашвилиИлья__.__.1911Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н298 сдрядовойубит20.09.1942
СнимирадзеПарменКонстантинович__.__.1904Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 336 сдрядовойубит10.04.1942
ГогинашвилиС.Давидович__.__.1903Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 336 сдкрасноармеецубит10.04.1942
КундухашвилиИв.Г.__.__.1907Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 336 сдрядовойубит10.04.1942
МеребошвилиЛеон.Григ.__.__.1919г. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н153 осбркрасноармеецубит22.08.1942
ШатношвилиСергейАлексеевич__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н200 сдзам.политрукаубит03.05.1942
ПодогашвилиГеоргийАфанасьевич__.__.1922г. Тбилиси, Каспийский р-н, с. КичмочалаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н167 сдсержантпропал без вести02.11.1942
ТвауриЛаврентийНиколаевич__.__.1910ГССР, Каспский р-н, с. ЛаверскоеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 20 гсдмл. сержантпропал без вести04.10.1942
ТаидзеГелияСеменович__.__.1910ГССР, Каспский р-н, с. ЦетакаланиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 20 гсдкрасноармеецпропал без вести04.10.1942
АзмайпорашвилиЗахарДмитриевич__.__.1909ГССР, Каспский р-н, с. МетехиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 20 гсдкрасноармеецпропал без вести05.10.1942
МеладзеИванГригорьевич__.__.1917Грузинская ССР, г. Тбилиси, ст. Наспия-ОкомаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 214 сдмл. сержантубит
ХосруашвиллиИльяЗахарович__.__.1907Грузинская ССР, Каспский р-н, р.п. Кегерук, 6Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 214 сдмл. лейтенантубит10.09.1942
БогадашвилиНикоИванович__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, г. Тбилиси39 гсдгв. красноармеецпропал без вести16.08.1942
ДарбиашвилиДавидГеоргиевич__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н39 гсдгв. красноармеецпропал без вести16.08.1942
ЗакарашвилиГеоргийИльич__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н39 гсдгв. красноармеецпропал без вести16.08.1942
КейнешвилиИосифСеменович__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н39 гсдгв. красноармеецпропал без вести16.08.1942
КохиладзеВахтангКонстант.__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н39 гсдгв. красноармеецпропал без вести16.08.1942
КабандьеВасилийИванович__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н39 гсдгв. красноармеецпропал без вести16.08.1942
МарджишидзеИванЗакирович__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н39 гсдгв. красноармеецпропал без вести16.08.1942
ОтарашвилиМихаилИванович__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н39 гсдгв. красноармеецпропал без вести16.08.1942
СачалелиДмитрийФридопович__.__.1922Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н39 гсдгв. красноармеецпропал без вести
ТвауриИванБаграсович__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н39 гсдгв. красноармеецпропал без вести16.08.1942
ТагвиашвилиВиссарионГеоргиевич__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н39 гсдгв. красноармеецпропал без вести16.08.1942
СаджиевАрсалай__.__.1908Грузинская ССР, Кальский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 96 сдкрасноармеецубит09.10.1942
ТатанашвилиАрнильАндреевич__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, с. МотехиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 ибрлейтенантпропал без вести29.08.1942
МебачишвилиДавидИвановичГрузинская ССР, г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н248 тбрсержантубит24.08.1942
ГолостошвилиАлександрГригорьевич__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 34 мсбркрасноармеецпропал без вести22.06.1942
ГеоргешвилиГеоргий__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 34 мсбркрасноармеецпропал без вести10.06.1942
МагалашвилиЗуратАлександрович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нЗакФ 392 сдлейтенантпропал без вести30.09.1942
КенкадзеПирузАнтонович__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н, с. АгаянКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нчерномор. груп. войск ЗакФкрасноармеецпропал без вести06.08.1942
МеребашвилиАршакПарсаданович__.__.1905Грузинская ССР, г. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нчерномор. груп. войск ЗакФсержантпропал без вести04.08.1942
СимоношвилиШальзаНиколаевна__.__.1908Грузинская ССР, Коститский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н32 гв. сдгв. красноармеецубит10.09.1942
ХуцашвилиЗахарГеоргиевич__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н10 гв. сбрмл. сержантубит29.11.1942
МерибошвиллиНиколайНиколаевич__.__.1921г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, г. Тбилиси36 гв. сдкрасноармеецубит25.10.1942
ХачирошвилиАршакВасильевич__.__.1921г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, г. Тбилиси36 гв. сдкрасноармеецубит25.10.1942
СусунашвилиВахтанГеорг.__.__.1919Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н155 осбркрасноармеецпропал без вести08.11.1942
ГухулашвилиДмитр.Исак.__.__.1907Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н155 осбркрасноармеецпропал без вести08.11.1942
БестаевШакроТелембеевич__.__.1908Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н155 осбркрасноармеецубит10.11.1942
ВалишвилиГеоргийАкимович__.__.1914Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н155 осбркрасноармеецубит10.11.1942
КораевГено__.__.1908Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н155 осбркрасноармеецубит10.11.1942
ДжонгурашвилиИльяЗахарович__.__.1898ГССР, Каспский р-н, с. АхалцыонКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н155 осбркрасноармеецубит07.12.1942
ХотидзеНико__.__.1913ГССР, Каспский р-н, с. НостаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н155 осбркрасноармеецубит28.11.1942
БасюнишвилЛеонтийВасильевич__.__.1922Каспский р-н, ст. Гракали, с. ХовиеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н62 тбркрасноармеецпропал без вести05.09.1942
ЧедладзеАлександрВладимирович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. СамтовилаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н41 гв. сдкрасноармеецубит24.09.1942
КритишвилиДмитрийГриг.__.__.1907Грузинская ССР, Каспский р-н, Ленгарский, с. ИхутКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н161 сдкрасноармеецпропал без вести15.08.1942
ХабашвилиШаликоПридупович__.__.1912Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ВаккиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н14 осбркрасноармеецпропал без вести27.05.1942
КубецияАкакийИосифович__.__.1910Грузинская ССР, с. КветохандакиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 гсдкрасноармеецпропал без вести14.05.1943
ТолакишуньянШакруГеоргиевич__.__.1901Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЭскостинКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 295 сдкрасноармеецпропал без вести31.05.1943
ХизамарелиАргильМихайлович__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 108 сдкрасноармеецпропал без вести19.03.1943
БагралошвилиДавидАлекс.__.__.1917Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 арм. аит 4232 130 азспкрасноармеецумер от болезни13.05.1943
МузаевГригорийГулевич__.__.1914Грузинская ССР, г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н123 сдкрасноармеецубит18.01.1943
МолоцеидзеАлександрЗахарович__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н125 сдмл. сержантпропал без вести04.12.1942
КалуцашвилиДмитрийЗахарович__.__.1896Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н129 сдкрасноармеецубит24.12.1942
АбдуалашвилиГригорийКитович__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, ст. Каспий, с. КамыжанКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н18 Акрасноармеецумер от ран22.04.1943
АханашвилиАртЗахарович__.__.1897Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ДивесиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н83 гсдкрасноармеецубит08.05.1943
КливидзеНиколайВасильевич__.__.1919г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н142 краснозн. сдкрасноармеецубит10.02.1943
РивизашвилиШалинаИосифович__.__.1911Грузинская ССР, с. ГомийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 гв. сдкрасноармеецубит03.05.1943
ТитадзеСарисНерон__.__.1924Грузинская ССР, с. ХарисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 гв. сдкрасноармеецубит07.05.1943
КештошбилиИосифДмитриевич__.__.1907Грузинская ССР, с. СосесуКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 гв. сдкрасноармеецубит08.05.1943
БудагашвилиНиколайАлександрович__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 20 кгсдкрасноармеецубит22.01.1943
ПайдашвилиИванМихайлович__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 20 кгсдкрасноармеецубит21.01.1943
ЕремовГеоргийОсипович__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Сители-КалакиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 295 сдкрасноармеецпропал без вести26.05.1943
ГапашвилиГригорийСемен.__.__.1903Грузинская ССР, Ковтыховский р-н, с. КовтыхвилиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н317 сдкрасноармеецпропал без вести18.02.1943
КвисиашвилиГеоргийПавлович__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЧувоубаныКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н176 сдкрасноармеецубит18.04.1943
ТабоашвилиАртемС.__.__.1907ГССР, Каспский р-н, с. ЦховерьКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н176 сдубит19.04.1943
ЗаридзеАлександрГеоргиевич__.__.1900Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЛамискалаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нармянский РВКкрасноармеецпогиб
МамулашвилиИосифАлександрович__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с/с КумегалиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нармянский РВКкрасноармеецпогиб
ЦквитишивилиТедоГаврилович__.__.1897Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КемочалиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н249 гсдкрасноармеецубит08.06.1943
ГолиашвилиДмитрийШканович__.__.1898Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КвемоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н276 сдмл. сержантубит28.03.1943
КосташвилиИосифДмитриевич__.__.1907Грузинская ССР, с. СосесуКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 9 гсдкрасноармеецубит03.05.1943
УджмуаджаридзеБагратИсманович__.__.1903Грузинская ССР, с. ЦабарутКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 9 гсдкрасноармеецубит03.05.1943
ЗоридзеШотаИванович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н32 гв. сдкрасноармеецубит11.05.1943
ШатовидзеМитоИгнатович__.__.1917Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КабзысневКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 42 Акрасноармеецубит04.12.1942
АбдуашвилиНиколайМихайлович__.__.1904Грузинская ССР, Каспский р-н, ст. ГрокалеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 49 сдкрасноармеецубит21.05.1943
ГоголауриАлексейЛьвович__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с/с КарагалиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 55 гв. иркутской сдкрасноармеецубит11.03.1943
КелдашвилиНиколайПавлович__.__.1908Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 55 гв. иркутской сдгв. красноармеецумер от ран11.03.1943
ШакарашвилиГеоргийДмитриевич__.__.1903г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб зфкрасноармеецумер от болезни16.11.1942
КацешвилиГогшАлексеевич__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, ст. КаутисскаяКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 23 омсбркрасноармеецубит20.03.1942
ЗалошвилиГеоргийНиколаевич__.__.1911Грузинская ССР, Каспийский р-н, ст. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н407 спкрасноармеецумер от болезни04.04.1943
НегошвилиИванИванович__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЧинарскоеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 19 сдкрасноармеецпропал без вести12.03.1943
КоргадзеМихаилСеменовичГрузинская ССР, Каспский р-н, с. КемоколиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 А 43 осбкрасноармеецумер от ран25.02.1943
БогуненкоЯковЯковлевич__.__.1914Одесская обл., Белозерский р-н, с. Посад-ПокровскоеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нСКФ 97 омсбрядовойубит02.04.1943
МамукадзеЭстатАлексеевич__.__.1907г. Тбилиси, Касиский р-н, с. Эрти-СиликедыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н256 осбркрасноармеецубит10.05.1943
ХитаридзеИванГеоргиевич__.__.1916Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. КвемоганКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н37 А 201 А запас. спкрасноармеецубит26.10.1942
ТухадзеКимстыСоломонович__.__.1902Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ХолиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н59 осбркрасноармеецубит12.03.1943
ГрикуровНиколайХочевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, м. КаспияКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 57 ксбрст. сержантубит25.06.1943
СидоманидзеВахтангАлексеевич__.__.1906Грузинская ССР, Касимовский р-н, с. КовтисхевиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н176 сдкрасноармеецубит01.07.1943
БарнабашвиллиВасилийФедорович__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Барнабидян-КариКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н70 гв. сдкрасноармеецубит19.07.1943
СтепановЗахарСтепанович__.__.1895Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н107 осбркрасноармеецубит15.07.1943
БибиляшвилиТатеявич__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н, г. ЗинадрисКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскф 197 спкрасноармеецумер от ран21.01.1942
ХуцешвилиГригорийАлександрович__.__.1911Грузинская ССР, г. Тбилиси, с. ЧечениКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н307 сдкрасноармеецубит10.07.1943
ГоголауриДаасХари...вич__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КаргылиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1красноармеецубит__.12.1942
БарнабашвиллиВасилийФедорович__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Барнабидян-КариКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н70 гв. сдкрасноармеецубит19.07.1943
КаргузашвилиИванАндреевич__.__.1902Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. НастиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н6 тк 538 иптапкрасноармеецубит05.07.1943
ЛекашвилиВасилийИванович__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 211 сдефрейторубит30.01.1943
ЛаврелашвилиФедорИванович__.__.1912Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 211 сдкрасноармеецубит15.02.1943
ТвауриТибаСусунович__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 211 сдкрасноармеецубит17.02.1943
МерабошвилиГеоргийСколович__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 211 сдкрасноармеецубит12.02.1943
ГугулатвилиЗахарНиколаевич__.__.1903Грузинская ССР, Каспский р-н, с/с МедихскийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 211 сдкрасноармеецубит14.02.1943
ДубашвилиДавидДмитриевич__.__.1913Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 211 сдкрасноармеецубит12.02.1943
ТарновыйИлезвум__.__.1912Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 211 сдкрасноармеецубит12.02.1943
МерибашвиллиАдико__.__.1919Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н30 гв. сдкрасноармеецпропал без вести12.12.1942
ДжангишерашвилиИльяЗахарович__.__.1898Грузинская ССР, с. АлцехиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н304 сдкрасноармеецубит16.09.1943
КешелашвилиВахтанГабрилович__.__.1924Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н4 отд. штраф. бат. 56 Акрасноармеецубит22.07.1943
ГверцетелиУтарБагратович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 55 гв. иркутской сдкрасноармеецпропал без вести21.01.1943
ТутунашвилиБагратЗахарович__.__.1916Грузинская ССР, г. Тбилиси, Каспинский р-н, с. КончоветКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н344 сдкрасноармеецубит30.08.1943
ЦиклауриВасоДмитриевич__.__.1907Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н284 сдкрасноармеецубит04.02.1943
ЕрмошвилиПетрИосифович__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 137 осбркрасноармеецубит14.03.1943
ГододзеДавидАлексеевич__.__.1914Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н299 сдкрасноармеецубит07.09.1943
ТаткашвилиГеоргийДмитриевич__.__.1902г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н299 сдкрасноармеецубит22.08.1943
ШавердашвилиГеоргийАбрамовичТбилисская обл., Каспский р-н, с. ЭртацелиндаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н12 А 610 спрядовойумер от ран21.08.1943
ХубашвилиАлексейАлексеевич__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-н, Кагидлиц-КароКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н76 осбркрасноармеецпропал без вести25.10.1942
ПейкришвилиИванАндреевич__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЗеленогабКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н76 осбрст. сержантпропал без вести04.10.1942
ГермесашвилиАмирьян__.__.1923Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нЗакФкрасноармеецумер от ран
БекауриМихаилИванович__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нКалФ 1319 спсержантумер от болезни10.09.1943
ПакрадзеМихаилПетрович__.__.1899ГССР, с. КвемогалиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 анапская сдкрасноармеецубит23.01.1944
МахатадзеВасилийГеоргиевич__.__.1901ГССР, Каспский р-н, с. АгаяниКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 анапская сдкрасноармеецубит28.01.1944
ЦиклаурийСеменШилович__.__.1906Узбекская ССР, Кассанский р-н__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н227 темрюкская сдкрасноармеецумер от ран14.01.1944
ГалехиташвиллиИльяДавыдович__.__.1906Тбилисская обл., Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н373 сдкрасноармеецумер от ран26.01.1944
НадирадзеИванАлександрович__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КадацхароКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 109 гв. сдгв. рядовойубит08.03.1944
ПересыпкоМихаилМихайлович__.__.1904Грузинская ССР, г. Кутаиси ул. КучарухаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н3 А 102 спкрасноармеецумер от ран01.03.1944
МазмишвиллиИсакСаломонович__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КарачачКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н305 сдсержантубит09.03.1944
ВаниевГеоргийАкимовичГрузинская ССР, Каспский р-н, с. ХвитКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н32 гв. сдгв. красноармеецубит12.01.1944
ЛаврелашвилиИосифВасильевич__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 137 осбррядовойубит07.03.1944
КловдашвилиЛеонИосифович__.__.1922Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н84 гв. сдкрасноармеецубит12.03.1944
БалышвиллиВахталь__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХанданКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н48 сдкрасноармеецумер от ран27.03.1944
ЧусляевВасилийИвановичСаратовская обл., Аркадакский р-н, с. ЧиганокКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н255 ктмсбр.сержантубит11.01.1944
КайнашвилиУхтонШакрович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н40 гв. енакиевская сдгв. рядовойпропал без вести19.02.1944
НергадзеГеоргийИосифович__.__.1908Грузинская ССР, г. КаспиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н126 сдмл. сержантубит28.03.1944
ЦалкаламанидзеГавр.Григор.__.__.1900Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КаспиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н349 сдкрасноармеецпогиб26.12.1943
ТоргашвилиАлександрИванович__.__.1922ГССР, Каспский р-н, с. ХвелеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 анапская сдкрасноармеецубит22.03.1944
АгапошвилиИванМихайлович__.__.1917Грузинская ССР, г. Тбилиси, Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н127 осбрмл. лейтенантпропал без вести28.02.1943
НовошивилиМикомихас__.__.1900Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н119 осбркрасноармеецубит17.01.1943
НадмулавилиЛеванИванович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н119 осбркрасноармеецубит18.01.1943
КарбирошвиллиМарьянЮсупович__.__.1912Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н243 сдсержантпропал без вести17.07.1943
ИмиришвилиАндрейМихайлович__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХолдКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н175 сд 70 Амл. сержантубит15.07.1943
ТатарашвилиГеоргийАлександрович__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н175 сд 70 Акрасноармеецпропал без вести11.07.1943
ЗерешвилиСеменМихайлович__.__.1902Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскф 1135 спкрасноармеецумер от болезни06.08.1943
КохарашвилиГеоргийЕвстатьевич__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскф 419 спкрасноармеецумер от болезни15.03.1943
КвиношвилиГеоргийАлексеевич__.__.1910Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскф 67 спкрасноармеецумер от болезни17.03.1943
КейлощвилиЩакроЯтутович__.__.1900Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскф 65 вдокрасноармеецумер от болезни17.02.1943
ГадукильТеодорРадовилович__.__.1898Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нскф 180 спкрасноармеецумер от болезни03.04.1943
ДмитрошвилиДавидЗахарович__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, г. КарагачКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н5 сдкрасноармеецубит13.02.1943
ОручТорогшоглы__.__.1898Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХадыскурыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 318 сдкрасноармеецубит20.09.1943
АмирашвилиАнтанИсакович__.__.1907Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н56 А 606 сп 317 сдрядовойубит14.09.1943
АмирашвилиАнтонИсакович__.__.1907Грузинская ССР, Какский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н56 А 606 сп 317 сдрядовойубит14.09.1943
ГеджадзеАлександГлагоевич__.__.1908Грузинская ССР, Каспский р-н, д. МедейскиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н5 уа 202 оашр 312 дкрасноармеецубит03.10.1943
БодакияГеоргийПлатонович__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н236 сдсержантубит27.09.1943
СамушняДадамИ.__.__.1924Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 103 осбкрасноармеецумер14.01.1943
СамушняДадашИльевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Стобня-2Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 103 осбкрасноармеецумер14.01.1943
КварадзеЛеонтийСеменович__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нзф 1 шисбрефрейторпогиб10.08.1943
КучваКонстантинПадрович__.__.1922Грузинская ССР, Казбегский р-н, с. 2 БедьянКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 99 сдкрасноармеецубит29.08.1943
КуркашвилиАбр.Георгиевич__.__.1902Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н138 сдкрасноармеецпропал без вести06.09.1942
КабациЯковЗахарович__.__.1904Грузинская ССР, Каситский р-н, с. НосиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н138 сдкрасноармеецпропал без вести31.07.1942
МориамидзеДавидДмитриевич__.__.1904Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ИгашиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н138 сдкрасноармеецпропал без вести27.07.1942
МилацидзеВезоИсакович__.__.1902Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТейшискойКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н138 сдкрасноармеецпропал без вести01.08.1942
ПавлешвилиШикоАбрамович__.__.1902Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КаймочалоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 302 сдкрасноармеецпропал без вести12.12.1942
АлимбератвилиВасилийИванович__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ГарикулыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н46 полев. арм.красноармеецубит24.08.1943
АлпенидзеПартеКватович__.__.1912Грузинская ССР, Канский р-н, с. ПечерКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н49 гв. сдрядовойубит15.10.1943
ХачирошвилиИван__.__.1922г. Тбилиси, Хасинский р-н, с. НегозяКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 195 сдкрасноармеецумер от ран14.07.1942
МаршивилиСинон__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 195 сдкрасноармеецумер от ран27.07.1942
КозерашвилиЗахарИванович__.__.1907с. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 гсдкрасноармеецубит16.01.1943
ЛелашвилиХтаНиколаевич__.__.1920КаспийскийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 гсдсержантубит14.02.1943
ЗарндзеАлександрГеоргиевич__.__.1901Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 гсдкрасноармеецубит15.01.1943
БшлашвилиИванГеоргиевич__.__.1900Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 гсдкрасноармеецпропал без вести18.01.1943
БуджиашвилиАлександрИванович__.__.1901Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 гсдкрасноармеецпропал без вести15.01.1943
ГогилашвилиИванГеоргиевич__.__.1900ГССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 гсдкрасноармеецпропал без вести18.01.1943
ЗангуриШакроГеоргиевич__.__.1907ГССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 гсдкрасноармеецубит20.01.1943
УсаматошвилиГригорийСерг.__.__.1906ГССР, с. КарпкаутКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 гсдкрасноармеецВМН20.01.1943
ПерзянидзеДавидИпатович__.__.1899Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 гсдкрасноармеецпропал без вести06.03.1943
КебришвилиДмитрийВасильевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Пелат-ГориКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н59 тбрмл. сержантубит27.02.1943
ГончаровИванФедорович__.__.1912Грузинская ССР, Каспский р-н, Цементный з-дГрузинская ССР, Каспский РВК276 спрядовойумер от ран02.12.1943
БидзадинашвилиМихаилЕгорович__.__.1925Тифлисская обл., Каспский р-н, с. НеабиТифлисская обл., Каспский РВК117 спкрасноармеецумер04.07.1944
БартадзеСпартак__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, д. КовтееваГрузинская ССР, Каспский РВК690 спкрасноармеецумер от ран17.08.1944
ТкемандзеАмирейсин__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КаспиГрузинская ССР, Каспский РВК42 гсвпрядовойумер от ран18.04.1945
БардазеМихаилИванович__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н__.__.1942 Грузинская ССР, Каспский РВК381 лждкрасноармеецумер от ран23.03.1945
ГуляНиколайЕмельянович__.__.1917Каспский р-нГрузинская ССР, Каспский РВК873 сплейтенантумер от ран24.06.1943
НоникашвилиНиколайМойсеевич__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КавинсхелиГрузинская ССР, Каспский РВК1075 сп 316 сдсержантумер от ран08.12.1943
ГулашвилиМихаилДавидович__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Тези25.06.1941 Грузинская ССР, Каспский РВК36 ппкрасноармеецумер04.11.1944
РосебашвилиИосифАлександрович__.__.1917Грузинская ССР, Каспский р-нГрузинская ССР, Каспский РВК270 спсержантумер от ран23.08.1942
ПетросянАршан__.__.1906Армянская ССР, Ленинаканский р-н, с. АчинГрузинская ССР, Каспский РВКкрасноармеецумер05.10.1944
СокашвилиГригорийГригорьевич__.__.1908Грузинская ССР, г. БоржомиГрузинская ССР, Каспский РВК694 спрядовойумер от ран18.01.1944
ЗакарашвилиАбрамМихайлович__.__.1907ГССР, Каспский р-н, с. ХавлетГрузинская ССР, Каспский РВК351 оипгв. красноармеецумер от ран06.07.1943
ДавиташвилиДавидГригорьевич__.__.1902Грузинская ССР, Каспский р-н, д. НябиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 137 сдрядовойубит01.04.1944
ГеташвилиЛеонГеоргиевич__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КемоджалоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 ад РГКрядовойубит24.10.1943
ПапиошвилиИллорСергеевич__.__.1919Грузинская ССР, Кедский р-н, д. АлигеблоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н274 сдкрасноармеецубит13.03.1944
ПояшвилиДмитрийАнтонович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, ст. Каспий, с. ЛомысканыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н8 гв. А 74 гспкрасноармеецумер от ран20.02.1944
ХокрашвилиАлександрГригорьевич__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, д. ЛамисканКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н48 сдсержантубит14.01.1944
ЕлисобедуашвилиЭстатиЭстатович__.__.1921Грузинская ССР, г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н83 гв. сдрядовойубит31.12.1943
ЛеванидзеИосифДмитриевич__.__.1910г. Тбилиси__.10.1940, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н152 сдрядовойубит07.02.1944
ГожишвилиНикоЯзыкович__.__.1924Грузинская ССР__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н23 гв. мотострелк. бр.гв. рядовойубит26.01.1944
БухтадзеИванМихайлович__.__.1915Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н311 сдкрасноармеецубит10.02.1944
КуташвилиМихаилИосифович__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н236 сдрядовойубит10.01.1944
НаурозошвилиСандро__.__.1896Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н236 сдрядовойубит10.01.1944
БаташвилиАлексейГеоргиевич__.__.1924Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н323 бат. мор. пех.краснофлотецумер от ран15.02.1943
ДвалишвилиШалико__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 26 сдкрасноармеецумер от ран04.09.1944
МасурашвилиШаликоАндреевич__.__.1924г. Тбилиси, Каспийский р-н, Иртацминский с/сКаспский РВК, Грузинская ССР, г. Тбилиси, Каспский р-н24 сдкрасноармеецумер от ран04.08.1944
БудзиниашвилиМихаилЕгорович__.__.1925Тбилисская обл., Каспский р-н, д. НеабыКаспский РВК, Грузинская ССР, Тбилиская обл.23 сдкрасноармеецумер от ран04.07.1944
ЛелашвилиГеоргийАндреевич__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХовлеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н5 гв. А 108 ошркрасноармеецпропал без вести15.08.1944
МаргонияПаохоБабушевич__.__.1898Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н16 сбркрасноармеецумер от ран12.05.1943
ГогашвилиГеоргийЭстатович__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Рене__.__.1939, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н43 сдст. сержантубит19.08.1944
УмыковГаспарИсакович__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Цители-КолокиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н279 сдрядовойпропал без вести05.08.1944
МамасохалиевАгас__.__.1912Грузинская ССР, Каспский р-н__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н220 азспкрасноармеецумер от ран11.08.1944
ПеркадзеВальяАлурович__.__.1919Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н10 отд 250 сбкрасноармеецумер от болезни04.08.1942
МагалтадзеГригорийНиколаевич__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-н, д. Дохсы23.12.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н5 А 215 сскд 711 спкрасноармеецпопал в плен (освобожден)
ТатиашвилиБогдасарДавыдович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Гракани__.08.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н31 сдрядовойубит22.08.1944
ЛомияНиколайГеоргиевич__.__.1909Грузинская ССР, г. УхакаяКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1943
НакарашвилиМихаилАлексеевич__.__.1896Грузинская ССР, Каспский р-н__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н64 гв. сдгв. рядовойубит21.10.1944
КашилошвилиСтепанГеоргиевич__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЦинерихаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н61 сдкрасноармеецубит09.02.1943
ХамрашвилиНиколайГригорьевич__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХолаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н61 сдкрасноармеецубит27.01.1943
СаанянАмаякГригорьевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТамалоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н61 сдкрасноармеецубит11.02.1943
РыжанашвилиШаликоИльич__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЛовлетКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н61 сдмл. сержантпропал без вести11.02.1943
МахрадзеГеоргийШанович__.__.1913Грузинская ССР, Орджоникидзевский р-н, с. МаралисКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н61 сдкрасноармеецпропал без вести22.01.1943
ТухиашвилиГеоргийАлександрович__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КадысуаргКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н61 сдкрасноармеецпропал без вести21.01.1943
ДалакашвилиТедоЗахарович__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н222 сдмл. сержантубит17.10.1943
КербалашвилиКоколаХеатович__.__.1892Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н802 спкрасноармеецумер от ран02.09.1942
АракеловАлександрИванович__.__.1923Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1367 спст. сержантумер от ран20.03.1943
ХарбуладзеВаноГригор.__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТозеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н271 сдкрасноармеецпропал без вести04.02.1943
ЗадешвилиИосифИванович__.__.1909Грузинская ССР, Коспийский р-н, с. Задьянкары24.06.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н18 А 269 гв. А зен. апгв. красноармеецпогиб01.09.1944
ХуцишвилиАрсентЧитович__.__.1922Грузинская ССР, Каспийский р-н, с. ХовсетКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н86 сдрядовойубит02.08.1944
СуаридзеГеоргийИванович__.__.1922__.__.1943, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н3 гв. мк 1510 сапкрасноармеецубит26.08.1944
ЧерношвилиНиколайМихайлович__.__.1906Тбилисская обл., Каспийский р-н, с. Досси__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Тбилисская обл., Каспский р-н76 гв. сдкрасноармеецубит31.08.1944
ДелутрашвиллиНиколайВасильевич__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КарагачКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н339 сдрядовойубит24.12.1943
ХуташвилиБенеяАрсенович__.__.1905Грузинская ССР, с. КоврокивиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 318 сдкрасноармеецпропал без вести07.12.1943
МорчшвилиГеоргийНашев.__.__.1910Грузинская ССР, с. ЗемукандаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 318 сдкрасноармеецпропал без вести07.12.1943
АндреевАлександрАлексеевич__.__.1924Саратовская обл., Романовский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 318 сдкрасноармеецубит03.11.1943
ИремашвилиИванГригорьевич__.__.1917Грузинская ССР, г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н50 гв. сдгв. красноармеецумер от ран02.01.1944
СесаурийИльяБессарионович__.__.1894Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КемугорКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 55 гв. сдкрасноармеецубит25.12.1943
МузаевХристорБорзитович__.__.1912Грузинская ССР, Лениногорский р-н, 6Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н188 сдкрасноармеецпропал без вести27.11.1943
КеласашвилиМихаилАлександрович__.__.1910Тбилисская обл., Кутаисский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 68 гв. сдгв. рядовойубит28.12.1943
БогданошвилиАлександрИльевич__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КумачалыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 81 сдкрасноармеецпропал без вести18.10.1943
ПикришвилиЕфремГеоргиевич__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н362 спкрасноармеецумер от ран22.05.1943
МамазулашвилиВаликоКонстантинович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. АхальцивиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н88 гв. сдкрасноармеецубит06.01.1944
ГазаловВартон__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н356 сдкрасноармеецубит13.01.1944
НадирашвиллиЛеонидАлексеевич__.__.1907Тбилисская обл., Каспский р-н, с. Гами НевараКаспский РВК, Грузинская ССР, Тбилисская обл.71 сдкрасноармеецпропал без вести11.01.1943
ПарсогошвилиВатоИванович__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н304 сдкрасноармеецубит28.12.1943
ШавалошвилиИосифЭстатович__.__.1901Грузинская ССР, Каспский р-н, с. РайцентрКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 55 гв. сдкрасноармеецубит13.01.1944
РазмадзеВасилийГригорьевич__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Дуэс24.10.1939, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н45 сдмл. сержантубит09.01.1944
МурашкинНиколайГригорьевич__.__.1908Грузинская ССР, ст. КаспиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н271 сдрядовойпропал без вести11.12.1943
ЕвгонАхлодеян__.__.1921Грузинская ССР, Карельский р-н, с. Окуле__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н95 сдкрасноармеецубит19.01.1944
СидомонидзеАлександрГеоргиевич__.__.1909Грузинская ССР, с. ТувладинКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н55 гв. сдкрасноармеецпогиб10.01.1944
КольевПетрГаврилович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н32 гв. сдгв. красноармеецубит12.01.1944
КотаяшвилиМихаилВасильевич__.__.1914Грузинская ССР, г. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдрядовойпропал без вести30.11.1943
АсатьянАндрейДавыдовичГрузинская ССР, Каспский р-н, зерносовхоз Агаян__.__.1943, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н110 гв. сдгв. рядовойубит17.01.1944
ГамкидашвилиВл.Сем.__.__.1912с. ПожалиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит25.01.1944
МимокалисовЯковЕвсеинов.__.__.1898Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н61 сдрядовойубит13.01.1944
КацеашвилиКонстантинНиколаевич__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КохтысховиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нОПА 75 спрядовойумер от ран23.02.1944
ДобрудошвиллиГеоргийМихайлович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, ст. КофчичхевеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н109 сдефрейторубит15.01.1944
ЗазарашвилиИльяМихайлович__.__.1899ГССР, Каспский р-н, с. РинеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит28.01.1944
БарпабашвилиГригорийИсакович__.__.1925Грузинская ССРКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н265 сдрядовойубит09.02.1944
ТатарашвиллиШельваГеоргиевич__.__.1922Грузинская ССР, г. Каспийск__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 195 сдст. сержантубит06.12.1943
АдуашвилиИванВасильевич__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 6 гв. сбррядовойубит26.12.1943
БестовашивилиГеоргийШакрович__.__.1923Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н18 А 714 спкрасноармеецумер от ран29.12.1943
ГернузашвилиДавидГеоргиевич__.__.1909Тбилисская обл., Каспский р-н, с. СпашаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н121 сдрядовойубит23.11.1943
ГварашияМинтонИльич__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ГудиваКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н57 гв. сдгв. рядовойубит21.12.1943
ЛавревашвилиАлександрИванович__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТелатгорКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 гв. вдд 7 гв. вдсп 2 бат.гв. мл. сержантубит09.08.1944
ОдосошвилиАрчильЗахарович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Матохи__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 81 сдкрасноармеецубит10.08.1944
БичикашвилиЛеванИосифович__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, ст. Крокал, с. Ховло__.__.1943, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н75 гсдгв. красноармеецубит11.01.1944
НоврузашвиллиДмитрийИванович__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Эртацминда__.__.1943, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н75 гсдгв. красноармеецубит08.01.1944
КухтинГеоргийГеоргиевич__.__.1924Краснодарский край, г. НовороссийскКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н49 гв. сдгв. рядовойубит17.12.1943
БунтуриВасилийИосифович__.__.1896Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТозаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит25.01.1944
ЗаалишвилиЗахарИльич__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ИгоэтиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдст. сержантубит04.05.1944
ЛаврелашвилиИванГигоевич__.__.1898Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТелатгориКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит09.05.1944
ГелашвилиГеоргийИванович__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХаулиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит09.05.1944
КривишвилиНиколайЧитович__.__.1899Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КарагачКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н414 сдкрасноармеецубит09.05.1944
ЧехелиПавелМахролович__.__.1922Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н52 гв. сдгв. рядовойумер от ран29.05.1944
ГомхибашвилиГеоргийСеменовичГрузинская ССР, Каспский р-н, с. ПоджамКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н117 гв. сдкрасноармеецпропал без вести08.12.1943
КателашвилиДавидКиглевич__.__.1913Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н117 гв. сдкрасноармеецпропал без вести08.12.1943
КоталашвилиДавидКиглович__.__.1913Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н117 гв. сдкрасноармеецпропал без вести08.12.1943
АлиевЯсинШабанович__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Тошли-КашлаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н55 гв. сдгв. красноармеецубит30.07.1944
ХинизовВаликоШакров__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЧкопилноКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н279 сдрядовойубит29.07.1944
БабаквадзеШальваСеменович__.__.1910Грузинская ССР, г. Махарадзе, Шамахларский с/с, с. Шамахлар22.06.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н285 сдефрейторубит05.08.1944
КабелияВладимирНагарович__.__.1911Грузинская ССР, Кальский р-н, с. МухариКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н57 А 154 ошррядовойубит03.08.1944
ПагаевМихаилВознуевич__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Задент-Кар__.__.1939, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н4 гв. кк 138 кп 30 кдкрасноармеецубит08.09.1943
КизарашвилиЗахарИвановичГрузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н46 А 36 спрядовойумер от ран01.02.1943
ЭсидашвилиАлексейИосифовичГрузинская ССР, Каспский р-н, с. ЗадовалиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н46 А 301 спрядовойумер от ран17.02.1943
ГогомауриДавидХаребович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, д. КдачалиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецубит__.12.1942
АбциауриИванИванович__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТубочайКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н74 гв. сдгв. сержантубит08.11.1943
КосоврильАрсенКазарович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЧечетыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 81 сдкрасноармеецпропал без вести17.10.1943
КакубаГеоргийИсаковичГрузинская ССР, Кальский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н107 сбркрасноармеецпропал без вести13.01.1943
ЧитакаваГеран.ИсидоровичГрузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н107 сбркрасноармеецпропал без вести13.01.1943
ЧервошвилиАлисбарВасильевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н257 сдкрасноармеецубит15.10.1943
ХмоладзеВладимирГеоргиевич__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЦекарокиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н295 сдкрасноармеецубит24.10.1943
КлосСтепанСтаниславович__.__.1920Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н10 оутпст. сержантубитМежду __.04.1943 и __.06.1943
МчеадашвилиГеоргийСеменович__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Квекогоме__.02.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н530 апкрасноармеецэвакуирован24.06.1944
ИмедашвилиТеймуразКонстантинович__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ертатулинда__.__.1944, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н316 сдкрасноармеецубит01.08.1944
ПарульяКитоТатович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 179 сдкрасноармеецубит03.08.1944
ЕлиозошвилиИосифНиколаевич__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХовлеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н90 сдлейтенантубит17.02.1945
КурдагияХутаХабачиевич__.__.1917Грузинская ССР, Карельский р-н, с. ЦарчеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 адрядовойубит30.04.1944
ПересыпкинМихаилМихайлович__.__.1904Тбилисская обл., г. Каспи, ул. Кучеруха, 5Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 5 сдкрасноармеецубит22.02.1944
МамулашвилиВасоТимофеевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н8 гв. А 87 апефрейторумер от ран29.02.1944
ГургадзиГеоргийГригорьевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н79 гв. сдрядовойпропал без вести14.03.1944
ИмерашвилиАргилА.__.__.1924Каспский р-н, с. ЛалицханыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н51 А 23 ашркрасноармеецубит30.03.1944
МамухливилиИванГаврилович__.__.1912Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н373 сдкрасноармеецубит14.05.1944
ОсиповИльяПетрович__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, с. АгасинкиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецубит30.01.1942
АвусуринКольНиколаевич__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЭтокиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецубит21.02.1942
СодзояшвилиГеоргийИосифович__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-н, с. АханцехиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецумер19.11.1942
АндгуладзеВалирионМельтонович__.__.1909Грузинская ССР, Махарадзевский р-н, с. ДземитоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдсержантумер26.08.1943
ИлуридзеАрчимВасильевич__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ИгуэтиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н353 сдкрасноармеецубит24.10.1943
КурашвилиНиколайГеоргиевич__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХавлоКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н63 кдкрасноармеецубит17.02.1944
ЧингаревГеоргийИльич__.__.1924Грузинская ССР, Кайсинский р-н__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н104 спрядовойумер от ран17.05.1944
ОпупрашвилиШакурСоломонович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТвалядыКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н39 А 70 спкрасноармеецумер от ран16.05.1944
ТатарашвилиСемен__.__.1917Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н236 сдкрасноармеецубит06.11.1942
ЗаврадашвилиСоломонДмитриевич__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Кавтислеви__.__.1939, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н62 сдмл. лейтенантумер от ран28.01.1944
ШелухинВасилийДавыдович__.__.1915Воронежская обл.Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н24 сдкапитанубит29.12.1943
ХубашвилиСеменДмитриевич__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, д. Бандлис-ЦкароКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н14 ошб 781 сп 124 сдмл. лейтенантумер от ранМежду 30.04.1944 и 30.05.1944
СавченкоНиколайКлимович__.__.1914Киевская обл., Александровский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н255 оморсбрлейтенантубит10.04.1944
ТурашвилиСеменМихайлович__.__.1909Грузинская ССР03.10.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1 гв. вдд 3 гв. спкрасноармеецубит06.11.1944
ДжавахошвилиШалваЛеонтиевич__.__.1914Каспский р-н__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1 гв. вдд 3 гв. спкрасноармеецубит10.11.1944
ГунашвилиМихаилДавидович__.__.1905ГССР, Каспский р-н, с. Тези__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 сдкрасноармеецумер от ран04.11.1944
ПолупановМихаилМаксимович__.__.1911Кировоградская обл., Миргородский р-н, с. Коронисено22.08.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н346 сдрядовойубит14.11.1944
БахтадзеСуликоБапапович__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХовлеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н4 вд гв. див.красноармеецумер от ран13.11.1944
БарнашвилиМихаилВасильевич__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КереКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 20 сдкрасноармеецумер от ран14.11.1944
БарнашвилиМихаилВасильевич__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КарагачКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 20 сдрядовойумер от ран14.11.1944
СерикидзеМушад.__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н34 гв. сдгв. красноармеецубит31.12.1942
ЧеркизошвилиВасилийМихайлович__.__.1899Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н46 А 193 зспкрасноармеецумер01.02.1943
МельдеевВальшак__.__.1911Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Метех__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н3 возд. дес. гв. див.гв. рядовойубит11.11.1944
КалептошвилиШальваЕвстафиевич__.__.1905г. Тбилиси__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н3 возд. дес. гв. див.гв. рядовойубит11.11.1944
КелептрешвилиШалваЕвстафиевич__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Кавтисхени__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Тбилисская обл.2 гв. вдсп 3 гв. вддгв. рядовойубит20.11.1944
КавташвилинКотаЗахарович__.__.1907Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ПавилазиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н36 сдкрасноармеецумер от ран08.12.1944
ЧадунелиАлексейКаргович__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ИгостКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н343 отд. штр. ротакрасноармеецумер от ран04.01.1945
ТогинашвиллиВахтангиМоисеевич__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ховле__.__.1939, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н3 А 275 оашррядовойубит17.01.1945
БозлидзеГеоргийВасильевич__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КомыгарКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н5 сдмл. сержантубит01.02.1945
КапелашвилиАлександрИльич__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, д. ЩерняКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н5 гв. А 95 гсдст. сержантумер от ран24.12.1943
ЭхвальИндыкоХаритонович__.__.1923Грузинская ССР, Кальский р-н, с. НовобанивкаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н4 УкрФ 138 спрядовойумер от ран11.01.1944
ПиканошвиллиНиколайИльич__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Панинан__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н334 сдкрасноармеецубит09.02.1944
ЛомшивиллиГригорийИванович__.__.1896Грузинская ССР, г. Тбилиси, с. Барибиоли__.__.1943, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 ПрибФ 123 спкрасноармеецумер от ран24.01.1944
ЕсошвилиЗахарГеоргиевич__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. СамтависКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н13 спкрасноармеецпропал без вести__.10.1943
ГилчарашвилиСергейДмитриевич__.__.1900Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ДухиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н276 сдкрасноармеецумер от ран04.01.1943
ГугулашвилиФедорНиколаевич__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Медтехи29.06.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н30 гв. сдгв. рядовойубит03.02.1944
ГепиташарилиОтарийРевазович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н5 отд. гв. мсбр.сержантубит14.01.1944
БучурадзеШалви__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н10.05.1943, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н358 сдкрасноармеецубит08.02.1944
ЧупринВасилийИванович__.__.1909Краснодарский край, Сталинский р-н, станица НовоплотнировскаяКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н109 ск 602 спкрасноармеецубит26.03.1944
КурнетошвилиШамило__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-нГрузинская ССР, Каспский РВК1261 спкрасноармеецумер от ран19.02.1944
ЧадмшвилиМихаилПетрович__.__.1910Грузинская ССР, Каспская обл., г. КаспиГрузинская ССР, Каспский РВК1240 спмл. сержантумер от ран27.03.1945
КазашвилиДианосИосифович__.__.1909Грузинская ССР, Каспский р-нГрузинская ССР, Каспский РВК259 спрядовойумер от ран08.12.1944
ХарганашвилиИ.Д.__.__.1894Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ДухидскоеГрузинская ССР, Каспский РВК212 спкрасноармеецумер от болезни27.05.1943
ЧеркизашвилиВасил.Михай.__.__.1899Грузинская ССР, Каспский РВК193 зспкрасноармеецумер от ран01.02.1943
КазарашвилиШакроЦкалобович__.__.1903Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КаспиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 369 сдсержантубит23.02.1945
АгаджановНиколайЗахарович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Карагафин01.12.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 5 гв. кдгв. красноармеецубит14.02.1945
КсаврельГеоргийЗурабович__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Чернет__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н17 мот. инж. бр.гв. мл. сержантубит11.03.1945
МеехешвилинПавелИосифович__.__.1918г. ТбилисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1 гв. адгв. ст. сержантубит19.02.1945
ГабадзеСеменМатвеевич__.__.1897Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Насти__.09.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н47 А 155 отд. дор.-строит. бат.красноармеецубит26.02.1945
БереидзеДавидМихайлович__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КивотахшевкаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 81 гв. сдгв. красноармеецубит23.02.1945
ЛяшенкоГригорийЕфимович__.__.1925Грузинская ССР, г. БоржомиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н87 сдрядовойубит02.02.1945
ЦыклауриГеоргийИванович__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н07.01.1943, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н23 гв. сдкрасноармеецубит03.02.1945
КазаровГеоргийАлексеевич__.__.1922Грузинская ССР, г. Манглиш__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, г. Манглиш5 А 1811 сапмл. сержантпропал без вести22.12.1944
УстименкоИванАлексеевичГрузинская ССР, Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 15 гв. сдрядовойумер от ран22.01.1945
КричашвилиАргилЛьвович__.__.1917ГССР, Закавказский край, Каспский р-н, Квемогоми с/с, д. НиабиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нубит__.08.1943
КриняшвилиАрчиль__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЛамисКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н280 сдкрасноармеецумер от болезни13.07.1945
ХоккарашвилиИрагГеоргиевич__.__.1921Грузинская ССР__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1030 спкрасноармеецумер от болезни20.09.1945
ГагадзеКитоДавыдович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ламисхав__.__.1940, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н15 ва 810 шарпмл. лейтенантпропал без вести23.11.1944
АбдашвилиИосифАнтонович__.__.1912Грузинская ССР23.06.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нштаб 84 гв. сдрядовойубит03.11.1944
НаврозшвилиГеоргийАлександрович__.__.1917Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЧарикулаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н5 мотострелк. бр.рядовойумер от ран29.10.1944
ОрбелашвилиПавелЕфстафьевич__.__.1918ГССР, Каспский р-н__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.__.1941
МикутышвилиГеоргийДавидович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ховли__.__.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нок 140 сдмл. лейтенантубит29.03.1945
ПашиашвилиГеоргийИльич__.__.1908Каспийский р-н, с. Кавтыхези__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 1448рядовойпропал без вести__.07.1942
ЖгентиНиколайАлександрович__.__.1909Грузинская ССР, КвенобаниКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 500 112 аибсержантпропал без вести__.10.1942
БосикошвиллиМихаилАлександрович__.__.1917Грузинская ССР, с. ПашианиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
СипетовИванАндреевич__.__.1912Ростовская обл., Киевский р-н, с. Сариновка__.__.1941 Каспский ГВК, г. Тбилисикрасноармеецпропал без вести__.10.1943
ПопошвилиАрчиль__.__.1908Грузинская ССР, Каспский р-н13.03.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н359 сдкрасноармеецубит29.10.1944
ДагиляваПатаНехлович__.__.1901Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Саберия__.__.1943, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н189 азспкрасноармеецумер от ран18.11.1943
ЗакаридзеСоломонИванович__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Квемогоми__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.06.1942
КвесиашвилиСергейАлександрович__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Кавтисхеви__.03.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
БаиндурашвилиНиколайГеоргиевич__.__.1919Грузинская ССР, с. Каспи__.11.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1941
ДалакишвилиАрташГригорьевич__.__.1920Грузинская ССР, Мцхетский р-н, с. Мухраны__.11.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1941
КасабовБагдоИванович__.__.1914Грузинская ССР, Горийский р-н, г. Гори__.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1942
КомхадзеИосифСеменович__.__.1902Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Земохондали__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
МаргишвилиДавидАрсенович__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Маргиант Кори__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
НоникашвилиНиколайАлексеевич__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Квемо-Чочети__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1941
ОниашвилиМихаилНиколаевич__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ломисхана__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
СозиашвилиМихаилЛуарсабович__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ахалуих__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
СулуашвилиИосифГаврилович__.__.1912Юго-Осетинская АО, Ленингорский р-н, г. Ленингорск__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.07.1942
ЧусляевИванПетрович__.__.1923Саратовская обл., Аркадакский р-н, с. Чигарок__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нмл. сержантпропал без вести__.03.1944
БакидзеКонстантинИванович__.__.1904Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Чочети__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н100 спкрасноармеецпропал без вести__.09.1942
ГалустовЯковГахамович__.__.1924Ярославская обл., г. Ростов__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантпропал без вести__.12.1943
СандумАлиАли-оглы__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Микельцкора30.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ХизамбарелиЛаврентийСоломонович__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Носте__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
ПашиашвилиГеоргийИльич__.__.1908Каспинский р-н, с. Кавтихеви__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.07.1942
МикутишвилиВахтангНиколаевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-нГрузинская ССР, Каспский РВКв/ч 48754мл. лейтенантумер31.10.1944
БахтадзеСулькоБанонович__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ХовлеГрузинская ССР, Каспский РВК15 спрядовойумер от ран14.11.1944
ПересыпкоМихаилМихайлович__.__.1904Грузинская ССР, г. Касп, ул. Кучеруха, 5Грузинская ССР, Каспский РВК102 спкрасноармеецумер01.03.1944
ОнупрашвилиШакурСоломонович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, ст. Ковишеха, с. ТвалядыГрузинская ССР, Каспский РВК70 спкрасноармеецумер от ран16.05.1944
КацсашвилиКонстантинНиколаевич__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-н, с. КохтысхевнГрузинская ССР, Каспский РВК75 спумер23.02.1944
БаиндурашвилиНиколайГеоргиевич__.__.1919Грузинская ССР, г. Каспи__.11.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1941
ГогиашвилиРоманИосифович__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Земокондаки__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.05.1943
ДжавахиМихаилАлександрович__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Тези__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1941
ИлуридзеАлександрАлександрович__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Самтависи__.12.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1941
ИмерлишвилиДавидДмитриевич__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Доеси__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.05.1943
ИремашвилиНиколайИванович__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Идлети__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецубит__.01.1942
НазарбеговИванАртемьевич__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Цителькалаки__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1941
НатрашвилиВасилийИванович__.__.1904Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Квемочала__.05.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1943
ПапуашвилиВладимирГригорьевич__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Квемочала__.05.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1943
СуладзеАрчилИгнатович__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Бари__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1942
УхургунашвилиИванИсакович__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Доеси__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1943
ХечикашвилиБагдоМоисеевич__.__.1915Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Доеси__.12.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1941
ОрбелашвилиГеоргийЕвстафьевич__.__.1921Грузинская ССР, г. Каспий__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1944
НуждинНиколайНиконович__.__.1913Саратовская обл., Покровский р-н__.05.1941 Каспский РВК, Саратовская обл.п/п 77673 "д"рядовойпропал без вести__.11.1944
МамацашвилиАртемАлександрович__.__.1920Грузинская ССР, ст. Авчела, Шампанский з-д__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ПухаевИсмелВасильевич__.__.1908Юго-Осетинская АО, Ленингорский р-н, с. Абреви26.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ЗариевАлександрАртемович__.__.1920Грузинская ССР, Мцхетский р-н, сл. Мухрани__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
НониашвилиИванИльич__.__.1912Грузинская ССР, Каспский р-н, п.г.т. КаспиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н116 отд. инж. бат.ст. техник-лейтенантубит26.05.1943
НониашвилиИванИльичГрузинская ССР, Каспский р-н, с. КаспийКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1 ротаст. техник-лейтенантубит26.05.1943
ГригорьянМихаилГеоргиевич__.__.191223.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1942
ГермисашвилиВладимирАрчилович__.__.191324.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
БейлашвилиВладимирСиникович__.__.191120.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.06.1943
БейлашвилиГеоргийСиникович__.__.191920.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1943
БулбулашвилиАлександрИванович__.__.1902__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
МалацидзеВасилийИсикович__.__.1898__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ХаташвилиШалваИванович__.__.1922__.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1944
ДавлашгридзеБессарионЕвстарович__.__.1916__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1943
ГинауриНиколайИльич__.__.1920__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
ГогияшвилиРоманИосифович__.__.191523.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1941
ДадегашвилиШакроЕстатович__.__.1923__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ГелиташвилиЕстатИльич__.__.1904__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1943
ГабодзеТедоМоисеевич__.__.1906__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
ГабоудзеАрсенЕвстафьевич__.__.1918__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ДжианриашвилиДатикоФедорович__.__.1906__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
АбдуалашвилиГригорийКитович__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, ст. КаспскийГрузинская ССР, Каспский РВК128 гпэпкрасноармеецумер от ран24.10.1943
МамасохалиевАгасс__.__.1912Грузинская ССР, Каспский р-н__.__.1941 Грузинская ССР, Каспский РВК220 азспкрасноармеецумер от ран11.08.1944
ДагвиляваПатаНеосаовна__.__.1901Грузинская ССР, Каспский р-н, с. СаберняГрузинская ССР, Каспский РВК109 азспкрасноармеецумер18.11.1943
ХубашвилиАрчилГеоргиевич__.__.192324.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ЦинцадзеАлександрВасильевич__.__.1923__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
ЦинцадзеШалваВасильевич__.__.1913__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
КахорашвилиПетрЕсифович__.__.1895__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1944
ГочоашвилиСарионЗахарович__.__.1916__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
БерианидзеАлександрДмитриевич__.__.1913__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ХунашвилиГеоргийИльич__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ШукакидзеМихаилДавидович__.__.1900__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ИремашвилиИосифИванович__.__.1920__.03.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпогиб в плену06.06.1942
ГалустовЯшаГеоргиевич__.__.1923__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1943
ЧиташвилиАнтонСеменович__.__.1918__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ШалуташвилиФедорНиколаевич__.__.1910__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
АбуладзеЛеванКитоевич__.__.1907__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
ГазашвилиНесторГеоргиевич__.__.1901__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ГазашвилиСеменБидзинович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1944
ГочашвилиГаврилоКарумович__.__.1906__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
МачарашвилиИванДавидович__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ЧитишвилиИванГеоргиевич__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ИлуридзеВардоСвиридович__.__.1923__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1944
МеладзеЕсифНиколаевич__.__.1917__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ИлуридзеЛадоСвиридонович__.__.1912__.03.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ГамхиташвилиГригорийМихайлович__.__.1898__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит22.12.1942
ГамхиташвилиАлександрМихайлович__.__.1892__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит22.12.1942
ГамхиташвилиИандореМихайлович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
ГамхиташвилиЛаврентийАлексеевич__.__.1923__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
ГамхиташвилиИраклиНиколаевич__.__.1920__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ХочирашвилиШароАдиевич__.__.1916__.02.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ХочирашвилиСардионАдиевич__.__.1923__.05.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
ХочирашвилиГригорийДзахимович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
БиганашвилиСергейАлександрович__.__.1916__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
КердикашвилиДавидШамилович__.__.1897__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1943
КациашвилиМихаилАлексеевич__.__.1914__.03.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
КациашвилиСергейЗахарович__.__.1924__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
БиганашвилиДмитрийАлександрович__.__.1902__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1944
ЛузашвилиИванШиоевич__.__.1907__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ЛузашвилиГригорийЕвстафьевич__.__.1914__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
МеделашвилиАрчильГеоргиевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
НатадзеАнтонИльич__.__.1917__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1943
БерианидзеДавидИльич__.__.1901__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
ИлуридзеСергейФедорович__.__.1904__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ТуганашвилиЛеванВасильевич__.__.1912__.11.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ГамхиташвилиНиколайБессарионович__.__.1912__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ГамхиташвилиАрчильГеоргиевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ЧеркезишвилиАрчильНиколаевич__.__.1908__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ЧеркезишвилиЕсифМихайлович__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ЧеркезишвилиВасилийМихайлович__.__.1899__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойумер от ран01.02.1943
ЧеркезишвилиСергейЕсифович__.__.1912__.03.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ГамхиташвилиИльяГигоевич__.__.1897__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
МузашвилиАлексейАлександрович__.__.1918__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ЧеркезашвилиВасилийНиколаевич__.__.1909__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ЧеркезишвилиВладимирНиколаевич__.__.1912__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
КундухашвилиИванКонстантинович__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
КундухашвилиАрчильКонстантинович__.__.1920__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
КундухашвилиЖораКонстантинович__.__.1922__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
МеладзеЯгорЛукич__.__.1915__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
МеладзеМихаилЛукич__.__.1917__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
МеладзеИванЛукич__.__.1918__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
ХалишвилиВладимирГаврилович__.__.1900__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ХалишвилиДавидГаврилович__.__.1911__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1941
ТвауриКонстантинЕстатович__.__.1893__.03.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1943
МамулашвилиРубенАлександрович__.__.1917__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
ОсишвилиАлександрГригорьевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ОсишвилиСергейГригорьевич__.__.1915__.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
БейнашвилиГеоргийПетрович__.__.1919__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ОниашвилиМихаилНиколаевич__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ЦиклауриИяЗахарович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ГвртишвилиСуликоАнтонович__.__.1905__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ИяшвилиДавидГеоргиевич__.__.1906__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
ИмерлишвилиАлександрНиколаевич__.__.1922__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
БейнашвилиАлександрТевдорович__.__.1906__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
БейнашвилиГеоргийГеоргиевич__.__.1909__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
БейнашвилиВладимирСенкович__.__.1907__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
БейнашвилиШалваИсакович__.__.1913__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ЦицинашвилиБагратМихайлович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
БунтуриНиколайАлександрович__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ЦуцунашвилиАрчелТухович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
КартвелишвилиТекмуразИосибович__.__.1916__.03.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ИяшвилиВасилийАлександрович__.__.1919__.11.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ДжабанашвилиЯсонФедорович__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ГамхиташвилиСаридионМихайлович__.__.1924__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1944
СачалелиДмитрийСпиридонович__.__.1924__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
МчедловГригорийСаркисович__.__.1910__.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ДандуровАрменГригорьевич__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МагалашвилиВасилийДавидович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
АджаридзеАлександрЕстатович__.__.1914__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
БакидзеКонстантинИванович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
УмнековКарапетСтепанович__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ЕремовЕремАртемович__.__.1903__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
СулуашвилиИльяАфанасьевич__.__.1905__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
СулуашвилиМихаилАфанасьевич__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
СулуашвилиПетроАфанасьевич__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ГозальВарданИванович__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1944
МамацовМихаилИванович__.__.1910__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МамасахлисовХоренИяковлевич__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
КакашвилиНиколайСоломонович__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ГозаловНерсесГаспарович__.__.1900__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
КаркусашвилиГеоргийИванович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
КаркусашвилиМихаилАлександрович__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ЕремовИосифАлександрович__.__.1912__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
КанделауйМихаилГеоргиевич__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
АлимбарашвилиГаврилИосифович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
МчедловГеоргийМихайлович__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
НавразашвилиМихаилЛукич__.__.1898__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ЕлисабедашвилиМихаилИосифович__.__.1915__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
КелехсашвилиИлларионМихайлович__.__.1916__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1943
НаврозашвилиГеоргийАлександрович__.__.1919__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойумер от ран29.10.1944
НаврозашвилиИлларионАлександрович__.__.1924__.10.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ИтриевиГеоргийАртемович__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МчеделовАртемСакоевич__.__.1913__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ГзиришвилиМихаилГеоргиевич__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ДарбиашвилиТевдорИванович__.__.1922__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ДжангишерашвилиСеменСоломонович__.__.1916__.12.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
КартвелишвилиГеоргийГаврилович__.__.1910__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
АлимбарашвилиАбрамГаврилович__.__.1914__.03.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ГермисашвилиЕстатеНазарович__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ИмедашвилиИосифИлларионович__.__.1923__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
БарновиЗахарМихайлович__.__.1920__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ГелиташвилиГеоргийДмитриевич__.__.1918__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ГелиташвилиШалваДмитриевич__.__.1922__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
ИмедашвилиВасилийКонстантинович__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
РтвелиашвилиЕстатеАлексеевич__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ГабодзеИванВладимирович__.__.1922__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ГабодзеМихаилВладимирович__.__.1919__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1945
АлимбарашвилиМихаилПетрович__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
АлимбарашвилиДавидПетрович__.__.1903__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МамасахлисовАгасиТомович__.__.1916__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1944
КасобовБаглоИванович__.__.1914__.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ДжиникашвилиАлексейГарсеванович__.__.1918__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
АлимбарашвилиИванАндреевич__.__.1898__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
КанделакиЕстатийПетрович__.__.1918__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ГелиташвилиВахтангИлларионович__.__.1919__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
МамацовГеоргийАртемович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ГугулашвилиДмитрийГаврилович__.__.1914__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ХуцишвилиНиколайСеменович__.__.1903__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
КабодзеЯковЗахарович__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
БардадзеМихаилИванович__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1945
ГабодзеГеоргийДмитриевич__.__.1900__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
КенчуашвилиПавелСеменович__.__.1900__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
СванишвилиСандроДмитриевич__.__.1906__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ДжлантиашвилиДавидФедорович__.__.1906__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ДжлантиашвилиВасилийФедорович__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
СавлохашвилиМалакийМихайлович__.__.1912__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ХуциевБагратГеоргиевич__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1943
ЦиклауриИванБероевич__.__.1903__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1944
ЦиклауриГеоргийБероевич__.__.1911__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
ГелиташвилиНиколайПавлович__.__.1914__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1945
ЦиклауриМихаилПапиевич__.__.1899__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
ЦиклауриАлександрПапиевич__.__.1910__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
НариманидзеСеменГеоргиевич__.__.1908__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ХизамбалелиГеоргийМихайлович__.__.1904__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ХизамбарелиНиколайБагратович__.__.1904__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
АлуевСтепанАслонович__.__.1922__.01.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1945
ТархнишвилиГеоргийНиколаевич__.__.1920__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
БончерадзеШаликоГеоргиевич__.__.1904__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
НаврозашвилиШаликоСеменович__.__.1903__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МеребашвилиСандроЗахарович__.__.1904__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
БегларашвилиДарчоДавидович__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
БегларашвилиСандроДавидович__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
МазмишвилиГригорийБагратович__.__.1920__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
МазмишвилиДарчоБагратович__.__.1924__.09.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1945
БегларовБагратНиколаевич__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1943
МикеладзеСандрИосифович__.__.1906__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
МеребашвилиЯковКитесович__.__.1902__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ИлуридзеАлександрВасильевич__.__.1919__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ГвиниашвилиБагратЯгорович__.__.1904__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
КзиришвилиТейморазКонстантинович__.__.1918__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ДжинжихашвилиШаликоИльич__.__.1918__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МчеделадзеАлександрВладимирович__.__.1922__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
ТатунашвилиЗахарИванович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
КосашвилиКонстантинЯковлевич__.__.1919__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ГвиниашвилиАлександрАлександрович__.__.1902__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МецхвиришвилиИванФедорович__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ОниашвилиМихаилВасильевич__.__.1911__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ДалакишвилиСаркисЗахарович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ХрилокиашвилиАбрамГиглович__.__.1897__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
ШарипашвилиАртемМатвеевич__.__.1902__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ГзиришвилиМихаилДанилович__.__.1910__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
АвлохашвилиИльяНоевич__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ЦиклауриВасилийИванович__.__.1901__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
МчеделадзеИванАлексеевич__.__.1902__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ХрикулиДмитрийАбрамович__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
ДвалишвилиНиколайАлексеевич__.__.1903__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
НацвалишвилиНиколайСоломонович__.__.1909__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит17.11.1943
НацвалишвилиНиколайАлексеевич__.__.1907__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
НацвалишвилиАлександрДанилович__.__.1923__.10.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
НацвалишвилиГеоргийДмитриевич__.__.1916__.02.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ТатанашвилиГеоргийАндреевич__.__.1912__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести21.09.1942
ГочашвилиГеоргийАлександрович__.__.1924__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
ГочашвилиГригорийЕвстафьевич__.__.1924__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
ГочашвилиКонстантинМоисеевич__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ГузиташвилиМатвейИванович__.__.1908__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ЗузурашвилиИлларионМихайлович__.__.1905__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
СабиашвилиГеоргийМихайлович__.__.1905__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
РусишвилиФедорСимонович__.__.1901__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МеребашвилиИванВардоевич__.__.1902__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
МеараговИванГригорьевич__.__.1917__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ПиганашвилиГеоргийПетрович__.__.1915__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантпропал без вести__.05.1942
КавтиашвилиГеоргийДавидович__.__.1907__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ГзиришвилиСеменМихайлович__.__.1902__.05.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
КурдгелашвилиГеоргийФедорович__.__.1912__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ОкраперидзеАрчильГеоргиевич__.__.1910__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
ХуцишвилиПавелСикоевич__.__.1910__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ГвиниашвилиАнтонАлександрович__.__.1916__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1944
ГзиришвилиГеоргийАлексеевич__.__.1909__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1943
МеребашвилиЛеванГеоргиевич__.__.1914__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ДалакишвилиЗахарГеоргиевич__.__.1903__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1944
ТамозашвилиДмитрийСвиридонович__.__.1908__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
МаглаперидзеВладимирИосифович__.__.1902__.12.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1944
НепаришвилиИванЕсифович__.__.1902__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
УсанеташвилиДавидВасильевич__.__.1920__.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ХечуашвилиГеоргийКонстантинович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МатиашвилиАлександрГеоргиевич__.__.1915__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
БериашвилиВикторЗахарович__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
БериашвилиИванЗахарович__.__.1920__.12.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
БалхамишвилиФедорИванович__.__.1905__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
МамасахлисовГеоргийЕвстафьевич__.__.1916__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
КуртаулиДмитрийРожденович__.__.1912__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
КуртаулиВладимирРожденович__.__.1915__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
КуртаулиГеоргийРожденович__.__.1921__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
МаркарашвилиСамсонМихайлович__.__.1909__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
БериашвилиНиколайМихайлович__.__.1902__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ЗулиашвилиГенийЛукьянович__.__.1910__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ТектуманидзеШакроЕстафьевич__.__.1908__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
РозмадзеСуликоГеоргиевич__.__.1922__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
ХечикашвилиГеоргийГаспарович__.__.1901__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1943
МариамидзеДавидДмитриевич__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести27.07.1942
ЧадунелиАлександрКаргоевич__.__.1914__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1945
НониашвилиВасилийЗахарович__.__.1924__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ДаржанияСеверьянКонстантинович__.__.1903__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
СваридзеСеменНиколаевич__.__.1906__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1945
ГабодзеГавриилЗахарович__.__.1921__.03.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ТомазашвилиГеоргийИльич__.__.1921__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
МеребашвилиМихаилЗахарович__.__.1910__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
ЧеркезишвилиСеменЗахарович__.__.1910__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ГогоберидзеЕсифВасильевич__.__.1902__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
БасиашвилиГеоргийМакарович__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
БиганашвилиВасилийНиколаевич__.__.1909__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
КуртаулиСергейГеоргиевич__.__.1910__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
КуртаулиАбрамГеоргиевич__.__.1921__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
КсоврелиАлександрНиколаевич__.__.1915__.12.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ДжлантиашвилиСеменИльич__.__.1914__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ПапиашвилиГеоргийИльич__.__.1908__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1943
ЖижилашвилиЗахарИльич__.__.1921__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
МандзулашвилиЛевонВладимирович__.__.1918__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 961 группа 53рядовойпропал без вести__.09.1941
ДжикурадзеАбрамАлексеевич__.__.1897__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 горем 24рядовойпропал без вести__.10.1944
ШакарашвилиВасилийМихайлович__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н602 спкрасноармеецпропал без вести__.02.1944
ДеркачевГригорийМаксимович__.__.1911Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 39596ст. сержантпропал без вести__.08.1943
АсламазашвилиИосифИванович__.__.191515.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нлейтенантпропал без вести__.09.1941
ПаркадзеГеоргийИванович__.__.191322.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкомандир взводапропал без вести__.02.1941
ПаркадзеДавидИванович__.__.1921__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантпропал без вести__.04.1942
ХизамбарелиАлександрИванович__.__.1912__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
ШукакидзеШалваФирузович__.__.1920__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ДаташвилиМихаилАлександрович__.__.1925__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1945
ДаташвилиБагратАлександрович__.__.1924__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
НацбалашвилиНиколайСоломонович__.__.1909__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1944
КарашвилиИосифКонстантинович__.__.191723.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ТабатадзеГеоргийФилиппович__.__.191223.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
ОнанкоГригорийЕфимович__.__.1905__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ЗаврадашвилиНиколайСеменович__.__.1896__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1944
ЗабрадавшилиДавидБагратович__.__.1924__.10.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1944
ХизамбарелиВахтангГеоргиевич__.__.1919__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ПавлиашвилиКонстантинЕфремович__.__.1905__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ДедашвилиРоманИванович__.__.1901__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
ДедошвилиШалваИванович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
КурашвилиВасилийИосифович__.__.1904__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
ЗакарашвилиАбрамМихайлович__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойумер от ран06.07.1943
БайсашвилиАнтонДавидович__.__.1904__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
ЭдишерашвилиНиколайМихайлович__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
МерабашвилиВасилийИсакович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
АдуашвилиЗахарАлександрович__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
КашадзеМихаилАлексеевич__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
ХаргуашвилиНиколайГеоргиевич__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1944
КашадзеДмитрийМихайлович__.__.1906__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
ОкруашвилиНиколайМихайлович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
МеребашвилиНиколайМатвеевич__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
НохелиСеменДавидович__.__.1917__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
БахтадзеИванЕсифович__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ДжананашвилиАлександрСоломонович__.__.1906__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
БайсанашвилиАлександрСеменович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
ДжананашвилиЗахарИосифович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
МеребашвилиГеоргийИсакович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ДалакишвилиГеоргийСоломонович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
БайсанашвилиИванДмитриевич__.__.1904__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
КашадзеИльяГеоргиевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
ГеоргашвилиИльяХечоевич__.__.1906__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
АдуашвилиНиколайМихайлович__.__.1906__.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ДалакишвилиШалваПлатонович__.__.1910__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
МеребашвилиИванЗахарович__.__.1907__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
АдишвилиМихаилМихайлович__.__.1915__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
БахтадзеЛеванИванович__.__.1913__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
ЛелашвилиНиколайАлексеевич__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
ДжананашвилиВасилийМихайлович__.__.1915__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
ЗакарашвилиБагратАлексеевич__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1943
ДжананашвилиЕвстафийИльич__.__.1908__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1944
ДжананашвилиНиколайМихайлович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1943
ДжананашвилиНиколайИса__.__.1903__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ХатишвилиШалваИванович__.__.1921__.02.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
ГалусташвилиМатвейЗахарович__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ХатишвилиИванГеоргиевич__.__.1903__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
ГандлишвилиВасилийИванович__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
БахтадзеИсакМоисеевич__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
БахтадзеИсакГеоргиевич__.__.1903__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
ХуцишвилиГеоргийДмитриевич__.__.1909__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
ГамдлишвилиГеоргийСоломонович__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
МеребашвилиГеоргийЕсифович__.__.1902__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
ЭдишерашвилиВасилийИванович__.__.1902__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
ЛелашвилиАлександрАлексеевич__.__.1921__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ХаташвилиВасилийДмитриевич__.__.1917__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ЗакаридзеИванЕсифович__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
АгапишвилиИльяГеоргиевич__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ШарипашвилиНиколайМатвеевич__.__.1910__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
АзмайпарашвилиГригорийГригорьевич__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
ОсипашвилиГаврилИванович__.__.1904__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ОдашашвилиНиколайГеоргиевич__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
БогвелиНиколайДмитриевич__.__.1911__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
ОдашашвилиЧикоДавилович__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1944
ОдашашвилиГаврилСоломонович__.__.1907__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
СидоманидзеАнтонИванович__.__.1921__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ГеджадзеДмитрийГаврилович__.__.1907__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ДавиташвилиАрнильИльич__.__.1923__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
МайсурадзеИванДавидович__.__.1923__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
ИгриашвилиГеоргийДмитриевич__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
ГеджадзеЕсифГеоргиевич__.__.1905__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ГзиришвилиМихаилДавидович__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ЗумиашвилиГеноДавидович__.__.1914__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ТатошашвилиЛеванЕвстафьевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ГугулашвилиДмитрийСеменович__.__.1907__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ГугулашвилиНиколайДмитриевич__.__.1906__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ЛапирашвилиВаликоДмитриевич__.__.1918__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
АбуашвилиНиколайИльич__.__.1908__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ТатанашвилиДавидГаврилович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ДавиташвилиАлександрИванович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
КасрадзеМихаилИванович__.__.1912__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ШарипашвилиДмитрийАлексеевич__.__.1921__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ЛаперашвилиИльяЕвстафьевич__.__.1920__.11.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ПетросьянАрташОпанович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ГвиниашвилиГеоргийАлексеевич__.__.1911__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
ГвиниашвилиИванАлексеевич__.__.1917__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
ЦивитишвилиАлександрБессарионович__.__.1906__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ДаташвилиБагратАлексеевич__.__.1924__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ДаташвилиМихаилАлексеевич__.__.1925__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1944
РосебашвилиЗахарАлексеевич__.__.1923__.10.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ГогадзеМихаилИванович__.__.1902__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
БалхамишвилиВардоМоисеевич__.__.1916__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
НаримонидзеСеменГеоргиевич__.__.1905__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
КсоврелиЗубенГаврилович__.__.1920__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1941
КсоврелиМихаилИванович__.__.1920__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
БолоташвилиНиколайЕсифович__.__.1919__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ГабарашвилиЖораЗахарович__.__.1925__.02.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1945
ОдошашвилиКонстантинФедорович__.__.1897__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1943
ОдошашвилиГогийКонстантинович__.__.1923__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1944
ХизанашвилиГабриилИванович__.__.1916__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ОторашвилиШаликоМатвеевич__.__.1918__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ДаташвилиВазтангАбрамович__.__.1909__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ГугулашвилиБессарионФедорович__.__.1902__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
КалатазашвилиСергейСикоевич__.__.1922__.01.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит15.07.1942
ХизамбарелиАлександрИванович__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
АбуладзеИванЕвстафьевич__.__.1901__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1943
МазмишвилиЕсифБагратович__.__.1922__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ОдошашвилиШиоДмитриевич__.__.1909__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1944
ЛалеашвилиАлпецЕсифович__.__.1909__.09.1945 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
МазмишвилиАлексейЗахарович__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ТхинвалелиАлексейГигоевич__.__.1909__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ТхинвалелиГабоГигоевич__.__.1914__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
СехниашвилиГригорийЗахарович__.__.1918__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ДонадзеНиколайМаксимович__.__.1907__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
БаиндурашвилиАршакБагданович__.__.1902__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ГеджадзеСергейДмитриевич__.__.1921__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
МухигулашвилиКонстантинАлександрович__.__.1924__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ДабрундашвилиГеоргийМихайлович__.__.1921__.06.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
ШаманауриВасилийСоломонович__.__.1916__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
МегрелишвилиШакроАлександрович__.__.1907__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ШаманауриАлександрСоломонович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
ЧиташвилиАлександрАбрамович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
МахарабишвилиВасилийИльич__.__.1906__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
АбулашвилиЕсифАлександрович__.__.1891__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1944
МиханашвилиГеоргийАлексеевич__.__.1915__.06.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1944
КикашвилиАлександрВладимирович__.__.1924__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
МакрахидзеШаликоСеменович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
МакрахидзеТатоМоисеевич__.__.1911__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1944
МамулашвилиМихаилСоломонович__.__.1907__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ГермисашвилиЕстафийЛазаревич__.__.1900__.12.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ШукакидзеГаврилНиколаевич__.__.1914__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ШукакидзеИванНиколаевич__.__.1921__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ЭдишерашвилиИванГеоргиевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
НавахтавелиЛеванЯковлевич__.__.1918__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
АбуладзеМихаилИванович__.__.1915__.03.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1941
ЗерекидзеШалваЗахарович__.__.1922__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1944
НадирашвилиАрчильАлександрович__.__.1922__.11.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит31.01.1942
МухигулашвилиГеоргийСоломонович__.__.1915__.11.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МухигулашвилиКитаАлексеевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
КвливидзеГарсеванАлексеевич__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ЗерекидзеГарсеванАлексеевич__.__.1911__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ХокерашвилиСоломонЕстатович__.__.1919__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ХокерашвилиСвимонЕстатович__.__.1924__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
ХокрашвилиГаврилЕстатович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1944
АпциауриИванИванович__.__.1922__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
МухисгулашвилиГаврилСосанович__.__.1908__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
МухисгулашвилиЗахарИванович__.__.1909__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
КавтарадзеИосиф__.__.1901__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойумер23.07.1942
АпцихуриЗахарБерович__.__.1900__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
МухигулашвилиНиколайТевдорович__.__.1918__.08.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ЛаврелашвилиГеоргийАлексеевич__.__.1917__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ЗакаидзеГеоргийАлексеевич__.__.1909__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ЗакаидзеСтепанАлексеевич__.__.1912__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
ЗакаидзеАлександрАлександрович__.__.1897__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ГочилашвилиДавидИосифович__.__.1891__.12.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1944
ЛавролашвилиАндрейГеоргиевич__.__.1891__.12.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1944
МерабашвилиИванАбрамович__.__.1901__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
ДабрундашвилиАлександрГолович__.__.1909__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ХолуашвилиПавелИосифович__.__.1906__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1944
МуджиришвилиИльяЕстатович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ЗерекидзеВасилийАлексеевич__.__.1907__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ЗерекидзеДавидВасильевич__.__.1924__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1943
ШарманашвилиВладимирАлександрович__.__.1908__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ЖижилашвилиИванИосифович__.__.1921__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
МаржанидзеИосифМихайлович__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1944
БербичашвилиАбрамЗахарович__.__.1906__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
БербичашвилиИванСвитонович__.__.1917__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1944
ШарманашвилиНиколайМихайлович__.__.1902__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
МаржанидзеНиколайМоисеевич__.__.1908__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ЛекишвилиНиколайИсакович__.__.1924__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
МаржанидзеВасилийАлександрович__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
КешелашвилиЗахарИосифович__.__.1919__.08.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
КешелашвилиЕстатеИосифович__.__.1922__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ЧинчараулиНиколайКаколович__.__.1897__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ЦиклауриГеоргийГаврилович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойумер от болезни__.08.1943
БекауриЗахарПетрович__.__.1905__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
МодрекиладзеВахтангИосифович__.__.1919__.08.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
АпциауриМихаилСтепанович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
АпциауриШалваСтепанович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойосужден__.08.1942
АпциауриПавелТевдорович__.__.1907__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ШотниашвилиСергейАлександрович__.__.1914__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкурсантпропал без вести__.07.1942
КаваленкоИванСпиридонович__.__.1925__.01.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантпропал без вести__.08.1943
ЛекишвилиНиколайЗалович__.__.1907__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ЛекишвилиГеоргийЗалович__.__.1920__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
ТегвиашвилиХристофИосифович__.__.1919__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ТагвиашвилиВахтангВасильевич__.__.1919__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ТагвиашвилиСоломонВасильевич__.__.1921__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ХмаладзеИосибАбрамович__.__.1900__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
МерабашвилиНиколайТевдорович__.__.1920__.08.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
МерабашвилиСимонНиколаевич__.__.1912__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
КешелашвилиАрсенИванович__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит11.02.1943
АхледианиИванГаврилович__.__.1903__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ТагвиашвилиДавидГеоргиевич__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ТагвиашвилиНиколайГеоргиевич__.__.1917__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ТагвиашвилиГеоргийАбрамович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ТагвиашвилиГеоргийЕстатович__.__.1917__.08.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
БербичашвилиМихаилГеоргиевич__.__.1919__.11.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
МаржанидзеДавидГаврилович__.__.1916__.03.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
КешелашвилиШалваИльич__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
АхвледианиИосибЗахарович__.__.1906__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
МчедлишвилиСергейИванович__.__.1924__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
БутхузиВахтангАлексеевич__.__.1919__.08.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
БекауриДавидШиоевич__.__.1919__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
МаржанидзеСикоВладимерович__.__.1921__.08.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
КешелашвилиИосибГеоргиевич__.__.1914__.08.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
БербичашвилиЯсонГаврилович__.__.1918__.08.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
БекауриМихаилАлексеевич__.__.1917__.08.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ТхинвалелиВахтангИосибович__.__.1918__.08.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
АпциауриГеоргийМамукович__.__.1917__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ОнезашвилиНиколайЛукич__.__.1923__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
ПатаркалашвилиЛеванНиколаевич__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ПатаркалашвилиИосифНиколаевич__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ТатарашвилиДатикоАлексеевич__.__.1907__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
НаврозашвилиНиколайСпиридонович__.__.1906__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ПапиашвилиИванАндреевич__.__.1905__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
БашарглиВладимирВасильевич__.__.1902__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ТатарашвилиФедорГеоргиевич__.__.1915__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ДадегашвилиШакроЕвстафьевич__.__.1923__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
КвелашвилиМихаилДмитриевич__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ШермадинСикоЕстафьевич__.__.1907__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
КоркоташвилиАлександрГеоргиевич__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
АхлауриСандроГигоевич__.__.1917__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ШаманауриИльяФедорович__.__.1913__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
КебадзеАрсенДатикович__.__.1924__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
АбоашвилиВасилийГабоевич__.__.1918__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
ГогиашвилиЛеванГеоргиевич__.__.1917__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1945
ГогиашвилиГеоргийНиколаевич__.__.1912__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
АмерезашвилиСаркисГеоргиевич__.__.1914__.07.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
ОхмаладзеМихаилМоисеевич__.__.1916__.03.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ХаратишвилиДмитрийГеоргиевич__.__.1915__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ХаратишвилиЛеванГеоргиевич__.__.1919__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
НипаришвилиМихаилЗахарович__.__.1907__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ЦуцунашвилиКонстантинИванович__.__.1907__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ТагвиашвилиЛукаЯковлевич__.__.1908__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
КамхадзеФедорЕсифович__.__.1915__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ДарбиашвилиШакроГигоевич__.__.1915__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
БунтуриМихаилСеменович__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
КалакашвилиАбрамИосифович__.__.1908__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ГабодзеГригорийАлександрович__.__.1919__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
АдуашвилиИванВасильевич__.__.1919__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит26.12.1943
НаповнидзеВладимирПетрович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ИбрагимовИбрагим__.__.1906__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ОтлашвилиСтарийДавидович__.__.1904__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
КурашвилиДавидНиколаевич__.__.1920__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
АсламазашвилиИосифИванович__.__.191515.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
БарнабишвилиГеоргийЛукич__.__.1923__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1945
ДзазиевАлексейЦибоевич__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1944
МеладзеИльяДавидович__.__.1908__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
МеладзеРезоДавидович__.__.1910__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
МеладзеАрчильЕлизбарович__.__.1922__.08.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
ТугашвилиСергейДарчович__.__.1922__.01.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ТугашвилиНиколайДарчович__.__.1924__.08.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ДжармолашвилиГеоргийНиколаевич__.__.1921__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
КошадзеВахтангГеоргиевич__.__.1918__.11.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
ШукакидзеГригорийЕсифович__.__.1917__.03.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ЗеикидзеДавидГригорьевич__.__.1919__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1943
СидомонидзеАнтонИванович__.__.1921__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
[неразборчиво]__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ТабуашвилиИльяГеоргиевич__.__.1902__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ТагвиашвилиДавидГеоргиевич__.__.1894__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
ДалакишвилиИосифСергеевич__.__.1914__.03.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
ГугулашвилиФедорНиколаевич__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит03.02.1944
КавтарадзеАлексейГеоргиевич__.__.1922__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
ДалакишвилиВахтангГеоргиевич__.__.1917__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантпропал без вести__.05.1942
ПсутуриГеоргийГеоргиевич__.__.1899__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
КешелашвилиШакроИосифович__.__.1919__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
КешелашвилиЕвстафийЕсифович__.__.1922__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ТатишвилиВасилийЛукьянович__.__.1919__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1941
МзареулашвилиБахоАртемович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
НониашвилиФедорГеоргиевич__.__.1920__.05.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантпропал без вести__.02.1943
ЦиклауриЛаврентийИванович__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МаркарашвилиШаликоГеоргиевич__.__.1915__.03.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
ЛошкерашвилиДавидМоисеевич__.__.1910__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МерабашвилиИванМатвеевич__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
МерабашвилиНиколайМатвеевич__.__.1908__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
МерабашвилиАлександрМатвеевич__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1942
ДалакишвилиВахтангАлександрович__.__.1918__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
НугзарашвилиАлексейВасильевич__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1944
КуртаулиВладимирРожденович__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
КусраевРурабВасильевич__.__.1912__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1943
ТатаренкоНиколайФедорович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1945
ПетриашвилиАлександрАлександрович__.__.1920__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1941
ГогулауриИванГеоргиевич__.__.1913__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ЧохелиСеменНиколаевич__.__.1918__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
БекауриДавидИванович__.__.1912__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит24.12.1941
АпциауриМихаилИванович__.__.1914__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
АпциауриАлександрГеоргиевич__.__.1913__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ГоголауриЛеванЛегаевич__.__.1918__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ГоголауриАлексейЛегаевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит11.03.1943
ГоголауриЗахарЛегаевич__.__.1919__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
СваридзеСеменНиколаевич__.__.1909__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1945
СваридзеНиколайНиколаевич__.__.1901__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
АпциауриГеоргийГеоргиевич__.__.1919__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
АпциауриМихаилИванович__.__.1912__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
НарлиманидзеНиколайЗурабович__.__.1919__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ЦиклауриДавидПетрович__.__.1909__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ЦиклауриМихаилПетрович__.__.1916__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
МиладзеИосифСеменович__.__.1898__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
НадрашвилиВасилийЯгорович__.__.1912__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МамулашвилиРожденИванович__.__.1905__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МаридашвилиИликоДавидович__.__.1907__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
КавтамашвилиИванЕвстафьевич__.__.1900__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ИмедашвилиГеоргийГеоргиевич__.__.1901__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
МартиашвилиАртемРоманович__.__.1915__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ДжангишерашвилиАлександрГеоргиевич__.__.1919__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
МакрахидзеГеоргийСеменович__.__.1907__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
БаиндурашвилиШаликоДавидович__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
БаркабишвилиШалваАлексеевич__.__.1896Грузинская ССР, Каспский р-н, ст. Метехи, с. Барнабиант КариГрузинская ССР, Каспский РВК43 спкрасноармеецумер12.06.1943
ХоделиАлекКиб.__.__.1895Грузинская ССР, Каспский р-н, с. АраянаГрузинская ССР, Каспский РВКкрасноармеецумер27.06.1945
АпицияураАлексейСеменович__.__.1921Грузинская ССРГрузинская ССР, Каспский РВК622 спкрасноармеецумер от ран02.08.1943
МагларашвилиДатикоАлександрович__.__.1907__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
МагларашвилиГеоргийАлександрович__.__.1918__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
МагларашвилиШалваАлександрович__.__.1920__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1944
МагларашвилиВладимирАлександрович__.__.1922__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ДимитрашвилиНиколайИосифович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ГорджоладзеЯсонАлексеевич__.__.1921__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
МагалтадзеГригорийНиколаевич__.__.1904__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1944
ХелашвилиНиколайГабриелович__.__.1924__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ХелашвилиЯсонМихайлович__.__.1899__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
ХуцишвилиПавелСеменович__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
МамаджанашвилиЕрвандЦкалобович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
БериашвилиМихаилВасильевич__.__.1916__.03.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
БериашвилиНиколайДарнович__.__.1900__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
КеривишвилиЗахарЕвстафьевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
БериашвилиГеоргийГеоргиевич__.__.1913__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
НачерлишвилиСергейДарнович__.__.1909__.04.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
НагерлишвилиАртемЕгорович__.__.1914__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
УсанеташвилиГригорийСаркисович__.__.1906__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ПанинашвилиИванМихайлович__.__.1920__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ЛаперашвилиГогияАлександрович__.__.1923__.06.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
МиханашвилиПетрЗахарович__.__.1906__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ДимитрашвилиАнтонЕгорович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
КвривишвилиАрташЕсифович__.__.1910__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
БериашвилиСеменАршакович__.__.1905__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
БериашвилиИльяЗахарович__.__.1907__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МазмишвилиКонстантинМихайлович__.__.1915__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
СамхарадзеГогиЕстафович__.__.1920__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
АмеризашвилиВахтангВасильевич__.__.1919__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ГогиашвилиМелитошМихайлович__.__.1915__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ГогибедашвилиТатоСеменович__.__.1918__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
МалацидзеИсакГеоргиевич__.__.1918__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ДавиташвилиВахтангНиколаевич__.__.1922__.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ДавиташвилиВладимирНиколаевич__.__.1916__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ГермановичИванГеоргиевич__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ГогиашвилиНиколайМихайлович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
ГогиашвилиИванГеоргиевич__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ГоргадзеАлексейМихайлович__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ШубашикетиГеоргийВасильевич__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
СамхарадзеФедорАлексеевич__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ГоргадзеГеоргийКидоевич__.__.1919__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
КамхадзеКонстантинИванович__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
СамхарадзеГеоргийАлександрович__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
АмиризашвилиЕсифКикаевич__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
КомхадзеАлексейГеоргиевич__.__.1918__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
КелантришвилиЯсонАлександрович__.__.1918__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
МаргишвилиГеоргийНошреванович__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
КурашвилиЗахарСоломонович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ГоргадзеДавидБагратович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
КомхадзеРевазИванович__.__.1904__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ГогиашвилиЗахарАлександрович__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
КомхадзеШалваИванович__.__.1913__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
КвривишвилиЯсонГеоргиевич__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
КелаптришвилиДмитрийГаврилович__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ПеикришвилиНиколайДмитриевич__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
МалацидзеВасилийМихайлович__.__.1905__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ЙорданашвилиДмитрийЗахарович__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
КамхадзеСоломонЗахарович__.__.1905__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
КомхадзеШалваАндреевич__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ГогиашвилиГаврилГеоргиевич__.__.1904__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
КомхадзеВасилийСоломонович__.__.1901__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
КвривишвилиГеоргийИосифович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
КомхадзеЗахарИванович__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МзареулашвилиНиколайЕсифович__.__.1904__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ПейкришвилиАрсенЗахарович__.__.1918__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ГоргадзеИванЗахарович__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1945
МбросашвилиИванБессарионович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
[неразборчиво]СамсонНезович__.__.1918__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
АбуашвилиТиграмГеоргиевич__.__.1904__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
КвривишвилиГлахаМихайлович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ХуцишвилиИлларионГеоргиевич__.__.1908__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
АбуашвилиМихаилДарнович__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
КелиптришвилиЗахарГеоргиевич__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ТатиашвилиДавидГеоргиевич__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ТатиашвилиДавидЕгорович__.__.1920__.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ТатиашвилиРубенЗахарович__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1944
ТатиашвилиЦкалобЗахарович__.__.1921__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ГигилашвилиМихаилСтепанович__.__.1900__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
КотиашвилиИванГеоргиевич__.__.1918__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ГелиташвилиМихаилЗахарович__.__.1917__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ГелиташвилиНиколайАлексеевич__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
МайсурадзеАрсенАлександрович__.__.1918__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ЛеванидзеЕсифДмитриевич__.__.1910__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
КелаптришвилиНиколайИванович__.__.1917__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ГулиашвилиГеоргийСоломонович__.__.1906__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ЧачиашвилиИльяЗахарович__.__.1917__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
КелантришвилиДавидПавлович__.__.1919__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
КвливидзеМихаилВасильевич__.__.1917__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
МамулашвилиДмитрийФедорович__.__.1908__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ГелиташвилиИванЗахарович__.__.1903__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
МамулашвилиДавидИсакович__.__.1919__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
МайсурадзеАрсенАлександрович__.__.1919__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
[отсутствует]МахмадАскар-оглы__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
[неразборчиво]__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
[неразборчиво]Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
[отсутствует]НамазАбаз-оглы__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
[отсутствует]ИбрагимАскар-оглы__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
[отсутствует]ГиязАбаз-оглы__.__.1917__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
[отсутствует]ИбрагимДжалил-оглы__.__.1902__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
[отсутствует]АсанГаджа-оглы__.__.1913__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ХубаевДмитрийКараманович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
[отсутствует]ПашаЗейпал-оглы__.__.1921__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
[отсутствует]ОрушДурмиш-оглы__.__.1898__.01.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1944
[отсутствует]АйвазАсон-оглы__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
[отсутствует]АсанСулейман-оглы__.__.1915__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ШугишашвилиНиколайСпиридонович__.__.1915__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1944
ПермисашвилиИльяЗахарович__.__.1916__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
ГелхауриИванТухаевич__.__.1920__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1944
ГелхауриЕвстафийДавидович__.__.1920__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МорбедадзеЕсифЯсомович__.__.1914__.02.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
КалхеташвилиШалваГеоргиевич__.__.1921__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
КалхеташвилиАлександрВасильевич__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ХубаевЕсифАртемович__.__.1921__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ЧелосанидзеАлександрФриданович__.__.1911__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит06.05.1942
ТигишвилиВасилийКонстантинович__.__.1910__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1943
АслановГеоргийВасильевич__.__.1899__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МахарашвилиИлларионГеоргиевич__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МиладзеДавидГаврилович__.__.1902__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ДвалишвилиДавидГеоргиевич__.__.1917__.10.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит09.04.1943
ДвалишвилиМихаилГеоргиевич__.__.1921__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
КацашвилиГеоргийРостанович__.__.1904__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ТатунашвилиГеоргийИсакович__.__.1907__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит17.04.1942
ГриголашвилиАлександрСоломонович__.__.1909__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ГозалишвилиИсакГаврилович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ПеикришвилиЛаврентийОдикович__.__.1919__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ТиникашвилиГеоргийИванович__.__.1909__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ДалакьянцЗурабИсакович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
СтепановЗахарПавлович__.__.1904__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ОдосашвилиИванЗахарович__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
ТвауриАрсенИванович__.__.1907__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ОсикмишвилиСеменМихайлович__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ОсикмишвилиИванАлександрович__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
АхвердияниГогийЗахарович__.__.1921__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ГамхиташвилиВасилийСеменович__.__.1908__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ДилимашвилиЯсонИванович__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
ХрикулиМихаилГеоргиевич__.__.1921__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1944
АрганашвилиАмиранАлександрович__.__.1924__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ЭкшаурашвилиМихаилСоломонович__.__.1913__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
[отсутствует]АскарНаби-оглы__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ГивишвилиВахтангАлександрович__.__.1919__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ГелхауриНиколайНикилович__.__.1901__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
КенкадзеНиколайСоломонович__.__.1918__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
[отсутствует]ХалияОаз-оглы__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ОдосашвилиСоломанВардоевич__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ХабазишвилиМихаилЗурабович__.__.1906__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
ЭлканашвилиИванИсакович__.__.1919__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ЭлканашвилиДмитрийРожденович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ГелхауриИсакСпиридонович__.__.1903__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
КасашвилиСарибегаКицилович__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
КочиашвилиГеоргийАндреевич__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ЭлканашвилиБагратГеоргиевич__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ТвауриЗурабНиколаевич__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
АслановИванВасильевич__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
МулаЗейналОглы__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
КацашвилиЗахарРевазович__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
КацашвилиАрчилГулович__.__.1924__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ДвалишвилиШалваГеоргиевич__.__.1920__.03.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1944
ТхилишвилиОдикоМихайлович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ТухиашвилиЛеванАлександрович__.__.1921__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит13.07.1942
ТухиашвилиГеоргийАлександрович__.__.1910__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1943
ОкроперидзеАлексейЗахарович__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ГвинадзеАрчилРожденович__.__.1921__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1943
НадирадзеМихаилДавидович__.__.1920__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
НадирадзеГогийДавидович__.__.1916__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
БулбулашвилиИванДавидович__.__.1916__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ШакеладзеМихаилСысоевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
ГамхиташвилиГеоргийРостанович__.__.1908__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ЧадунелиКонстантинИгнатьевич__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
МузашвилиЛеванИосифович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ШермадинЛеванИльич__.__.1921__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
АвлохашвилиМихаилНиколаевич__.__.1906__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
РуситашвилиШаликоВасильевич__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести01.03.1943
ЗаадашвилиГеоргийНиколаевич__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МиделашвилиИльяГеоргиевич__.__.1918__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ЗаадашвилиГиглаСпиридонович__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ЗалашвилиМихаилГеоргиевич__.__.1907__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ЗаадашвилиАлександрСеменович__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ЧадунелиДавидГеоргиевич__.__.1901__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ХочирашвилиМихаилТелаевич__.__.1917__.02.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
КаркишвилиМихаилИванович__.__.1903__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ХубашвилиГеоргийАлександрович__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ИлуридзеЗахарЗурабович__.__.1902__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ХуцишвилиЗахарНиколаевич__.__.1907__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ЗаадашвилиНесторВазнаевич__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
БугулашвилиГригорийГиденович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ЦиклауриСеменИванович__.__.1909__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
БериашвилиВикторЗахарович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
БериашвилиИванЗахарович__.__.1919__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МанзулашвилиНиколайВанович__.__.1905__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МандзулашвилиГеоргийИванович__.__.1916__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1945
МандзулашвилиДавидМихайлович__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
АбуладзеАдикоЕвстафьевич__.__.1900__.02.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
АбуладзеБагратЕвстафьевич__.__.1918__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
МцхетадзеШаликоЕвстафьевич__.__.1911__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МчедладзеЗахарГеоргиевич__.__.1918__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
МчеделадзеИванАлександрович__.__.1916__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ПапуашвилиТедорЕгорович__.__.1900__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ЧадунелиФедорЕжденович__.__.1900__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойумер от болезни03.04.1943
ХачирашвилиКонстантинЗахарович__.__.1921__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ИлуридзеАлександрВасильевич__.__.1915__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
МаркарашвилиТерисоИосифович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
МенабдишвилиНиколайМихайлович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ПапашвилиАлександрШиоевич__.__.1906__.03.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ГамхиташвилиИльяДавидович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
КарбелашвилиЯковГеоргиевич__.__.1901__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
ТвауриГеоргийСисоевич__.__.1918__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
СаламашвилиМихаилМатвеевич__.__.1897__.12.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1944
КарашвилиНиколайМаксимович__.__.1918__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
ГеташвилиШаликоВасильевич__.__.1919__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
ХелашвилиИванИльич__.__.1906__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ТуртуладзеАлексейНиколаевич__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ТертерашвилиНиколайВасильевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ТертерашвилиШаликоНиколаевич__.__.1919__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1944
МгебришвилиЗахарийДавидович__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ГорджаладзеВасоИванович__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ДжимширашвилиНиколайЕсифович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ДзадзеевАлексей__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ТогошвилиДатикоФедорович__.__.1906__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ДурулиГеоргийМихайлович__.__.1911__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ПаркадзеДмитрийМихайлович__.__.1919__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
ТапурияНиколайИванович__.__.1907__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ХуцишвилиМихаилЗахарович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
ПаркадзеДавидИванович__.__.1921__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантпропал без вести__.04.1942
СидомонидзеНиколайГеоргиевич__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ГабашвилиЕсифБутоевич__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ГабашвилиЛафирБутоевич__.__.1919__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ИваниселиМихаилМихайлович__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ИваниселиШаликоМихайлович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
ТуртуладзеГеоргийНиколаевич__.__.1914__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1941
БатикашвилиМихаилСеменович__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ПсутуриАлександрЕфремович__.__.1912__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
МеладзеИльяДавидович__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
БедашвилиАлександрЛеванович__.__.1903__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ХубашвилиГенийВасильевич__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
НатадзеГогийИванович__.__.1905__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
БудагашвилиЛеванГеоргиевич__.__.1908__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
ОбгадзеГригорийИванович__.__.1905__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ПицхеладриДавидИванович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ГвинадзеИльяАлександрович__.__.1901__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ДатикелашвилиГеоргийАрджеванович__.__.1912__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ЗаадишвилиЕсифИванович__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1944
ИремашвилиГеоргийЕсифович__.__.1905__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ЗаадишвилиЖораЗахарович__.__.1919__.12.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ЗаадишвилиДавидБардзимович__.__.1898__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
ЗаадишвилиГеоргийСпиридонович__.__.1901__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ГиголашвилиГеоргийНиколаевич__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ГиголашвилиРезоИльич__.__.1918__.06.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1941
ГиголашвилиМихаилГеоргиевич__.__.1920__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
КисишвилиЛеванАртемович__.__.1903__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
КудзешвилиГарегинДавидович__.__.1901__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МеладзеКитоБадаевич__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
КарашвилиГеноИльич__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МеладзеГеоргийРожденович__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
МеладзеСосоНиколаевич__.__.1901__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ТугашвилиАршакМихайлович__.__.1922__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1944
ХечикашвилиВасилийАбрамович__.__.1920__.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
КейнашвилиГареимЯгорович__.__.1918__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1941
АсламазовЕсифСергеевич__.__.1915__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1941
БегларашвилиДатикоДавидович__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ИмерлишвилиАлександрДмитриевич__.__.1903__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ТабоашвилиГогийАбрамович__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ХоргуашвилиВахтангЯсонович__.__.1919__.02.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1941
БегларашвилиМихаилГаврилович__.__.1920__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ЦеруашвилиИраклийНиколаевич__.__.1914__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1941
ЦеруашвилиГеоргийФедорович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1943
ЦеруашвилиАрсенФедорович__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
ХоргуашвилиЕвстафийАлександрович__.__.1925__.08.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1944
ОханашвилиЗахарНиколаевич__.__.1897__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
БегларашвилиАлександрДавидович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
БарджадзеСеменНиколаевич__.__.1904__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ТабоашвилиЛаврентийЯсонович__.__.1916__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
БудагашвилиЛеванГеоргиевич__.__.1908__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
КашашвилиАнтонАлександрович__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ПавлиашвилиКонстантинЕфремович__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
ШиукашвилиКонстантинГеоргиевич__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ШиукашвилиВасоГеоргиевич__.__.1924__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1943
ГорджаладзеИльяИванович__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1944
МаргишвилиИльяГеоргиевич__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1944
ОгадзеГогийЗахарович__.__.1900__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
МекишвилиПлатонИванович__.__.1894__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
СачалелиГигулаГеоргиевич__.__.1907__.06.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
СачалелиШакроВасильевич__.__.1908__.06.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
СачалелиЕсифГригорьевич__.__.1910Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ГахеладзеШакроГеоргиевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ГахеладзеАлександрГеоргиевич__.__.1915__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ТертерашвилиАлександрГеоргиевич__.__.1918__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ДабрундашвилиИванЕвстафьевич__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
МамулашвилиГигуцаКитоевич__.__.1897__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1944
ОтарашвилиВессарионНиколаевич__.__.1904Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1943
ЧехашвилиГеоргийЕсифович__.__.1923__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ИваниселиШаликоМихайлович__.__.1916__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ВанишвилиРезоАлексеевич__.__.1900__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1945
БиганашвилиВладимирТомович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1943
БиганашвилиГеоргийПетрович__.__.1924__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1944
БиганашвилиДатикоАлексеевич__.__.1900__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1944
ПолодашвилиЕфремАлександрович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ВанишвилиГригорийАлексеевич__.__.1905__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1944
БиганашвилиИванАлексеевич__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1944
БиганашвилиДианозАлексеевич__.__.1907__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ЧохуриВасилийАлексеевич__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ДжикурадзеРоманДмитриевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ДжикурадзеМихаилДмитриевич__.__.1903__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ПатаркацишвилиВасилийГеоргиевич__.__.1904__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ТахеладзеМихаилИванович__.__.1903__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ТатришвилиВасилийИосифович__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
ТатришвилиВладимирИосифович__.__.1917__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
КенкадзеЗурабГеоргиевич__.__.1924__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1944
ОбгадзеГригорийИ.__.__.1905__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ТабоашвилиДавидАлексеевич__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ТатарашвилиАлександрГеоргиевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит27.07.1944
ОханашвилиГеоргийБатонович__.__.1913__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
БегларашвилиДавидАлександрович__.__.1899__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
ТатанашвилиНиколайГеоргиевич__.__.1915__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ЧониашвилиНиколайАлексеевич__.__.1905__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ХорбаладзеШаликоСеменович__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
КейнашвилиАлександрЗахарович__.__.1918__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1941
КейнашвилиМатвейЗахарович__.__.1920__.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
КейнашвилиВахтангЗахарович__.__.1924__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1944
АбрамидзеДмитрийГеоргиевич__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ТабуашвилиАлексейАбрамович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1941
ТурашвилиПавелЕсифович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
БегларашвилиГеоргийЕсифович__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
УхургунашвилиВасилийНиколаевич__.__.1903__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ТурашвилиАртемБероевич__.__.1907__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
УхургунашвилиИсакЯгорович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
КисишвилиВладимирБероевич__.__.1897__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ТурашвилиГеоргийЕсифович__.__.1916__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1941
ЧрелашвилиВладимирИванович__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ХорбаладзеАрчилИванович__.__.1902__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
КейнашвилиЯсонГеоргиевич__.__.1925__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ТабоашвилиИльяАбрамович__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ХоргуашвилиВладимирАлексеевич__.__.1916__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
АбрамидзеКетоГеоргиевич__.__.1924__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1943
ХечикашвилиБагдоМоисеевич__.__.1918__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ХорбаладзеДавидЧитоевич__.__.1901__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
БегларашвилиСаркисЗахарович__.__.1901__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ГодерзишвилиГеоргийАлександрович__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1943
КаканашвилиЕвстафийМихайлович__.__.1907__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ОревадзеНиколайМихайлович__.__.1905__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
МаргневНиколайЗенович__.__.1918__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
СамхарадзеГеоргийАндреевич__.__.1908__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1944
КарагаевВладимирБорсаевич__.__.1916__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1943
ВалиевНиколайМугкаевич__.__.1913__.11.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1944
КлосСтепанСтаниславович__.__.192005.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецубит__.06.1944
РтвешашвилиНиколайХристофорович__.__.1907Грузинская ССР, Каспский край, ЦиделиканакиГрузинская ССР, Каспский РВК218 сд 942 спрядовойумер17.05.1944
БедошвилиАлексейФридонович__.__.1900Грузинская ССР, Каспский РВК396 б-нкрасноармеецумер от ран24.03.1943
ЗерешвилиСеменМихайлович__.__.1902Грузинская ССР, Каспский РВК1135 спкрасноармеецумер от ран06.08.1943
АпцеурМамукаМихайлович__.__.1900г. АстраханьГрузинская ССР, Каспский РВК204 сд 599 спкрасноармеецумер14.10.1943
БогошвилиВахрамИсумович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Кейчерук__.__.1942 Грузинская ССР, Каспский РВК26 тбкрасноармеецумер от ран09.02.1945
ЧадунелиАлекс.Каргович__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ИгоетГрузинская ССР, Каспский РВК343 ошррядовойумер05.01.1945
БестовашивилиГеоргийШакрович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский РВК714 спкрасноармеецумер29.12.1943
КоргадзеМихаилСеменовичГрузинская ССР, Каспский р-н, с. КелюкомыГрузинская ССР, Каспский РВК43 осбкрасноармеецумер26.02.1943
КавтошуминКотаЗахарович__.__.1907Грузинская АССР, Каспийский р-н, с. ПавилазиГрузинская ССР, Каспский РВК36 сдкрасноармеецумер__.12.1944
ГодерговВасилийИвановичг. ТелавиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н417 сдкрасноармеецубит08.09.1942
КостиковНиколайИванович__.__.1900Саратовская обл., Аркадакский р-н, с. ЧапогонКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н417 сдкрасноармеецубит08.09.1942
КокауридзеРожденТарантович__.__.1909г. КутаисиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н417 сдкрасноармеецпропал без вести09.09.1942
НониашвилиШаликоСоломонович__.__.1898Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Каспи__.03.1942, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н417 сд 1372 спкрасноармеецосужден26.11.1942
ОкурашвилиВасилийГеоргиевич__.__.1910Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЭртилисидаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдкрасноармеецпропал без вести19.09.1942
ШармадыгинАлександрПетрович__.__.1912Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТезиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдкрасноармеецпропал без вести19.09.1942
СкурашвилиНиколайГеоргиевич__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЭртуминдеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдкрасноармеецпропал без вести19.09.1942
КумладзеВладимирИосипович__.__.1914Каспский р-н, СеметехаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдкрасноармеецпропал без вести16.09.1942
ОбцеуриТодорИванович__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с. МехчайКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдкрасноармеецпропал без вести16.09.1942
ГончарИванФедорович__.__.1912Харьковская обл., Онуфриевский р-н, с. УспенскоеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдкрасноармеецпропал без вести19.09.1942
МамулашвилиМихаилГригорьевич__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ТиоричискаяКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдкрасноармеецпропал без вести17.09.1942
БогуненкоЯковЯковлевич__.__.1914Грузинская ССР, ст. Каспия, Грузинская школаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдкрасноармеецпропал без вести14.09.1942
ГлазковМихаилГригорьевич__.__.1906Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЦетгликалакиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдст. сержантпропал без вести16.09.1942
ДондуровСергейГеоргиевич__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ЦетеликалакиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдсержантпропал без вести08.09.1942
ТатанашвилиГеоргийАндреевич__.__.1912Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдкрасноармеецпропал без вести21.09.1942
НергадзеСергейМоисеевич__.__.1911Каспийский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдкрасноармеецпропал без вести15.09.1942
ДандуровСергейГеоргиевичГрузинская ССР, Каспский р-н, с. ЦителькалакиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдсержантубит08.09.1942
ЧиташвилиГеоргийМихайлович__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, с. ОпулиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдкрасноармеецубит08.09.1942
СидомонидзеВладимирЗахарович__.__.1899Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдст. сержантпропал без вести16.09.1942
ЗакарашвилиКирилАбрамович__.__.1907Каспский р-нКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н151 сдкрасноармеецпропал без вести16.09.1942
АвдаховИльяИванович__.__.1899Грузинская ССР, с. ОкапеКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н46 А 2 свод. полккрасноармеецумер20.11.1942
КрихелиХаимШалвович__.__.190612.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
МакравишвилиШаликоАлександрович__.__.1921__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ИлуридзеЛадоСлиридонович__.__.1912__.03.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
ХалишвилиДавидГаврилович__.__.1911__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
АбуладзеМихаилИванович__.__.1915__.03.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ТогонидзеШаликоШакроевич__.__.1919__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1941
ОтиашвилиДатикоМихайлович__.__.1912__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ОбгадзеГригорийИванович__.__.1905__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ТабуашвилиАлексейАбрамович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
НаврозашвилиНиколайКонстантинович__.__.1897__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
БичикашвилиЕсифСоломонович__.__.1897__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
БичикашвилиЛеванЕсифович__.__.1922__.01.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит11.01.1944
ДжананашвилиВладимирИванович__.__.1922__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
СехниашвилиГеоргийЕвстафьевич__.__.1919__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
ДжананашвилиЕсифГеоргиевич__.__.1918__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
БогвелиЛеванАлексеевич__.__.1914__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ДавитуриЛеванАлексеевич__.__.1902__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
КенчуашвилиГеоргийМихайлович__.__.1916__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ХвадатаниВахтангИгнатьевич__.__.1921__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантпропал без вести__.07.1940
ЯдзеВахтангЛазаревич__.__.1920__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
БасистыйФедорКарпович__.__.1913__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
НайчашвилиВасилийДавидович__.__.1907__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантпропал без вести__.04.1942
ДжананашвилиАлексейСеменович__.__.1910__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1944
КусрадзеАлексейГеоргиевич__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ГелишвилиГеоргийЕлизбарович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ДжанвердашвилиНиколайМихайлович__.__.1897__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
МеребашвилиАлександрСергеевич__.__.1894__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
КавтарадзеИванАлександрович__.__.1901__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
ТертерашвилиГеоргийАлександрович__.__.1906__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ЗозарашвилиИльяГеоргиевич__.__.1924__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
АбуашвилиАршакВасильевич__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
ТогонидзеИльяЕсифович__.__.1918__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ХархелиОдикоМихайлович__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
БеридзеНесторИльич__.__.1910__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
КоселадзеИванВасильевич__.__.1922__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ГелиташвилиАлександрПавлович__.__.1912__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ШалтауриДмитрийЗахарович__.__.1905__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
СаакашвилиПавелСеменович__.__.1909__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ХабалашвилиАлександрПавлович__.__.1908__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ЦуцунашвилиАдикоТухаевич__.__.1921__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ШукакидзеАлександрСикоевич__.__.1901__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
БалхамишвилиШаликоИванович__.__.1918__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ТатанашвилиАрчипЗахарович__.__.1922__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
АвлохашвилиГеоргийДавидович__.__.1915__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ЧиташвилиГригорийЗахарович__.__.1920__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1941
ЖивидзеДатикоВасильевич__.__.1924__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1944
ЖивидзеАлександрВасильевич__.__.1922__.01.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
МацхваришвилиИванФедорович__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
РуситашвилиНиколайГеоргиевич__.__.1901__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
МеребашвилиШакроИльич__.__.1901__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ДогузовАнтонИванович__.__.1921__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1944
ГугулашвилиАлександрИванович__.__.1902__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1944
МикутишвилиАлексейМихайлович__.__.1912__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ТарашвилиНиколайСикоевич__.__.1919__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
КаркусашвилиНиколайНиколаевич__.__.1907__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1944
БолоташвилиАртемЕвстафьевич__.__.1915__.04.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ЦикауриЛаврентийГригорьевич__.__.1912__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1941
КатамашвилиПавелДавидович__.__.1917__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ГодадзеДавидАлексеевич__.__.1914__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит07.09.1943
МеребашвилиАлександрСандрович__.__.1907__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ОнезашвилиГеоргийДавидович__.__.1921__.10.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит26.08.1942
МенабдишвилиСеламонЕсифович__.__.1907__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
КасашвилиАлексейВасильевич__.__.1914__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
ХуцишвилиВасилийИванович__.__.1915__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
БасиашвилиГеоргийГеоргиевич__.__.1920__.12.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
АдамидзеАнтонИванович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
СваридзеСеменАлексеевич__.__.1918__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
СваридзеИванАлексеевич__.__.1920__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ДавиташвилиВладимирНиколаевич__.__.1912__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
ПапалашвилиАрнилМихайлович__.__.1914__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
АгапишвилиАрташИсакович__.__.1907Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ЛабариСогратЗахарович__.__.1916__.02.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит17.07.1941
ГураспашвилиИванИльич__.__.1914__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ШалтауриИльяГеоргиевич__.__.1893__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ОболадзеЛеванХаритонович__.__.1914__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
МухигулашвилиШакроИванович__.__.1904__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1944
ХуцишвилиШаликоИванович__.__.1906__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантпропал без вести__.03.1944
КациашвилиГеоргийАлександрович__.__.1918__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
КазарашвилиГригорийАлександрович__.__.1920__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойумер от ран25.09.1941
КлертиашвилиГригорийЕсифович__.__.1915__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ГахеладзеДавидПавлович__.__.1921__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1941
КотелашвилиНиколайИванович__.__.1911__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ДавиташвилиГоглаАлександрович__.__.1908__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ДавиташвилиШаликоАлександрович__.__.1910__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ЗараспашвилиШалваГеоргиевич__.__.1920__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
КомхадзеИльяИосифович__.__.1909__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1944
ЕремовСуренАлександрович__.__.1917__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1941
ЕремовШаликоАлександрович__.__.1908__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
КакауридзеРожденТариелович__.__.1900__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести09.09.1942
КелехсашвилиМихаилЯкобович__.__.1920__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
БочерадзеНиколайОкропиревич__.__.1904__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
НаврозашвилиИванДавидович__.__.1923__.02.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1944
БичикашвилиМихаилБатонович__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
КурдианиСозатФеодорович__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
АдуашвилиИсаакМихайлович__.__.1894__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
ХуцишвилиГеоргийИсаакович__.__.1913__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
СнисаренкоЗахарийХристофорович__.__.1916__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нстаршинапропал без вести__.08.1943
МамулашвилиЛукаАлександрович__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1943
БахтадзеГеоргийИосифович__.__.1904__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
КобиадзеМихаилНавлович__.__.1910__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1944
ГигауриДавидИванович__.__.1914__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1941
МеладзеКитесаБадриевич__.__.1906__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
МеладзеЛентоБардоевич__.__.1917__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецосужден26.08.1941
ГеуркашвилиАбрамГригорьевич__.__.1902__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ГиголашвилиИсаакМоисеевич__.__.1920__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.06.1941
ЧинчараулиИсаакМоисеевич__.__.1897__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
ГахеладзеЛеванСоломонович__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.06.1942
КомаровИванНиколаевич__.__.1911__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
ЦамалашвилиПавелИванович__.__.1914__.03.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.06.1941
НониашвилиГеоргийИльич__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
НатаркалашвилиИльяГеоргиевич__.__.1900__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ДжангишерашвилиКонстантинАлексеевич__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1942
АдуашвилиНиколайМихайлович__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
АдуашвилиДавидИванович__.__.1898__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
ЗулнашвилиСуликоЛукич__.__.1906__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
КвривишвилиЛадоТохоевич__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1942
ХуцишвилиВасилийАлексеевич__.__.1902__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1943
ЧониашвилиСергейДавидович__.__.1892__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
МезурновЭстатеСергеевич__.__.1918__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ДандуровСергейИванович__.__.191022.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н111 гапкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ЛомияНиколайГеоргиевич__.__.1909__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1943
КусраевТиглаИльич__.__.1907__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.05.1943
ХубаевНесторКамиевич__.__.1905__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.05.1943
ХубаевГригорийКамиевич__.__.1920__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1943
АбуашвилиАршакВасильевич__.__.1914__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
БиганашвилиГеоргийМихайлович__.__.1907__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
БарновГеоргийГеоргиевич__.__.1913__.11.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1941
МгебришвилиИванШиович__.__.1919__.08.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
КенгуашвилиЯгорАлексеевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ДжаниашвилиГеоргийАлексеевич__.__.1922__.01.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МерабишвилиАнтонПетрович__.__.1917__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ТхинвалелиАндрейИванович__.__.1897__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
БичинашвилиВартанМихайлович__.__.1911__.12.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
ПалашвилиВасилийБесарионович__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ШермадиниНиколайМатвеевич__.__.1908__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1945
КомхадзеАмиранСандрович__.__.1922__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
БасиашвилиРубенГеоргиевич__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ТашазашвилиГабоНиколаевич__.__.1915__.01.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
МчедлишвилиАл-дрШаероевич__.__.1922__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
КоркоташвилиШаликоГеоргиевич__.__.1919__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1943
КоркоташвилиСоликоГеоргиевич__.__.1912__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
БудагашвилиГеоргийИосифович__.__.1919__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
АлихановМихаилГабриелович__.__.1918__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантпропал без вести__.03.1943
КомхадзеАмиранНосевич__.__.1922__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1944
ЦомашвилиСуликоГеоргиевич__.__.1898__.12.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1943
КошадзеАндрейИльич__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
ДжананашвилиВладимирИванович__.__.1915__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
КорбесашвилиСинкаАрсенович__.__.1917__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
КоркомашвилиИлоГеоргиевич__.__.1914__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ОкроперидзеИванАлексеевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ПейкришвилиГеоргийИванович__.__.1898__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
ЕремовГабоАлександрович__.__.1911__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
МчедловГарегинМихайлович__.__.190925.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
СараулиИльяЯковлевич__.__.1895__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
ДалакишвилиВахтангАлександрович__.__.1919__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
СозиашвилиВасилийКонстантинович__.__.1919__.12.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
БарновТедоМихайлович__.__.1919__.12.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
КапанадзеИванВасильевич__.__.1919__.12.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ЧиташвилиАлександрНиколаевич__.__.1919__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
ИадзеНиколайЧитоевич__.__.1919__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
ШубашикелиШаликоВасильевич__.__.1913__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
ШубашикелиЭстатеВасильевич__.__.1921__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
МамукадзеНиколайФедорович__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
ГоголауриЗахарИванович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1943
КундухашвилиОтарИванович__.__.1917__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ВалишвилиГригорийАлександрович__.__.1924__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойумер от ран26.04.1945
ДабрундашвилиБагратИльич__.__.1904__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
БирдадзеШаликоИванович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
ХокерашвилиДатикоИльич__.__.1920__.11.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
КорхоташвилиАлексейМихайлович__.__.1908__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ШаманауриСоликоТедоевич__.__.1924__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ИасашвилиГеоргийИванович__.__.1904__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
МиулишвилиВасилийИосифович__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
БахтадзеЗахарийИосифович__.__.1902__.02.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит08.01.1943
ХуцишвилиВасилийГеоргиевич__.__.1922__.12.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
МеребашвилиВасилийМихайлович__.__.1907__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
КаркусашвилиСтананИванович__.__.1917__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
КоблишвилиИванДавидович__.__.1902__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ГзиришвилиИосифАкакович__.__.1901__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ГамхиташвилиНетрСеменович__.__.1886__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойумер от болезни02.07.1942
ГурцишвилиМаксимТомаевич__.__.1911__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
ОниашвилиДмитрийВасильевич__.__.1920__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ОниашвилиВладимирВасильевич__.__.1921__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ЧиташвилиАлександрТомович__.__.1899__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
НавлиашвилиНиколайИосифович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
РусишвилиГеоргийСеменович__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МандзелашвилиГогияИванович__.__.1919__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1945
АганишвилиНиколайАлександрович__.__.1910__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
АганишвилиЛеванАлександрович__.__.1915__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1941
АганишвилиЯсонАлександрович__.__.1922__.11.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
ГракалишвилиМихаилИванович__.__.1904__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
ОдосашвилиТухаГеоргиевич__.__.1886__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
КенкадзеНиколайСовкович__.__.1917__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
МузашвилиНиколайДавидович__.__.1925__.01.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1944
ХокерашвилиИльяИосифович__.__.1920__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ГураснашвилиЛеванГеоргиевич__.__.1924__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1944
МухигулашвилиИсаакЕстатович__.__.1892__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ГварамадзеТариелАрчилович__.__.1921__.10.1937 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
ТурашвилиСонкаЯкобович__.__.1918__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ТурашвилиГеоргийЯкобович__.__.1921__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
СараулиИльяЯкобович__.__.1895__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
ЧермасошвилиВладимирАрчилович__.__.1912Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
СеменовФедорФедорович__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Армянская ССР, Каспский р-нп/п 681 часть 508красноармеецпропал без вести
БарнабишвилиГеоргийЛукич__.__.1923__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1945
КудухашвилиВарденКонстантинович__.__.1918__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
НикитинФедопФедорович__.__.1911__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нппс 1663 172 оад ПТОмл. сержантпропал без вести__.10.1942
АржунцевИванАндреевич__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нппс 214красноармеецпропал без вести__.09.1942
СухиташвилиАнтонЗахарович__.__.1909__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
ШакулашвилиВасилийИосифович__.__.191810.11.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н3 А 168 сп 24 сдкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.10.1941
ТараевБиссорияКоневич__.__.1906__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н808 спкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.11.1942
ЦаманшвилиВасилийИванович__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н79 спсержантпопал в плен (освобожден)__.10.1941
УхуругунашвилиИванМихайлович__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)12.06.1942
ПрешашвилиИванГеоргиевич__.__.192501.01.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)10.10.1943
КотиашвилиВладимирШалвович__.__.192525.12.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н65 спсержантпопал в плен (освобожден)13.12.1944
КамышташвилиНикоЗахарович__.__.1902 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.__.1942
ГурцовНиколайТимофеевич__.__.192010.10.1940 Каспский ГВК, Грузинская ССР, Тифлисская обл., г. Каспикрасноармеецпопал в плен (освобожден)25.07.1941
ГегеляшвилиВахтангГригорьевич__.__.192229.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н361 спрядовойпопал в плен (освобожден)20.05.1942
ОптояшвилиКонстантинВасильевич__.__.191013.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н262 сп 184 сдрядовойпопал в плен (освобожден)01.07.1942
ГабадзеВасилийМоисеевич__.__.1914 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н852 сп 404 сдкрасноармеецпопал в плен (освобожден)19.01.1942
АлисибарашуйГеоргийАлексеевич__.__.190310.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.07.1942
ГугуляшвилиНиколайДимитревич__.__.190521.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)17.05.1942
ГогадзеИльяЗахарович__.__.191022.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н47 д 334 полкрядовойпопал в плен (освобожден)26.05.1942
КаптарадзеГеоргийВасильевич__.__.190310.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н4 полкрядовойпопал в плен (освобожден)12.05.1942
КиркидоваИосифРост.__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1941
СусуняшвилиСуликоПавлович__.__.191928.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н281 сап. полкрядовойпопал в плен (освобожден)13.05.1942
БоганошвилиШаликоВасильевич__.__.192208.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н155 полк 52 див.рядовойпопал в плен (освобожден)05.07.1943
АхалькациГеоргияИльич__.__.1917__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1941
КовейлашвильЯковИосегович__.__.190729.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н53 сдрядовойпопал в плен (освобожден)03.08.1942
ЦиклаураШакроКеоргович__.__.190801.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н417 спкрасноармеецпопал в плен (освобожден)20.05.1942
АрестовАлександрНиколаевич__.__.1913г. Брянск, Первомайская, 3__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нуэп 14лейтенантумер от ран12.05.1945
КартвелишвилиЗахарСоломонович__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Акольцыхе__.__.1941, Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н25 тбрст. лейтенантубит13.09.1944
МчедлишвилиНиколайВладимирович__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)23.06.1942
ЗавродошвилиИсакАлександрович__.__.1903__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н98 сдкрасноармеецпопал в плен (освобожден)23.06.1942
ТагояшвилиГеоргийМихайлович__.__.1906__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)23.06.1942
КафтарадзеВасилийПавлович__.__.1904__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.05.1942
ЦамишвиллиЧахроГаврилович__.__.1909 Каспский РВК, Грузинская ССР, Тифлисская обл., Каспский р-н8 сдрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1942
КелабрашвиллиРажден__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1942
АбциураМихаилАлексеевич__.__.1908__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)12.05.1942
ЛумяшвилиВасилийИванович__.__.1908__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)30.09.1942
ГермесашвилиЛеванЛазаревич__.__.1915 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)14.05.1942
НокарашвилиНиколайИльич__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1133 спрядовойпопал в плен (освобожден)24.07.1942
ЦиклаупГеоргийГаврилович__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н131 сдрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1942
ЧечелашвилиВахтангийГеоргиевич__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н361 спрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1942
ЧеркейшвилиАлександрИванович__.__.1904__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1942
ЦыклаурыИванСеменович__.__.1907__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)02.07.1942
КовельшвилиЯковИосифович__.__.1907__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.08.1942
МерибашвилиАлексейАбрамович__.__.1904__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)03.06.1942
ЛелашвилиИванСандрович__.__.1903__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.06.1942
ДмитрошвилиНиколайИосипович__.__.191222.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н805 полккрасноармеецпопал в плен (освобожден)17.09.1942
БайсоношвилиАбрамДмитр.__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)05.07.1942
НадахтевилиШаликоИосифович__.__.192209.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н7 адкрасноармеецпопал в плен (освобожден)25.01.1943
КамхадзеЛеванДавидович__.__.191616.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н51 сдкрасноармеецпопал в плен (освобожден)06.06.1942
БергашвиллиВл.Николаевич__.__.1922__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)28.07.1942
ТабуридзеДавид__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.07.1942
СидишулеНесторВазнович__.__.1896__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)04.02.1943
БашелишвиллиИванГеоргевич__.__.1923__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н17 А 117 сдрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1943
ЦирекидзеГригорийАршлович__.__.1911__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н268 спрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1941
ПавляшвилиШакроЕфремович__.__.1911__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)25.05.1942
ИмерешвилиИванМоисеевич__.__.1906__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)01.11.1941
ГугуляшвилиПавелВладимирович__.__.1917__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н111 гап 2246 див. 51 Арядовойпопал в плен (освобожден)07.05.1942
УхургунашвилиИльяДавыдович__.__.191304.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н71 сдрядовойпопал в плен (освобожден)10.05.1945
АримбарашвилиАмеранГеоргиевич__.__.192020.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)08.07.1941
КалихазеПавелАндреевич__.__.1909__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н439 гауб. полкрядовойпопал в плен (освобожден)12.05.1942
ДилимошвилиКаллиЗахарович__.__.191323.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н504 зенапкрасноармеецпопал в плен (освобожден)17.05.1942
ПеркелешвилиГригорийИванович__.__.189709.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)14.05.1942
ГракалишвилиТариелГабриелович__.__.192007.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н6 А 72 д 87 сп 3 сб 4 ротакрасноармеецпопал в плен (освобожден)20.08.1941
КсоврелиКарапетаДимитревич__.__.190824.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)12.10.1942
КаватадзеЛеонтийСемионович__.__.190523.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н10 А 10 бр. 5 бсержантпопал в плен (освобожден)13.03.1944
КсаурелиМихаилЗахарович__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1 А 3 спрядовойпопал в плен (освобожден)24.05.1942
КафтиапашвилиКотиЗахарович__.__.1907__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н160 спрядовойпопал в плен (освобожден)24.05.1942
КатпорадзеКоотеСеменович__.__.190301.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)17.05.1942
ТоевМейкоЕгор.__.__.1896 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.05.1942
СидорилидзеГригорий__.__.1901__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н6 спрядовойпопал в плен (освобожден)__.05.1942
КовейлошвилиЯковИсакович__.__.190729.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.08.1942
ЗахарашвилиНиколайИсакидзе__.__.1903__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н30 сд 1171 сп мин. бат.рядовойпопал в плен (освобожден)14.08.1942
МемикашвилиПавлоМихаилович__.__.1901__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.07.1942
КавтияшвилиПлатонНиколаевич__.__.1918__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)29.06.1942
КацыяшвилиДавидЭстатович__.__.1917__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)17.05.1942
КорджолодзеНиколайИванович__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)20.05.1942
ЧинчарадзеШиоГеоргович__.__.1913__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)15.05.1942
ЖовтяковГригорийИванович__.__.190012.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н258 пекарня 411 дрядовойпопал в плен (освобожден)25.05.1942
ЗахарашвилиНиколайМихайлович__.__.1894__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н32 спрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1943
ЗакарашвилиИракильСимонович__.__.1917__.03.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)02.01.1942
ВанишвилиГригорийАлек.__.__.190009.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)
ПенашвилиПлатонНиколаевич__.__.1904__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)25.05.1942
ЦивиладзеМихаил__.__.1921__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н790 минпрядовойпопал в плен (освобожден)26.10.1942
ПигановАлександрАртемович__.__.1901__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)24.02.1943
ЦиклаулиЧаклоКергович__.__.1908__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)20.05.1942
ОтеашвилиКонстантинВасил.__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н148 сд 262 спрядовойпопал в плен (освобожден)01.07.1942
ЧавахишвилиСеера__.__.190122.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н339 сдрядовойпопал в плен (освобожден)22.06.1942
ДеметришвилиШалваНиколаевич__.__.1916__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н680 спрядовойпопал в плен (освобожден)22.07.1941
ДавиташвилиДавидНиколаевич__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н228 сп 55 сдрядовойпопал в плен (освобожден)21.09.1941
ЛавреллашвилиИосифВасильевич__.__.1904__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н137 бр.рядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1944
Кара-КагянБанович__.__.191201.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н690 спрядовойпопал в плен (освобожден)__.08.1942
ВоронаСтепанФилиппович__.__.191223.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н602 спрядовойпопал в плен (освобожден)13.06.1942
ШалуташвилиАбрамЛукич__.__.1920 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н5 гв. бат. 140 тбррядовойпопал в плен (освобожден)29.05.1942
МалацидзеЗахарГригорьевич__.__.191719.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)13.06.1942
ГандлишвилиЭстаты__.__.190720.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н361 спрядовойпопал в плен (освобожден)18.05.1941
ЦиклоурыйАлексейСеменович__.__.192229.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)29.12.1942
МаградзеГеоргийИванович__.__.191324.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н60 сд убрядовойпопал в плен (освобожден)__.01.1943
ГигулаевВладимирИванович__.__.1915__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н88 сп 3 бат.рядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1942
Гзириж-ШвилиСандр__.__.190320.05.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)25.07.1942
МаланидзеДмитрийТестатович__.__.1908__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)05.05.1942
ГлазковМихаилГригорьевич__.__.1906__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)17.09.1942
КутологивилеВасилийГригорьевич__.__.191617.03.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н404 д 44 Арядовойпопал в плен (освобожден)14.05.1942
ОсдемитрашвилиШаликоНиколаевич__.__.191610.02.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)22.07.1941
ТитирашвилиМихаилЗахарович__.__.191710.02.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)27.07.1941
ОтояшвилиКонстантинВасильевич__.__.191013.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)01.07.1942
МетровешИльяПетрович__.__.1902 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н6 рота 510 сп 154 дрядовойпопал в плен (освобожден)31.09.1941
КочерашвиллиАрчильВасильевич__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)20.12.1941
КовсилошвильЯковИссагович__.__.190729.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.08.1942
КупеньяЛеварасЯковлевич__.__.190923.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.07.1942
ХатаскацюШальваМихайлович__.__.1911Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н334 дес.рядовойПопал в плен (освобожден)До __.05.1944
ГигогашвилиВасилийГеоргиевич__.__.190601.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9012 спкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.__.1944
УзнадзеВихтонАлексеевич__.__.190806.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н782 бр.рядовойпопал в плен (освобожден)26.07.1943
РусташвилиИларионВасильевич__.__.191224.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нстаршинапопал в плен (освобожден)25.05.1942
БербигашвилиКонстантинДмитревич__.__.190615.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)16.05.1942
БенашвилиДавидФедор.__.__.191824.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)28.05.1942
ДалакашвилиНиколайВасильевич__.__.191824.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)21.06.1942
КамхадзеИраМихайлович__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)11.05.1942
КургадзыСеменИванович__.__.191624.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)18.05.1942
МицхорейшвилиВасилийДавидович__.__.191220.12.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)19.08.1941
ЦиклаурыЗахарийИосифович20.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)12.07.1942
ЯнворошвилиКате-Александр__.__.1901__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)19.05.1942
МогорашвиллиГеоргийШаршевич__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.__.1942
МоргишвилиВладимирНашрелович__.__.1916__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.__.1942
РомашвиллиГеоргийАлександрович__.__.1902__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.__.1942
СванишвиллиСергейАндреевич__.__.1916__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.06.1941
НорозашвиллиМихаилАбрамович__.__.1910__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.05.1942
МировашвилиСуликоДмитриевич__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.09.1941
ГурскаяАлешаБошович__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.09.1942
СамедовАхмет__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.08.1942
ЧиташвилиЗакарияГеоргиевич__.__.1909__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.07.1942
ЕмчидашвилиАлки__.__.1919__.04.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.07.1942
ЭлисабедашвилиВасилийЗахарович__.__.191424.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н47 А 224 полккрасноармеецпопал в плен (освобожден)20.05.1942
ЗахарашвилиНиколайМихайлович__.__.1894__.11.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н32 раб. бат.красноармеецпопал в плен (освобожден)06.01.1943
НегриенкоИванПавлович__.__.1921__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н204 сп пвдсержантпопал в плен (освобожден)01.07.1941
ДомладжановАбдусаттер__.__.1909__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н6 рота 2 бат. 524 полккрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.__.1943
МатковаШалигоБадович__.__.1921__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1 бат. 72 спкрасноармеецпопал в плен (освобожден)01.07.1942
МонаселицынШлоПавлович__.__.1907__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)12.09.1942
ХоккарашвилиИрагГеоргиевич__.__.1921Грузинская ССР__.__.1941 Грузинская ССР, Каспский РВК1030 спкрасноармеецумер22.09.1945
ГабарашвилиГригорийГеоргиевич__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
ДимитрашвилиДавидЗахарович__.__.190522.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1945
ШаталаидзеАмиранВасильевич__.__.1921__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
КахиладзеАрчилИльич__.__.1906 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н9 батареярядовойпопал в плен (освобожден)__.05.1942
СусунашвилиСулиноПавлович__.__.1919 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.05.1942
БестаевШаркоТ.__.__.1908 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н155 бр. 3 бат.рядовойпопал в плен (освобожден)__.04.1942
ГонаидзеИльяЗахарович__.__.1910 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н47 див. 334 полкрядовойпопал в плен (освобожден)__.05.1942
ГугулашвилиНиколайДмит.__.__.1905 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.05.1942
ХовторагаДмитрийВасильевич__.__.1903 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.05.1942
КабилашвилиВасилийСеменович__.__.1894 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)
СоврелиКарапетДмитр.__.__.1908 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)22.12.1942
ХватадзеЛеонтийСеменович__.__.1905 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1 штурм. кон. бр.мл. сержантпопал в плен (освобожден)__.__.1943
ХечикашвилиИосипМаштон.__.__.1904__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н235 азспрядовойпопал в плен (освобожден)
АхалкациЛ.__.__.1917__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н235 азспсержантпопал в плен (освобожден)
ХакарашвильеГеоргийДмитриевич__.__.1915__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)26.05.1942
КавтарадзеДовидГеоргиевич__.__.190524.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)11.05.1942
МахарашвилиГригорийАлексеевич__.__.190529.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1139 спрядовойпопал в плен (освобожден)11.11.1942
ПарковийЯкубЯркович__.__.1901__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)14.05.1942
СауремиАлексейНиколаевич__.__.1923 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1942
МамосахлисовВахтанкАлексеевич__.__.1916__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)06.06.1942
ХорбаладзеИванГригор.__.__.1920__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.01.1944
БатлидзеАлександрГеоргиевич__.__.1905 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н143 сп 51 Апопал в плен (освобожден)
ПавлоношвилиАтас ХарсОтхович__.__.1904 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н143 сп 224 сд 51 Арядовойпопал в плен (освобожден)
ПолухинВасилийИванович__.__.1912 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н143 сп 224 сдст. сержантпопал в плен (освобожден)
МалацидзиАлексейИсюпович__.__.1913 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н500 омспрядовойпопал в плен (освобожден)14.10.1942
ДжанусошвилиГеоргийИльич__.__.192118.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н14 тк 39 тбрядовойпопал в плен (освобожден)12.07.1942
КумладзеВлад.Осипович__.__.1914 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)
ТогошвилиФедорМатвеевич__.__.1921 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н728 гап 173 ад 12 Аст. сержантпопал в плен (освобожден)
ПейкулишвилиАлексейАлексеевич__.__.1924 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспиский р-н79 сбркрасноармеецпопал в плен (освобожден)
КазашвилиИосифГеоргиевич__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспиский р-н353 ап 151 сдкрасноармеецпопал в плен (освобожден)27.09.1942
ЦиклауриГабоФедорович__.__.1909__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н175 спрядовойпопал в плен (освобожден)17.05.1942
КешалашвилиЗахарАндреевич__.__.190501.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)12.05.1942
ТурашвилиЛевакАлексеевич__.__.191709.02.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н325 апст. сержантпопал в плен (освобожден)19.09.1941
БахтадзеСуликоБаканович__.__.191611.02.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н680 спкрасноармеецпопал в плен (освобожден)20.08.1941
КешелашвилиЗахарАндреевич__.__.190501.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)19.05.1942
КсоврелиКарапетДмитрович__.__.190822.07.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)12.08.1942
ПапошвилийМихаилГигуца__.__.1905__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)12.05.1942
ШармалашвилиВасилийСоломонович__.__.1917 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н166 див.красноармеецпопал в плен (освобожден)10.12.1942
ТабашвилиШалбаДемитриевич__.__.191310.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)23.04.1942
ДжевазашвилиШальваЛеонтьевич__.__.191404.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н3 гапкрасноармеецпопал в плен (освобожден)15.05.1942
БахтадзеГеоргийКонстантинович__.__.191725.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н143 сп 4 сдсержантпопал в плен (освобожден)25.04.1942
ТурошвинСеменМихайлович__.__.190903.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)16.05.1942
БайдаураНиколайЮрьевич__.__.191422.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССРкрасноармеецпопал в плен (освобожден)01.08.1943
ИльмаишвилиАмироИванович__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспиский р-нсанинструкторпопал в плен (освобожден)__.__.1943
ТурашвилиГригорийИосифович__.__.1918__.11.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
МеребашвилиЛеванВирденович__.__.190223.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ГелиашвилиДмитрийШиоевич__.__.1901__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантпропал без вести__.02.1945
ГелиашвилиСергоДмитриевич__.__.1925__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1945
НонмашвилиШаликоМихавлович__.__.190723.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ХокерашвилиБагратПетрович__.__.190626.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ШешаберидзеНиколайСоломонович__.__.191016.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ОнапришвилиДавидВасильевич__.__.1904__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ТагвиашвилиСеменСеменович__.__.1911__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
МодрекиладзеМихаилАлександрович__.__.1919__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
МодрекиладзеБессарионИлларионович__.__.1915__.__.1937 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нлейтенант__.12.1942
КавтиашвилиЕсифПавлович__.__.1902__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вестиНе ранее __.03.1942
ВичикашвилиГеоргийАлексеевич__.__.1902__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ТатуашвилиГеоргийМихайлович__.__.1923__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
КавтарадзеИванАндреевич__.__.1907__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ИорданидзеШакроВладимирович__.__.1914__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
ЗараспашвилиШакро ЗараспаПетрович__.__.191626.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ШаитауриМихаилСоргиевич__.__.1904__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ИремашвилиАрменНиколаевич__.__.1918__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ИреашвилиСергейНиколаевич__.__.1919__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
РебазошвилиКонстантинСоломонович__.__.1910__.09.1944 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1945
КсоврелиАрутонГеоргиевич__.__.1912__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
ХуцишвилиМоисейАлександрович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
КсоврелиГлохаАрутюнович__.__.190820.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ОтиашвилиАрцильФедорович__.__.191723.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
КациашвилиВаноСоломонович__.__.190623.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
КсоврелиДавидМихайлович__.__.1919__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1944
КациашвилиГеоргийИсакович__.__.1919__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен26.09.1941
КациашвилиМихаилИсакович__.__.1916__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
БасиашвилиМихаилЯковлевич__.__.1917__.02.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
НацвлишвилиСеменВасильевич__.__.1918__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ЗаукашвилиГеоргийАлексеевич__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
АзмайнарашвилиМихаилАлексеевич__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
АзмайнарашвилиШакроАлексеевич__.__.191401.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
БасиашвилиГригорийМакарович__.__.191321.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
НусхеладзеДатикоАлексеевич__.__.191321.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
КавтиашвилиКонстантинЗахарович__.__.190821.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
НацвлишвилиМихаилГеоргиевич__.__.191421.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ТхинвалелиПетроГеоргиевич__.__.1897__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
ТхинвалелиЛазарьГеоргиевич__.__.1903__.12.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
ЧикаридзеДавидГеоргиевич__.__.1914__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
АгатишвилиНиколайАбрамович__.__.1910__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1943
ТхинвалелиМихаилНиколаевич__.__.1914__.03.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
АбуашвилиВасоСоломонович__.__.190623.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
КсоврелиГигоАслонович__.__.1914__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1943
КурдованидзеЭстатийВладимирович__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1944
КавтиашвилиШаликоКикоевич__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
ДжанджалашвилиСергейНиколаевич__.__.1920__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ДжанджалашивлиМихаилСабоевич__.__.190621.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вестиНе ранее __.01.1945
ДжанджалашвилиШаликоСабоевич__.__.1918__.09.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1944
ДжанджалашвилиДавидИльич__.__.1906__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МаноселидзеЕсифЗахарович__.__.1905__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
ЧаобашвилиИльяГеоргиевич__.__.1922__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
НипарашвилиСуликоЕсифович__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
МерабашвилиАртемКацаевич__.__.1901__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
СоломонашвилиАрцильДавидович__.__.1911__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1944
РевазашвилиНиколайЕсифович__.__.1903__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
КацишвилиЛеванЗурабович__.__.1910__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
ХрисикашвилиАрчильГеоргиевич__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
БидзинашвилиВасилийГеоргиевич__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
МекравишвилиДавидАлександрович__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МекравишвилиГригорийАлександрович__.__.1918__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
МекравишвилиВладимирАлександрович__.__.1922__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпогиб28.12.1942
МекравишвилиШаликоАлександрович__.__.1921__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1941
МчедлишвилиДмитрийРоманович__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
МчедлишвилиГеоргийИсакович__.__.1921__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
МчедлишвилиНиколайСеменович__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
МчедлишвилиНиколайСеменович__.__.1918__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
БидзинашвилиРомоденВладимирович__.__.1912__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
МчедлишвилиРевазШиоевич__.__.1906__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
МчедлишвилиИванГеоргиевич__.__.1894__.06.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
МчедлишвилиГригорийИванович__.__.1924__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
ОрбелашвилиГогийЕвстатович__.__.192128.11.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1944
ОрбелашвилиГаврилАлексеевич__.__.1904__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ОрбелашвилиПавелЕвстафьевич__.__.1922__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
НарашвилиИванАлександрович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
ТитарашвилиГеоргийЕвстатович__.__.191723.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
МаредашвилиШакроКонстантинович__.__.191623.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
МаредашвилиНиколайКонстантинович__.__.192123.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
ХизанашвилиАлександрИванович__.__.192123.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
МамулашвилиЛукаИванович__.__.190222.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
МатрашвилиСеменВладимирович__.__.1914__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
БериашвилиВахтангГеоргиевич__.__.1924__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
СагинашвилиВасилийГеоргиевич__.__.191323.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1941
МамулашвилиДавидВасильевич__.__.192123.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
МартиашвилиНиколайИванович__.__.191122.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
КлертиашвилиГеоргийФедорович__.__.1914__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести17.09.1942
КричашвилиЕвстафийГеоргиевич__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ДавидлидзеШакроГеоргиевич__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
МаридашвилиЛазарьДавидович__.__.1921__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1941
ГеджадзеШаликоГеоргиевич__.__.1908__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
ГелиташвилиГеоргийИльич__.__.1906__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
ЗакаридзеСоломонИванович__.__.190523.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
МаридашвилиВасилийМихайлович__.__.1904__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
РосебашвилиЕсифАлександрович__.__.1919__.10.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1941
КорбесашвилиВаноГеоргиевич__.__.1906__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.06.1942
НабахтавелиЛеванЕсифович__.__.1914__.03.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1941
МаридашвилиШакроГеоргиевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
МеребашвилиВасилийГеоргиевич__.__.1913__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ЧеркезашвилиСеменЗахарович__.__.1910__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1942
ДалакишвилиБагратДавидович__.__.1904__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1942
БулбулашвилиАрчиНиколаевич Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н130 полкрядовойпопал в плен (освобожден)
СлановМайорГорсионович__.__.1907 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н23 тбррядовойпопал в плен (освобожден)
АзмайПарашвилиШакру__.__.190923.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н67 спрядовойпопал в плен (освобожден)__.09.1942
КошадзеШальваГеоргиевич__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1942
АнциаураДавидЭстатович__.__.1909__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1942
ШарманошвилиМихаилМоисеевич__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1942
БатлидзеАлександрГеоргиевич__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1942
БурашвилиГигуцаИванович__.__.1909 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)01.06.1942
СулуашвилиВаатанКонстантинович__.__.1923 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)09.05.1943
ХасановКаграман__.__.1910 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)26.05.1942
ЦиклодринАлександрГеоргиевич__.__.1915 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)25.06.1941
ТрегубГригорийНиколаевич__.__.190727.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н846 обссержантпопал в плен (освобожден)12.05.1942
МеладзеКабуРаждиевич__.__.190112.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н802 спрядовойпопал в плен (освобожден)25.08.1942
ЦиклауриАбоИванович__.__.190101.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н530 спкрасноармеецпопал в плен (освобожден)11.05.1942
ШамтауриИванЗахарович__.__.1911 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1942
СамодовДунямали__.__.1899 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1944
ГабодзеВасильИларионович__.__.1922 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1943
ШакарашвилиСеменАлександрович__.__.1920 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.__.1941
СтепановПавелЕмельянович__.__.190621.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н34 осбрядовойпопал в плен (освобожден)12.09.1941
БарковЯковГеоргиевич__.__.1901 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нспрядовойпопал в плен (освобожден)14.05.1942
ПатарколошвилиМатеСоломонович__.__.191505.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)19.05.1942
МиндаигвилиГригорГаврилович__.__.191828.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нмл. сержантпопал в плен (освобожден)14.05.1942
ГвинячвильИванГеоргиевич__.__.191724.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нмл. сержантпопал в плен (освобожден)15.05.1942
БахтадзеГеоргийГеоргиевич__.__.1906__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.05.1942
КураевВладимирАлексеевич__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)__.08.1941
ДжалагонияДавидПетрович__.__.1910__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)08.05.1942
ГикулаевЗиноГаврилович__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)14.05.1942
МадзишвиллиГеоргНиколаевич__.__.1922__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.__.1943
ЛонгурашвиллиАртильВасил.__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантпопал в плен (освобожден)__.__.1942
ЛекишвилиИванИванович__.__.1918__.__.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.03.1943
КамхадзеВасилийСеменович__.__.1918__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)__.06.1941
ХуцышвилиСуликоИванович__.__.1918__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н69 зсп 21 зсдмл. сержантпопал в плен (освобожден)10.07.1941
ВебхвадзеАлександрНиколаевич__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нст. сержантпопал в плен (освобожден)06.11.1942
ЦиклауриМихаилИванович__.__.1916__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпопал в плен (освобожден)29.10.1941
КошадзеИльяГеоргиевич__.__.1911__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)14.06.1942
ДударенкоНиколайНикифорович__.__.1904Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1944
МамулашвилиЛукаИванович__.__.1902Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1942
ТатаренкоНиколайФедорович__.__.1905__.08.1948 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1945
СесикелашвилиНиколайАбрамович__.__.1917__.__.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
ЧигашвилиЛадоБесоевич__.__.1915Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1943
ТеразаровСергейАпрезович__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
КенкадзеИванМихаилович__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
КавтнашвилиШалваИванович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
МеладзеСеменНиколаевич__.__.1906__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1943
ШукакидзеМихаилДавидович__.__.1904__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 1447красноармеецпропал без вести__.08.1942
ДандуровСергоИванович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н111 гапкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
СачалелиСабаЗахариевич__.__.1920__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н362 осбкрасноармеецпропал без вести__.06.1942
ЧехашвилиЗахарГеоргиевич__.__.1910__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 1865 ч 116красноармеецпропал без вестиМежду __.__.1942 и __.__.1948
ТамазашвилиЗурабШиоевич__.__.1922__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 598красноармеецпропал без вести__.01.1944
ОкропиридзеШалваЗурабович__.__.1906__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1943
ГуларашвилиГеоргийГиглоевич__.__.1917__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
МанузулашвилиГеоргийИванович__.__.1917__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 08891красноармеецпропал без вести__.03.1945
ХоргуашвилиИванЗахариевич__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1943
ГазашвилиМихаилДавидович__.__.1908__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вестиМежду 25.09.1941 и __.__.1948
ГазашвилиИосифГиглоевич__.__.1901__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вестиМежду 05.05.1943 и __.__.1948
МодрекилидзеМихаилВасильевич__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.06.1943
СознашвилиЕстатеИванович__.__.1923__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1945
ПавлиашвилиНиколайИльич__.__.1908__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вестиМежду __.05.1942 и __.__.1948
МеликашвилиВаноГеоргиевич__.__.1921__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1942
КапрашидзеВахтангГеоргиевич__.__.1919__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ЧачанидзеСергоГеоргиевич__.__.1918__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1942
КешелашвилиНиколайСеменович__.__.1918Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1941
ТедиашвилиВикторАлександрович__.__.1917Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Теладгори__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ХорбаладзеДавидАлександрович__.__.1920Грузинская ССР, Горийский р-н, с. Досси__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 702 ((102))рядовойпропал без вести__.08.1941
ХорбаладзеВахтангАлександрович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Досси18.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 сдрядовойпропал без вести__.12.1943
ГучаевРевазГеоргиевич__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Оками__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1941
МигриаулиЗахарИосифович__.__.1917__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ТогошвилиГеоргийНиколаевич__.__.1918__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.07.1942
ТехашвилиДавидИванович__.__.1899__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1941
КенкадзеПирузАнтонович__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
БочорадзеШалваГеоргиевич__.__.1906__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
КарбелашвилиШаликоАбрамович__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 651красноармеецпропал без вести__.03.1943
ТатановЯкобЭстатович__.__.1902__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
ДжанишерашвилиГеоргиДмитриевич__.__.1917__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1943
ТхинвалелиАлександрФедорович__.__.1920__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
БелощукМаксимРадионович__.__.190822.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н24 апкрасноармеецпропал без вести__.05.1943
КаркусашвилиЛадоВасильевич__.__.1909__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1151 спкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
КаркусашвилиИликоМихайлович__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нраб. бат.красноармеецпропал без вести__.03.1942
КаркусашвилиДавидМихайлович__.__.1903__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
ДжиникашвилиЛевонПетрович__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н51 А 224 див. 111 гаубиц. полккрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ДжиникашвилиМ.Иванович__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
БарджадзеГеоргийЯкобович__.__.1920__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 347667красноармеецпропал без вести__.04.1945
ЭлисабедашвилиИльяИванович__.__.1921__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести28.10.1942
ЭлисабедашвилиРевазИванович__.__.1918__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
КрасноруцкийГригорийЯковлевич__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 87убит02.04.1943
ХинчагишвилиИльяИосифович__.__.1891__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ХинчагишвилиВладимирИльич__.__.1920__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецумер от болезни26.03.1943
КелехсашвилиГеоргийНиколаевич__.__.1908__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н360 сп 2 бат. 5 стр. ротакрасноармеецпропал без вести
ДгилантиашвилиШалваИльич__.__.1905__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н699 сп ПХОкрасноармеецпропал без вести
СванишвилиВахтангМихайлович__.__.1910__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н699 сп ПХОкрасноармеецпропал без вести
БунтуриАрчилГригорьевич__.__.1913__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
ГелиташвилиИосифДмитриевич__.__.1908__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1942
ПапиашвилиАлександрИсакович__.__.1902__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
КошадзеВладимирЧитоевич__.__.190606.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
ХокерашвилиШалваИльич__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
АсанидзеШалваГеоргиевич__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н417 сп сан. ротакрасноармеецпропал без вести__.07.1942
ХинизовиАрчилАлександрович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
ХинизовиВасилНиколаевич__.__.1916__.__.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н266 " б" отд. инж. бат. 2 ротакрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ХинизовиИванКонстантинович__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н21 кп 1 эскадронкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
ЦиклауриИванВасилич__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
Махмед-ОглыАли__.__.1918__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.07.1942
ГабудзеГеоргийДмитриевич__.__.1901Грузинская ССР, Каменский р-н, с. НоситаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н876 сп 276 сдрядовойумер16.01.1943
ГамхиташвилиГригорийМихайлович__.__.1898Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н873 сп 276 сдкрасноармеецубит22.12.1942
ГамхиташвилиАлександрМихайлович__.__.1897Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н873 сп 276 сдкрасноармеецубит22.12.1942
НадырашвиллиЛеонтий__.__.1907Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)
ГвритишвилиГеоргийГригорьевич__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ламискана__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 102рядовойпропал без вести__.10.1941
МалацидзеЭстатЗахарович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Земо-Хандаки__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
ЧеркезишвилиИосифМихайлович__.__.1905Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Божами__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н761 спрядовойпропал без вести__.10.1941
ГедкадзеВасилийИльич__.__.1924__.01.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 59984красноармеецпропал без вести__.09.1944
КаркусашвилиАлександрФедорович__.__.1916__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантпропал без вести__.09.1942
КаркусашвилиГригорийФедорович__.__.1920__.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1941
МаргиевМурзаНиколаевич__.__.1916Грузинская ССР, Юго-Осетинская АО, Сталинирский р-н, с. Ахсаргин__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.07.1942
АмаризашвилиАлександр__.__.1905Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н210 сдрядовойжив
БолтуновМихаилГригорьевичКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н56 д 773 апрядовойпопал в плен (освобожден)
Бацан-КалашвилиКонстантинДмитриевичКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н84 сд 53 сплейтенантпопал в плен (освобожден)
ЩукакидзеГеоргийВасильевич__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н624 спкрасноармеецпопал в плен (освобожден)12.05.1943
ХучешвиллиПетр__.__.1896__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпопал в плен (освобожден)
АбрамицаНиколайЗахарович__.__.192121.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н174 апрядовойпопал в плен (освобожден)29.12.1942
[неизвестно]Дав.Иосифович__.__.191822.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1111 полкрядовойпопал в плен (освобожден)18.05.1942
КелотрошвилиШолоЕстатович__.__.190501.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н516 спкрасноармеецпопал в плен (освобожден)18.05.1942
КицрушвилиШаликоТамр.__.__.1911Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н4 сдрядовойпропал без вести23.01.1942
ПапуашвилиАлександрАртемович__.__.1920__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести28.04.1941
АсланишвилиИванЕвстафьевич__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Карагаджи13.03.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1941
ЧугуашвилиСоломонГеоргиевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ламисхона09.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
МеребашвилиГеоргийАршакович__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н20.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1942
ВойтовАлександрДмитриевич__.__.1918Грузинская ССР, г. Тбилиси__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нппс 204 чит. бат. иадрядовойпогиб в плену24.11.1943
КелехсашвилиГеоргиМихайлович__.__.1908__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н360 спкрасноармеецпропал без вести
КамхадзеСоломонГеоргиевич__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нв/ч 802 п/п 1450красноармеецпропал без вести
ГоргадзеРажденДавидович__.__.1924__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
МеладзеСеменКицилович__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
КуртаулиВладимирФедорович__.__.1907__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
КуртаулиДавидФедорович__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеец
КуртаулиМихаилФедорович__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеец
ДжиникашвилиМихаилИванович__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
КаркусашвилиНикаИванович__.__.1912__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
ХачирашвилиИосифГеоргиевич__.__.1900__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 31 27 осп 1 сркрасноармеецпропал без вести__.10.1942
АвлоховТимофейКонстантинович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
АвлоховДианозМихайлович__.__.1918__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ГургонидзеДианоз__.__.1924Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нпропал без вести__.03.1942
ГодердзшивилиАмиранГеоргиевич__.__.1924__.05.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
ГурцишвилиГеоргийСпиридонович__.__.1910__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
АвлохашвилиИванДмитриевич__.__.1910__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
БаткоашвилиШиоДавидович__.__.1903__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1944
ОдосашвилиТухаГеоргиевич__.__.1904__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1942
ЧилосянидзеНиколозСпиридонович__.__.1914__.03.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ТурашвилиМитоСергеевич__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
АсламазовИосифСергеевич__.__.1915__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ШакулашвилиПавелЗахариевич__.__.1909__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ДавидовТатоЯгорович__.__.1903__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1051 спкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ШукакидзеЗурабДмитриевич__.__.189714.05.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
СоломашвилиНиколайФридонович__.__.1907__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1944
КобауриИяИосифович__.__.1916__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
КамхадзеСоломонГеоргиевич__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ВартановВартанАрменович__.__.1923__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
КасошвилиЛапераСикоевич__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н54 спкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
КуртаулиВладимерФедорович__.__.1907__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
КуртаулиДавидФедорович__.__.1918__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
КуртаулиМихаилФедорович__.__.1919__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
МеладзеСеменКизилович__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
ВанишвилиГеноГеоргиевич__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 29792 икрасноармеецубит12.10.1943
МандзулашвилиМихаилКонстантинович__.__.1917__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
ЧохелиАлексиНиколаевич__.__.1921__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 335красноармеецпропал без вести
ИмедашвилиИванАрсентьевич__.__.1920__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 53575-вкрасноармеецпропал без вести__.06.1944
ГунашвилиАлександрРостомович__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 15-12красноармеецпропал без вести__.01.1942
ЦерекашвилиАршакИагорович__.__.1900__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеец
КундухашвилиЭстатеТолаевич__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
МамулашвилиДавидИсакович__.__.1918__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
ГоргадзеИванЗахариевич__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 16117красноармеецпропал без вести__.04.1945
ПуловГеоргийНиколаевич__.__.1918__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н189 арм. зап. спкрасноармеец
ЦиклауриВасилДмитриевич__.__.1907__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 11красноармеецпропал без вести__.08.1942
БарновЛаврентийМихайлович__.__.1917__.__.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеец
ТхинвалелиЕвстафийРостомович__.__.1903Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Кавтисхеви__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н183 спрядовойпропал без вести__.07.1943
ГвинияшвилийСеменДавид.__.__.1915Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н802 полкрядовойпопал в плен (освобожден)
ХорщашвилиАлексейИсакович__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Доесни__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нпропал без вести__.01.1942
ДжанджалашвилиДмитрийАлексеевич__.__.1915Грузинская ССР, с. Кавтисхеви__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нпропал без вести__.12.1941
АвлохашвилиИльяАнтонович__.__.1920__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
ТатанашвилиЗахарийГеоргиевич__.__.1903Грузинская ССР, Каспский р-н, Метехский с/с, с. Метехи13.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
ПапинашвилиШалваГеоргиевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, Ховлский с/с, с. Ховле09.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нппс 1677рядовойпропал без вести__.09.1942
АмилахвариШалваНиколаевич__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Гракали__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1941
ТатиашвилиВасилийИванович__.__.190114.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н802 спрядовойпропал без вести__.01.1943
ДзебисашвилиДмитрийАлександрович__.__.1918__.__.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1943
СозияшвилиМихаилВладимирович__.__.1923__.__.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1944
МарджанидзеАпполонЛеванович__.__.1920__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1942
КудухашвилиВладимирДовидович__.__.1894__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1943
ХубашвилиМихаилСандрович__.__.1892__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1943
ИмерлишвилиАндрейМихайлович__.__.1921Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1944
АвлохашвилиГеоргийНиколаевич__.__.191225.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1942
БалалашвилиЗахарАлександрович__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Эртацнинда__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
КашицинЯковГригорьевич__.__.1918Саратовская обл., Черкасский р-н, с. СамодуровкаКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
ЛацабидзеШалваНиколаевич__.__.1919Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Цинарехи__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 18рядовойпропал без вести__.09.1941
НаврозашвилиЭстатИсакович__.__.1901Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Эртацминда20.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.07.1942
ИмановФатулаИманович__.__.1913Азербайджанская ССР, г. Баку__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
КейнашвилиГарегинЕгорович__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Доесси__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 10-12рядовойпропал без вести__.12.1942
ХокерашвилиШотаИванович__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Твагади__.03.1944 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.07.1944
ХакерашвилиШотаИванович__.__.192531.01.1944 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
БарнабишвилиРезоГеоргиевич__.__.1917Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Барнабиани__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпогиб__.12.1941
БайсакашвилиСамсонДавидович__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ховле__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ОсмановМиграмОмар-оглы__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
ОтиашвилиШаликоМихайлович__.__.1912Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Метехи__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1942
СидоманидзеШалваАлександрович__.__.1912Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Кодисухаро__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нппс 803ярядовойпропал без вести__.08.1942
СидоманидзеНиколайАлександрович__.__.1914Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Кодисухаро__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 961/26рядовойпропал без вести__.09.1941
ОтиашвилиВасилийАбрамович__.__.1899Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Метехи06.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
ЧиташвилиГеоргийЗахарович__.__.1920Грузинская ССР, Ленингорский р-н, с. Канчаветы__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
МаргишвилиГеоргийЛукич__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, Окамский с/с, с. Мариганткари__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1942
МаргишвилиИсмаилИванович__.__.1907Грузинская ССР, Каспский р-н, Окамский с/с, с. Маршант-Кари__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
НоникашвилиШалваАлександрович__.__.1921Кавтисхевский с/с, с. Квемо-Чочеты24.02.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
АбулашвилиГригориКитоевич__.__.1893__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 78174 эп 128красноармеецпропал без вести
ЛаврелашвилиЭстатеДавидович__.__.190002.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
НоникашвилиГеоргийИванович__.__.1923__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ГазашвилиИосифГидзилович__.__.1902__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
БридзишвилиТенгизВладимирович__.__.1923__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 1856 ч 104красноармеецпропал без вести__.03.1942
ГочошвилиЛапераДимович__.__.1903__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
ГазашвилиМихаил__.__.1900__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 66красноармеецпропал без вести
ЧиташвилиГеоргийРамазович__.__.1910__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 11336 "х"красноармеецпропал без вести__.02.1943
ТатиашвилиГригориИванович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1944
ИзергишвилиНиколайГеоргиевич__.__.1909__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нч 40красноармеецпропал без вести__.02.1942
МамулашвилиДавидИсакович__.__.1918__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
АбуладзеДмитрийСтепанович__.__.1916ГССР, Тетрицкаройский р-н, с. Сапудзреби__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1942
БедошвилиЖоржикаКонстантинович__.__.1900__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
ЛекишвилиГеоргийСоломонович__.__.1906__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
АмирезашвилиМихаилНиколаевич__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести02.08.1944
АпцинуриМихаилБессарионович__.__.1914__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1940
МеладзеСеменКицилович__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
АвлохашвилиИашкоФедорович__.__.1904__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
БугулашвилиВахтангНиколаевич__.__.1918__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1939
КоблишвилиГигаИванович__.__.1893__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
АмирезашвилиЕстатеИосифович__.__.1917__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
АмирезашвилиЛеванИосифович__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецумер от болезни27.07.1942
ЛаврелашвилиДавидЧитоевич__.__.1917__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
ЛаврелашвилиИликоЧитоевич__.__.1911__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
СамхарадзеДавидСандроевич__.__.1920__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
СамхарадзеАрчикСандроевич__.__.1919__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
СамхарадзеГеоргийСандроевич__.__.1918__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
НацвлишвилиБаграйПавлович__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
БаткуашвилиАлександрАлексеевич__.__.1921__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ХокерашвилиНиколозИлоевич__.__.1920__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ХокерашвилиСандроИлоевич__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ЖижилашвилиИляИосифович__.__.1914__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1943
БалхамишвилиДавидГеоргевич__.__.1906__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1944
БахтадзеПавелБероевич__.__.1901__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
МаргишвилиВазноАрсенович__.__.1911__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
МаргишвилиБаграйАрсенович__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
МиргишвилиСергоАрсенович__.__.1920__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
БахтадзеВаноИосифович__.__.1904__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
СосанашвилиАнкопИванович__.__.1919__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
КотелашвилиНиколозИлич__.__.1917__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ГогиашвилиИосифКостантинович__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
АнцищуриМихаилИванович__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
ЦиклауриЛукаДмитриевич__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1942
ГозаловВладимерИосифович__.__.1924__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
ЗамтреулиЕвимонВажевич__.__.1919__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ЗамтреулиЛукаВажевич__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ГахеладзеГеоргийНиколаевич__.__.1924__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1944
ТуркестанишвилиБидзинаИльич__.__.1924__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
ТвауриКоляТелаевич__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
СисауриЯкобГлахович__.__.1897__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
СисауриНиколозБежанович__.__.1898__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ДжавахишвилиВаликоИлич__.__.1918__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1944
ДжавахишвилиЛексоИльич__.__.1903__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
БибилашвилиНесторЕстатович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
АлимбарашвилиИосифГеоргевич__.__.1917__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ХаратишвилиШалваАлек.__.__.1906__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
КошадзеВахтангИобович__.__.1918__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1941
НаврозашвилиАлександрИльич__.__.1919__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ТогошвилиДавидГеоргиевич__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
ХечикашвилиГеоргийМеркоевич__.__.1911__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
ТатанашвилиЗахарГигоевич__.__.1903__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
ГогилашвилиМихаилВессарион.__.__.1908__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
НоникашвилиШалваАлександрович__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
ЭлканишвилиРевазПетрович__.__.1911__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1945
ЭлисабедошвилиДатикоЗахарович__.__.1920__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
ДжанджалашвилиГеоргийБессар.__.__.1907__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
ПатаркацишвилиМосеКоколаевич__.__.1894__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
ДжананашвилиАндрейИсакович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1942
БакидзеАрчилГеоргиевич__.__.1919__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
КошадзеГеоргийАбрамович__.__.1916__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
ХубашвилиГришаАкакиевич__.__.1912__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
АвлохашвилиИльяАнтонович__.__.1912__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
МешвелашвилиКонстантинВладимирович__.__.1920__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
МешвелашвилиИванВладимирович__.__.1924__.__.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантубит01.08.1944
МешвелашвилиВладимирКонстантинович__.__.1897__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
МаргиевГеоргийАрсенович__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
МорчиладзеГеоргийИосифович__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1943
ПаяшвилиГигоНиколаевич__.__.1900__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецумер от ран12.01.1943
НипаришвилиГеоргийАлександрович__.__.1924__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1943
КомхадзеСоломонГеоргиевич__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1943
ОтиашвилиНиколайДатоевич__.__.1920__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1939
ЧачанидзеАлекс.Николаевич__.__.1920__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
ЭлканошвилиГригорийГеоргиевич__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1945
РтвеладзеИванГеоргиевич__.__.1908__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
МамасахлисовГеоргийГургенович__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
АмирезашвилиМихаилНиколаевич__.__.1923__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нстаршинапропал без вести__.__.1944
МетревелиГеоргийСоломонович__.__.1900__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
ПаяшвилиГеоргийНиколаевич__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецумер от ран12.01.1943
БалхамишвилиДавидГеоргиевич__.__.1900__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1944
ЭлканашвилиРевазИорамович__.__.1899__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецубит21.05.1942
ШукакидзеМихаилИванович__.__.1917__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ЧиташвилиГригорийЗахарович__.__.1920__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
НипаришвилиГеоргийАлександрович__.__.1904__.__.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1943
ДубаевДмитрийКараманович__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
АпциауриМихаилБессарионович__.__.1915__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
ХубашвилиГришаАкакиевич__.__.1920__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1942
ПиранашвилиЛеванВасильевич__.__.191304.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ЭксшаурашвилиИликоМихайлович__.__.1904__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
БедошвилиАлександрСимонович__.__.1894__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ЛелашвилиКонстантинИльич__.__.1908__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
СачалелиСабаЗахариевич__.__.1920__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ТамазашвилиЗурабШкоевич__.__.1924__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ГошлашвилиМихайлБессарионович__.__.1916__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
КарселадзеИванВасильевич__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ЛалеашвилиВахтангАбрамович__.__.1917__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1945
ЗакарнашвилиБагратРоманозович__.__.192310.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 33011красноармеецпропал без вести__.12.1943
БарновМихайлГеоргиевич__.__.191223.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ПанчашвилиВасилСимонович__.__.1921__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ГеджадзеАрчилМихешлович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1944
ЭлканашвилиРезоИорамович__.__.1906__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
АпцнауриАлександрМамукович__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
МузашвилиОнисимЛукич__.__.190227.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецубит20.04.1942
КобаидзеИосифСеменович__.__.1908__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.07.1942
ШабнашвилиНиколайДмитриевич__.__.1920Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ОнезашвилиИванИосифович__.__.1919__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
МатинянМихаилХачатурович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.07.1942
ИслуридзеАлександрФедорович__.__.190418.07.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
МодрекиладзеМихайлВасильевич__.__.191227.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.06.1943
ДогузовАнтонИванович__.__.191922.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 03608красноармеецпропал без вести__.03.1943
МачарашвилиМихаилНиколаевич__.__.1896__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
КвеснашвилиГеоргийЕстатович__.__.1924__.10.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1944
АпцнауриАлександрБероевич__.__.1896__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
ХрикулиВладимирДавидович__.__.1918__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
СидамонидзеСоломонИльич__.__.1911__.__.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
КаркузашвилиВладимирВасильевич__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 543 451 сп трансп. ркрасноармеецпропал без вести
ЧубАнатолийЛукич__.__.1914__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1944
МазмишвилиАрташМихайлович__.__.1909__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1945
ПиранашвилиЛеванВасильевич__.__.191304.11.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
КадагишвилиМитоАлександрович__.__.1917__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская С*СР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1942
ИорданидзеИванАлександрович__.__.1906__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 803 ст. 361 осб 2 ррядовойпропал без вести
ДжананашвилиВахтангИпоевич__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ХорбаладзеИльяПавлович__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
АбуладзеДмитрийСтепанович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нппс 210 143 спрядовойпропал без вести
ЧехашвилиЗахарДмитриевич__.__.1900__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойубит07.12.1942
СачалелиГеоргийИльич__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
АбецвашвилиГеоргийИванович__.__.1919__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
РаминашвилиХвтисоГеоргиевич__.__.1925__.__.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
БидзинашвилиВарденМихайлович__.__.1910__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.08.1943
ГачошвилиДианозКонстантинович__.__.1910__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
МильдзигашвилиИосифДанилович__.__.1914__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
ТабуашвилиВасилийЯсонович__.__.1901__.10.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.04.1943
ГалусташвилиГеоргийИванович__.__.1916__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ДжананашвилиГеоргийАбрамович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1942
ВалишвилиГеоргийАлександрович__.__.1924__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
ВалишвилиКайхосроАлександрович__.__.1921__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ДжананашвилиГеоргийИванович__.__.1913__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
БарновМихаилГеоргиевич__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
УзнадзеИванАлександрович__.__.1896__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.07.1943
МешвелашвилиДмитрийАлександрович__.__.1896__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
КундухашвилиДавидДмитриевич__.__.1915__.__.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
МузашвилиНиколайИсаакович__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
БахтадзеВахтангИванович__.__.1923__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
ЦиклауриАбрамДмитриевич__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1944
АпциауриГеоргийСтепанович__.__.1920__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
КобаидзеИосифСеменович__.__.1905__.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1944
ПетриашвилиАлександрАлексеевич__.__.1920__.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ПиранашвилиЛеванВасильевич__.__.1913__.10.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ХохашвилиЦкалобаМихайлович__.__.1909__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
СванишвилиВахтангМихайлович__.__.1914__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1943
ЛобариСогратЗахарьевич__.__.1916__.__.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
НаврозашвилиАлександрСикоевич__.__.1907__.07.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
ХоделиАлександрКитоевич__.__.1899__.09.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
СозиашвилиВасилийКонстантинович__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
АхвледианиИсаакЗахарьевич__.__.1905__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1943
КалатозишвилиВахтангЗахарьевич__.__.1909__.09.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1942
ИлуридзеАлександрИосифович__.__.1913__.05.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
ТатиашвилиГригорийИванович__.__.1914__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецубит__.10.1943
ХинизовВасилийНиколаевич__.__.1916__.__.1937 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н70 спкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ЦвериановВасилийЗахарьевич__.__.1902__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.05.1944
АлимбарашвилиНиколайИльич__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1942
ДжиникашвилиИсакАлексеевич__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1944
КвесиашвилиСергейАлександрович__.__.1920__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1944
МашвелашвилиАлександрДавидович__.__.1917__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
АбуашвилиВасилийДавидович__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Метехи09.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
ЦиклауриАбрамМатвеевич__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-н, Цинарехский с/с, с. ЗарикотманиКаспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеец
ЧиташвилиСергейВладимирович__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, Окамский с/с, с. Оками__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 180/5 6 пррядовойпропал без вести__.07.1941
ЦиклауриГеоргийИосифович__.__.1919Грузинская ССР, Тбилисская обл., Каспский р-н, Квемо-Чало с/с, с. Квемо-Чало__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1941
КвривишвилиЕвстафийГеоргиевич__.__.1901Грузинская ССР, Тбилисская обл., Каспский р-н, Земо-Хандаки с/с, с. Земо-Хандаки__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н360 раб. строит. колоннарядовойпропал без вести__.03.1943
ХоргуашвилиВасилийСандроевич__.__.1918Грузинская ССР, Тбилисская обл., Каспский р-н, Доесский с/с, с. Доеси__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н125 спкрасноармеецпропал без вести__.09.1941
ЗакарашвилиАндрейАлексеевичГрузинская ССР, Каспский р-н, с. Кавтисхеви__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н10 гв. спрядовойубит__.__.1942
ХаратишвилиШалваИванович__.__.1906__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1 бат. 2 рота или п/п 1865 ч 117красноармеецпропал без вести__.09.1942
ТатановЯкобТатоевич__.__.1900__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
ЛазарашвилиМихаилВасильевич__.__.1921Грузинская ССР, Каспский р-н, Ламилсанский с/с, с. Зварети18.12.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н20 гв. сдрядовойпропал без вести__.03.1942
ЧиташвилиАрчилДавыдович__.__.1900Грузинская ССР, Каспский р-н, Окамский с/с, с. Оками__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.01.1942
КонкадзеДмитрийЕстатович__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
АлиМуса-оглы__.__.1902__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
БиганашвилиМихаилГригорьевич__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1945
ЗакариашвилиИосифДавидович__.__.1917__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1943
БудагашвилиТенгизКонстантинович__.__.1924__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
СуаридзеГеоргийИванович__.__.1922__.__.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецубит26.08.1944
ШавердишвилиГеоргийАлександрович__.__.1916__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1942
АпезнауриАбрамАмиранович__.__.1917__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
ЦиклауриАлексейИосифович__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
КундухашвилиДавидКарумович__.__.1907__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
КошадзеГеоргийАбрамович__.__.1917__.__.1937 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
ТотосашвилиГвитеТатоевич__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
НоникашвилиНиколозАлександрович__.__.1919__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
СалхинашвилиИосифЗахарович__.__.1900__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1942
ШамапауриАлександрКитеевич__.__.1900__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
КундухашвилиИмелкиЦакиевич__.__.1917__.__.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ГамдлишвилиИльяИванович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.07.1942
КарашвилиИльяКонстантинович__.__.1914Грузинская ССР, Юго-Осетинская АО, Ленингорский р-н, с. Картиси__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/о 50 п/я 12 п 33рядовойпропал без вести__.11.1944
МаргишвилиНиколайРостомович__.__.1916Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Маргиант-Кари__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н38 зсбррядовойпропал без вести__.11.1941
НипаришвилиГеоргийКонстантинович__.__.1924Грузинская ССР, Каспский р-н, м. Каспи__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н441 сдрядовойпропал без вести__.04.1942
ДалакишвилиШамильМихайлович__.__.1920Грузинская ССР, п. г. т. Каспи15.09.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 556красноармеецпропал без вести__.12.1941
БердунФедорВасильевич__.__.1901Курская обл., Глушковский р-н, с. Кобылки__.04.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 1663 509 спкрасноармеец
КасошвилиСергейАмиранович__.__.1917Грузинская ССР, Ленингорский р-н, с. Цири__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.__.1941
КошадзеГеоргийАбрамович__.__.1917Грузинская ССР, Каспский р-н, Тогомжский с/с, с. Зовле__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
ХубашвилиГеоргийКакоевич__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, Квемо-Чальский с/с, с. Горака__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 65 подр. 39рядовойпропал без вести__.11.1941
КамхадзеМихаилДавыдович__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, Земохандакский с/с, с. Земохандаки__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 17рядовойпропал без вести__.09.1941
ГвинадзеСтепанВасильевич__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, Кодис-Цкарский с/с, с. Кодис-Цкаро01.02.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
ТамазашвилиИванЗахарович__.__.1917Грузинская ССР, Каспский р-н, Игоетский с/с, с. Игоети__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 288 спрядовойпропал без вести__.10.1941
БейнашвилиАрчилПидоевич__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, Лимискана с/с, с. Ламискана__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н47 див. 333 полкрядовойпропал без вести__.12.1941
ИремашвилиПетрИванович__.__.1923Каспский р-н, Кавтисхевский с/с, с. Идлеты16.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 1865 ч 103рядовойпропал без вести__.02.1943
КлертиашвилиВасилийИванович__.__.1902Харагаульский р-н, с. Парцхналия16.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
БахуашвилиДавидИванович__.__.1913__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.__.1941
МаргишвилиГеоргийАрсениевич__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.__.1942
ЦителауриДавидГеоргиевич__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.__.1941
ХоргуашвилиБагратСоломонович__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.__.1941
КокошвилиЧереГеоргиевич__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1942
ТвауриРезоВазноевич__.__.1900__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
АпциауриМихаилИванович__.__.1923__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ЭлканишвилиРезоПетрович__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
БеридзеСандроГеоргевич__.__.1916__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
БеридзеДавидГеоргиевич__.__.1920__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ХубашвилиГеоргийТомаевич__.__.1904__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
АгатишвилиЛеванАлександрович__.__.1919__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
ТогошвилиСергоГригоревич__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
АвлохашвилиГеоргийНиколаевич__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
БекауриШпоИванович__.__.1923__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
КавтарадзеАрсенСеменевич__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
БеставашвилиНиколайГригоревич__.__.191223.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
СуинГулиАлифаш-оглы__.__.1907Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
ЧубАнатолийЛукич__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 2571 жкрасноармеецпропал без вести__.08.1944
ГермисашвилиИсакСеменович__.__.1912__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
МикутлишвилиАлександрМихайлович__.__.1914__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ВитохинПавелВласович__.__.1902__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
БарджадзеГеоргийЯковлевич__.__.1923__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
МеладзеАдамЗеинович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н509 окдкрасноармеецпропал без вести15.05.1942
ЧеркезишвилиАмиранДавидович__.__.1923__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
МайсурадзеВазетингГеоргиевич__.__.1918__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ХоделиАлександрКитоевич__.__.1895__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.07.1945
БатилашвилиШалваЗахариевич__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
ДжавахишвилиЛексоИльич__.__.1900__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
АдуашвилиИванВасильевич__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецубит26.12.1943
ТвауриРезоВазноевич__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нппс 426 1 арм. запас. полккрасноармеецпропал без вести
ХубашвилиМихаилАлексеевич__.__.1905с. Квиты__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.09.1942
СаламашвилиНатиИсмайлович__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Сакорентло, Клемо-Чальский с/с__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
БерианидзеСпиридонЗахаровичГрузинская ССР, Тбилисская обл., Каспский р-н, Каспский с/с, с. Квемо-Чала21.01.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1943
ГоголауриИванАлександрович__.__.1918Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Кони__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 991красноармеецпропал без вести__.02.1942
МчеделадзеШалваКаколевич__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
МеладзеГоглаТеимурнович__.__.1903__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
МчедлишвилиКоляСикоевич__.__.1917__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
ПапидзеВаликоЗахарович__.__.1919__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
КекелашвилиГигаСоломонович__.__.1906__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.07.1942
БайсанашвилиЛеванВасилевич__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
ХуцишвилиСтефанАлександрович__.__.1918__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецубит08.03.1942
ХуцишвилиМинтоАлександрович__.__.1920__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
СванишвилиКоляСандроевич__.__.1924__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1943
СванишвилиГеоргийСоломонович__.__.1915__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1943
КавтарадзеИванШпоевич__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
БаснетиФедорКарпович__.__.1914__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
КавтарадзеКоляЗурабович__.__.1915__.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1943
БарнабишвилиНиколозГеоргевич__.__.1917__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1941
СванишвилиИсакМоисеевич__.__.1907__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
КошадзеГеоргийАбрамович__.__.1916__.02.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1941
РтвеладзеИванГеоргиевич__.__.1908Грузинская ССР, Каспский р-н, Квемо-Чала с/с, с. Квемо-Чала20.08.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нппс 210рядовойпропал без вести__.12.1941
МигриаулиЗахарийИосифович__.__.1917Грузинская ССР, Каспский р-н, Пестиби с/с, с. Пестиби__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1941
СаманишвилиШалоАлександрович__.__.1918__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
ДжиникашвилиЗахарАлександрович__.__.1922__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1942
ДжиникашвилиИванГеоргиевич__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
ДжиникашвилиДавыдГеоргиевич__.__.1915__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.06.1942
МерабошвилиИванАбрамович__.__.1909__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
БахтадзеВасилийНиколаевич__.__.1916__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
БахтадзеИванНиколаевич__.__.1925__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецубит21.12.1942
МеладзеИсакБегларович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
БалхамишвилиМихаилСеменович__.__.1910__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ЦиклауриЗахарГеоргиевич__.__.1914__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
ХаратишвилиБазгантИванович__.__.1921__.09.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1942
МукакидзеМихаилДавыдович__.__.1911__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
ВанишвилиКонстантинЭстафович__.__.1907__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецосужден11.05.1942
ВанишвилиЕфремЭстафович__.__.1905__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
КундухашвилиСаркисСеменович__.__.1913__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1942
ДелемашвилиФедорКитович__.__.1923__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1942
КасрадзеИванАлександрович__.__.1896__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
ДжиникашвилиЛогрирозДавыдович__.__.1918__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
БитадзеАлександрИосифович__.__.1901__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1945
БугулашвилиИванНиколаевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1942
КрувишвилиИванЭстафович__.__.1920__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
ТамазашвилиКабриельНиколаевич__.__.1915__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
НасипДурвиш__.__.1924__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
БаиндурашвилиЖораЦхалобович__.__.1921__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
ХуцишвилиАрсенЧитоевич__.__.1922__.02.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецубит20.08.1944
КакалашвилиИванДарчович__.__.1921__.10.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1944
БиганашвилиИльяВасильевич__.__.1925__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1944
КавторадзеИванГеоргиевич__.__.1903__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1942
КасраджеШаликоДавыдович__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
БиганашвилиМихаилГеоргиевич__.__.1908__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1945
МерабошвилиМихаилГеоргиевич__.__.1916__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1943
ДвалишвилиМихаилАлександрович__.__.1898__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1943
ЭльканошвилиРевасГригорьевич__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1944
ХрикулиВладимирДавыдович__.__.1916__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
КазарашвилиНиколайГеоргиевич__.__.1917__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
ЗакарашвилиГригорийСпиридонович__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
БочоридзеАрсенАлександрович__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
БичикашвилиГеоргийИсакович__.__.1917__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1941
БичикашвилиСеменИсакович__.__.1920__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
МерабашвилиГеоргийАршакович__.__.1921Грузинская ССР, Тбилисская обл., Каспский р-н, Каспский с/с, с. Каспи26.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нппс 1812рядовойпропал без вести__.12.1942
БазелидзеИванВасильевич__.__.1920Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Квемо Чала14.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1943
БахуашвилиДавидИванович__.__.1913Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Квемо-Чала__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.11.1941
КавтиашвилиМихаилДавидович__.__.1925Грузинская ССР, Каспский р-н, Кавтисхевский с/с, с. Твалади30.01.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нч 218рядовойпропал без вести__.10.1943
БейнашвилиГеоргийПидоевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ламискана__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н2 апрядовойпропал без вести__.12.1942
МеребашвилиАршакФареаденович__.__.190530.08.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нсержантубит26.09.1943
ЕремовИванИосифович__.__.1915__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ЛашкарашвилиЛейлоСандревич__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ГогиджанишвилиВахтангАлексеевич__.__.1924__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
МандзулашвилиВаликоКонстантинович__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
КвривишвилиАлександрЦкалобович__.__.1912__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
КодалашвилиГ.Сергеевич__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
КациашвилиБегарионПетрович__.__.1924__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
БурдулиНиколайДмитревич__.__.1917__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
БурдулиИванДмитриевич__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
СагинашвилиВасилБегоевич__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
АхлоуриЗахарИванович__.__.1918__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
КвливидзеПетрАлексеевич__.__.1924__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
БибилашвилиИванЛуарсабович__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1944
ГазашвилиДианозИосифович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ГазашвилиГригорИосифович__.__.1920__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
КациашвилиГеоргийИсакович__.__.1918__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ГеликашвилиИосифДмитриевич__.__.1915__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ЦиклауриЛукаМартиевич__.__.1922__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
КлертиашвилиГригорДавидович__.__.1922__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ПатаркацишвилиИосифЗахарович__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
МамулашвилиМихаилГабриелович__.__.1923Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Агаяни__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1943
МеребашвилиИванМатвеевич__.__.1922Грузинская ССР, Каспский р-н, с. Ховле__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
НадирашвилиМихаилИосифович__.__.1918__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1944
НаврозашвилиГеоргийИосифович__.__.1903__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1942
ГеджадзеГеоргийИосифович__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 61251 "в"красноармеецпропал без вести__.03.1944
ГеджабзеАрсенИосифович__.__.1920__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
НониашвилиШалваСоломонович__.__.1902__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
ГахеладзеДавидПавлович__.__.1921__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ДханникашвилиГиглаДмитриевич__.__.1919__.__.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 3957/1красноармеецпропал без вести__.12.1941
ХуцишвилиИванПавлович__.__.1917__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1944
МодрекиладзеИльяЭстатович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1945
КарбелашвилиМирьянИванович__.__.1912__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1943
КелептришвилиВасильСандрович__.__.1918__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/я 217красноармеецпропал без вести__.12.1941
ГелиташвилиИосифДмитревич__.__.1914__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ДжанашвилиМихаилЗахарович__.__.1915__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 69727 "ф"красноармеецумер от ран15.04.1945
БолоташвилиРостанКостант.__.__.1916__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
ДжантиашвилиШалваИльич__.__.1905__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 699красноармеецпропал без вести__.05.1942
ЗакарашвилиГеоргийИльич__.__.1921__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецумер от болезни01.06.1943
ЦерекашвилиАршакЙогорович__.__.1908__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
ТетонашвилиГватаТатоевич__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 803 п/п 506красноармеецпропал без вести__.03.1942
МатревелиМихаилПетрович__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1941
ДжантиашвилиМихаилШпоевич__.__.1919__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
ХинчиашвилиАлександрНиколаевич__.__.1900__.06.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н193 спкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
ХаратишвилиАлександрАлексеевич__.__.1914__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
НадирашвилиДавидВасильевич__.__.1925__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецумер от ран22.01.1945
БахтадзеНиколозАбрамович__.__.1912__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1944
ЕремовГеоргийИосифович__.__.1903__.02.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 81075красноармеецпропал без вести__.07.1942
ОсепашвилиМихаилГеоргиевич__.__.1908__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 108красноармеецпропал без вести__.05.1942
КундухашвилиЗеноШпоевич__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 37красноармеецпропал без вести
КундухошвилиОтараШпоевич__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
МарпалидзеДавидДмитриевич__.__.1901__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
БродзелиНиколайШакрович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
ИорданидзеИванАлександрович__.__.1906__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1942
ОсепашвилиВаликоГеоргиевич__.__.1928__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1942
КврившивилиГеоргийИванович__.__.1923__.__.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.05.1943
КврившивилиСергоИванович__.__.1921__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 2989красноармеецпропал без вести__.07.1943
НоникашвилиНиколайАлександрович__.__.1917__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
КардикашвилиДианозЗахарович__.__.1906__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
СачалелиСергоДавидович__.__.1916__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1944
ТатирашвилиВладимирСоломонович__.__.1912__.05.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ХачатуровРафикИванович__.__.1895__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
ВалишвилиИванГарсеванович__.__.1901__.10.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.06.1942
БугулашвилиИванНиколаевич__.__.1912__.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1942
ЛелашвилиВахтангИванович__.__.1917__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1941
БейнашвилиАлександрИпоевич__.__.1901__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.09.1942
ПанварашвилиАлександрИпоевич__.__.1901__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1944
ГорджаладзеЗахарМихайлович__.__.1922__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1944
МетревелиПавелДавидович__.__.1922__.__.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпогиб в плену__.12.1941
ШешаберидзеШотаПетрович__.__.1926__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нв/ч п/п 11321красноармеецпропал без вести__.12.1943
БерианидзеЖонСоломонович__.__.1914__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1943
БичикашвилиАлександрДмитриевич__.__.1898__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1943
КамхадзеИльяСикоевич__.__.1908__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
КвелашвилиВладимерПавлович__.__.1903__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
ХубашвилиШакроКонстантинович__.__.1906__.__.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1943
КавтарадзеГеоргийКавтарович__.__.1906__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н1367 сп 5 ркрасноармеецпропал без вести__.12.1943
АхвледианиГеоргиГабриелович__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
НаибДурмуш-оглы__.__.1924__.03.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1943
ГочошвилиБагратВасильевич__.__.1918__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
ГочошвилиДавидВасильевич__.__.1920__.03.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
ПапиашвилиВахталИванович__.__.1917__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
ЦиклауриЗахарГеоргиевич__.__.1914__.01.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н670 сп 3 бат.красноармеецпропал без вести__.08.1942
ТатришвилиШаликоДавидович__.__.1922__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н473 ап 4 бат.красноармеецпропал без вести__.12.1942
АбулашвилиГригорКикоевич__.__.1894__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нп/п 69623красноармеецпропал без вести__.10.1944
КобауриЯсонИосифович__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
КвливидзеПетрАлек-ич__.__.1924__.10.1944 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1944
ТердавидовМихаилЭстатович__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
ДжинихашвилиМайорЛешович__.__.1918__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н224 сдкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
НаврозашвилиГеоргийИосифович__.__.1923__.08.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нппс 2192 в/ч 719красноармеецпропал без вести__.12.1943
МодрокиладзеДавидНиколаевич__.__.1920__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-н953 аркрасноармеецпропал без вести__.12.1942
КлертиашвилиШаликоИосифович__.__.1914__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
СамхарадзеИванМилоевич__.__.1891__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
ЦицинашвилиДмитрийАнтонович__.__.191322.06.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
ЦиклауриНиколайСеменович__.__.1918__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.10.1942
ХокерашвилиСандроАбрамович__.__.1923__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1943
МедошвилиГеоргиТатеевич__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.03.1943
ГозаловАндрейМосевич__.__.1914__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.10.1944
ЦиклауриДавидГеоргиевич__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.12.1942
СалхинашвилиАлексейДавидович__.__.1920__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ЕлисабедашвилиВахтангДавидович__.__.1921__.11.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.05.1942
АсланишвилиАлександрНиколаевич__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нрядовойпропал без вести__.02.1942
ХолодовМихаилСавелевич__.__.1925__.05.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкурсантпропал без вести__.05.1944
ХохашвилиРезоКарумович__.__.1913__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
ЛелашвилиИванДмитриевич__.__.1925__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.03.1943
ИмермишвилиШармазенГеоргевич__.__.1920__.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
МеребашвилиИванДавидович__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
ГамхиташвилиВладимирСандроевич__.__.1920__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
ХаратишвилиБагратИванович__.__.1922__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
ХорбаладзеПавелАлександрович__.__.1920__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
ПарчукашвилиДмитрийИванович__.__.1918__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1940
АдзишвилиГеоргийМихайлович__.__.1924__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
КоболодзеНикоДавидович__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1944
БербичашвилиСоликоСикоевич__.__.1924__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
ХуташвилиНиколозДавидович__.__.1895__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
ЧитишвилиЕвстафийИльич__.__.1921__.__.1938 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1943
КотолашвилиНиколозИльич__.__.1918__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1939
ГогиашвилиИосифКонстантинович__.__.1921__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ГоргадзеСандроКикоевич__.__.1909__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
КелаприришвилиАрчилАлекс-ич__.__.1903__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
ИбрагимАскар-оглы__.__.1905__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.04.1942
КацинашвилиИлоМихайлович__.__.1919__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
ПавлиашвилиИликоАбрамович__.__.1904__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1943
ЧадунелиЛеванЕстатович__.__.1901__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
ЧониашвилиСергоДавидович__.__.1895__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.08.1942
МигриаулиИванИсакович__.__.1901__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
ХубашвилиНиколозТеимуразович__.__.1896__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1943
ХубашвилиСергейНиколаевич__.__.1920__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.__.1940
ХубашвилиДавидГеоргиевич__.__.191814.04.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ХубашвилиБеюГеоргиевич__.__.192014.10.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
ТвауриГеоргийСеменович__.__.1912__.__.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1944
КелаптришвилиДавидГеоргиевич__.__.1924__.__.1943 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1943
ОсишвилиИлоГаврилович__.__.1898__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1942
ЦиклауриАлексейМихайлович__.__.1918__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ГигауриИванМихеилович__.__.1919__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
БайсанашвилиИосифБероевич__.__.1901__.03.1942 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1944
ЛаврелашвилиЕстатеДавидович__.__.1900__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.01.1945
ОхапашвилиЕрвандИванович__.__.1917__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.05.1942
ХинчигашвилиДианозЦибилевич__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
ЦиклацриАлексиМихейлович__.__.1915__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
МеладзеНиколазТомыевич__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
АтзнауриАлексиМанурович__.__.1910__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
АтцнауриМихаилБессариянович__.__.1914__.__.1940 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ГоголауриШакурИванович__.__.1917__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
НазарбеговИванАртемович__.__.1921__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ГвиниашвилиМихеилИванович__.__.1902__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1942
ГабодзеИльяШакроевич__.__.1923__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.11.1942
РуситашвилиНиколозИванович__.__.1919__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.02.1942
АбуишвилиВахтангДавидович__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
АмирезашвилиРаманСтепанович__.__.1915__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
АмирезашвилиГришаСтефанович__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести__.12.1941
УнтилауриДавидГеоргевич__.__.1920__.__.1939 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал без вести
ДондуашвилиАлексейИосифович__.__.1921__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецубит09.02.1943
ДжанипишвилАлександрСикоевич__.__.1911__.__.1941 Каспский РВК, Грузинская ССР, Каспский р-нкрасноармеецпропал бе